(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5 – 11 – 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê tàu cá

Ngày 5 – 11 – 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê tàu cá

Tàu cá tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy trình xét duyệt và còn hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố. Ưu tiên phát triển các nghề lưới vây, nghề câu, nghề chụp, dịch vụ hậu cần, nghề lồng bẫy và các hoạt động khai thác thủy sản xa bờ bằng các nghề ít tổn hại nguồn lợi thủy sản, hạn chế và từng bước giảm dần việc khai thác thủy sản ven bờ góp phần phát triển bền vững.

Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ tỉnh ngoài về đăng ký tại Thanh Hóa đối với tàu cá thuộc một trong các trường hợp sau: Tàu cá không có nguồn gốc, hồ sơ rõ ràng; tàu cá đang tranh chấp, đang bị cơ quan có thẩm quyền giam giữ; tàu cá đang hoạt động nghề kéo lưới.

Tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; đóng mới tàu cá: Tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh; tàu cá sau khi đóng mới phải có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên; tổ chức, cá nhân không có tiền án, tiền sự liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. Cải hoán tàu cá: Tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên. Thuê, mua tàu cá: Tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh về khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải bảo đảm điều kiện quy định trên.

Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa: Chỉ thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa với tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên theo quy định. UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trong nội địa có chiều dài từ 6m đến dưới 12m theo quy định. Việc tổ chức thẩm định hồ sơ phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định này và các quy định khác có liên quan (nếu có). Trường hợp hồ sơ bảo đảm yêu cầu, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, cấp văn bản chấp thuận theo quy định; trường hợp hồ sơ không bảo đảm yêu cầu theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên; UBND cấp huyện quản lý đối với tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; UBND cấp xã quản lý đối với tàu cá có chiều dài dưới 6m. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 – 11 – 2019.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

Từ khóa:Tàu cá

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]