(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, ngành thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thu. Qua thanh tra, kiểm tra thuế còn giúp người nộp thuế thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Quản lý thuế; tạo bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành thuế với công tác thanh tra, kiểm tra

Ngành thuế với công tác thanh tra, kiểm tra

Nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ven tuyến đường tránh phía Đông TP Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, ngành thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thu. Qua thanh tra, kiểm tra thuế còn giúp người nộp thuế thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Quản lý thuế; tạo bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, ngành thuế tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra để chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện toàn diện các giải pháp về công tác này. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; tăng cường thực hiện kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử. Gắn trách nhiệm theo dõi và đôn đốc số tiền thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra để nộp vào ngân sách Nhà nước kịp thời. Trong năm 2018, ngành thuế thực hiện thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 334 cuộc; kết quả truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp 96,582 tỷ đồng; số thu bình quân 289 triệu đồng/doanh nghiệp, tăng 18% chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, dăm gỗ và kinh doanh bất động sản đối với 50 doanh nghiệp; truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 21,262 tỷ đồng, bình quân 425 triệu đồng/doanh nghiệp. Trong đó, thực hiện thanh tra 29 doanh nghiệp hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tổng số truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính 5,984 tỷ đồng, bình quân 206 triệu đồng/doanh nghiệp; thực hiện thanh tra 9 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu, tổng số truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính 2,428 tỷ đồng, bình quân 269 triệu đồng/doanh nghiệp; thực hiện thanh tra 6 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dăm gỗ, tổng số truy thu, truy hoàn, tiền phạt vi phạm hành chính 2,607 tỷ đồng, bình quân 434 triệu đồng/doanh nghiệp và số doanh nghiệp còn lại là kinh doanh bất động sản. Ngành thuế cũng đã thanh tra, kiểm tra 33 đơn vị có phát sinh giao dịch liên kết; tổng số truy thu, truy hoàn và phạt 23,033 tỷ đồng và đã nộp vào ngân sách Nhà nước 21,578 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã hoàn thành 1.319 doanh nghiệp, tăng 9% kế hoạch giao; tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp 124,155 tỷ đồng, bình quân 94 triệu đồng/doanh nghiệp; giảm khấu trừ 42,271 tỷ đồng, giảm lỗ 535,242 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 21.247 hồ sơ, điều chỉnh 1.088 hồ sơ, số tiền thuế điều chỉnh tăng 40,275 tỷ đồng; giảm khấu trừ 24,739 tỷ đồng; giảm lỗ 29,216 tỷ đồng. Tuy ngành thuế đã có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế cho thấy một số cuộc thanh tra, kiểm tra còn kéo dài, chậm tiến độ quy định.

Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Kiên quyết xử phạt hành chính đối với các trường hợp kê khai chậm quá thời gian quy định và thực hiện ấn định thuế đối với các trường hợp không nộp tờ khai thuế. Phấn đấu năm 2019, tỷ lệ kê khai thuế đạt 98% trở lên, đúng hạn đạt 96% trở lên, tỷ lệ kê khai có sai sót dưới 1%. Ngành thuế tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, các nhà thầu nước ngoài; các nguồn thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản... Qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Các trường hợp rủi ro về thuế được phân loại để kiểm tra, xác định chính xác số thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp qua phân tích các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro lớn, như các giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm; doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản... Rà soát các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán năm 2019 của Thanh tra tỉnh, Kiểm toán Nhà nước nhưng nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra để đề nghị Thanh tra tỉnh và Kiểm toán Nhà nước đối chiếu những năm chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế. Cục Thuế xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế trên ứng dụng (hình thức điện tử) để phát hiện những hồ sơ khai thuế có rủi ro cao, thông báo yêu cầu các phòng có liên quan, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố làm việc với người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định. Thực hiện bổ sung tối đa nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Phân bổ nhân lực hợp lý cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra; áp dụng kỹ năng thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng để nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cụ thể đối với công tác thanh tra, kiểm tra của các phòng thanh tra, kiểm tra và chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố theo nguồn nhân lực và số doanh nghiệp đang quản lý còn hoạt động. Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm tra cứu hóa đơn bất hợp pháp; đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện phần mềm ghi nhật ký thanh tra, kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng công tác giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo đề án đã ban hành. Đi đôi với đó, ngành thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm cung cấp, trao đổi thông tin để thực hiện thu hồi nợ thuế theo quy định thông qua tài khoản của các doanh nghiệp hoặc tài sản thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Rà soát danh sách người nộp thuế cố tình chây ỳ hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa điểm đăng ký để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật và thu hồi kịp thời tiền thuế nợ nộp vào ngân sách Nhà nước.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]