(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu mùa mưa bão 2021, huyện Nga Sơn đã rà soát các điều kiện cũng như công trình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) để có các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nga Sơn chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Từ đầu mùa mưa bão 2021, huyện Nga Sơn đã rà soát các điều kiện cũng như công trình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) để có các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Huyện Nga Sơn chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đê tả sông Lèn qua xã Nga Thủy được kè kiên cố, hiện đại.

Tuyến đê biển, đê cửa sông các xã Nga Tân, Nga Thủy đã đạt được cao trình thiết kế, mặt đê đã được cứng hóa đảm bảo an toàn phòng chống bão lụt; tuy nhiên, đoạn đê gần vị trí cống Hoàng Long 1, xã Nga Thủy bị rạn nứt bê tông mặt đê. Tuyến đê Trung ương qua địa bàn là đê tả sông Lèn, đoạn qua xã Nga Thạch và Nga Bạch có nguy cơ tràn khi tại cầu Báo Văn có lũ lớn hơn hoặc bằng mức báo động III và gặp nước biển dâng do ảnh hưởng bão.

Tại khu vực dân cư ven sông Lèn, thuộc xã Nga Bạch cũng không có đê, có thể bị ngập lụt khi có mưa lũ lớn. Đê hữu sông Hoạt dài 15,4km qua địa bàn, nhưng nhiều đoạn, mặt đê chưa được cứng hóa, cao trình đê thấp, nhiều đoạn đê chưa có kè bảo vệ. Huyện Nga Sơn đã xác định các trọng điểm xung yếu để triển khai phương án “3 tại chỗ”, là: Tuyến đê ở các xã Nga Thắng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện. Trên tuyến đê tả sông Càn dài 9,12km qua địa bàn huyện, cơ bản đê đảm bảo cao trình chống được mực nước lũ thiết kế, riêng đoạn từ K5+157 đến K9+121m có chiều dài 3,96km chưa đủ cao trình thiết kế, có 3 đoạn thuộc xã Nga Điền chưa được làm kè có thể sạt trượt trong mùa mưa lũ. Đê hữu sông Càn dài 5,8km thuộc xã Nga Phú, đất thân đê yếu, mặt đê nhỏ thấp không đủ cao trình chống lũ. Nhiều cống trên địa bàn cũng đã hư hỏng, cần được sửa chữa, như: cống Văn Thắng, cống Hậu Trạch II, cống Phát Hải, cống Tân Thịnh, cống Tân Phát 2, cống ông Ngọ, cống Trung, cống Mỹ Thành...

Thẳng thắn nhìn nhận được những nguy cơ tiềm ẩn, huyện Nga Sơn đã đề ra các giải pháp PCTT&TKCN mang tính chủ động. Từ cuối tháng 6 đến 15-7 vừa qua - thời điểm chuẩn bị vào mùa mưa bão, địa phương ven biển này đã tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020 từ huyện đến xã, thị trấn và triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2021. Từ đó, huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, rút kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp năm 2021. Huyện đã tổ chức kiểm tra tất cả các hệ thống kênh tiêu, thủy lợi nội đồng trên địa bàn, huy động lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các kênh. Đến nay, công tác nạo vét đã hoàn thành với khối lượng nạo vét đạt 26.577m3 bùn đất, 412.398m2 bèo và thực vật thủy sinh trên kênh mương làm cản trở dòng chảy. Hơn 50km đê tả sông Lèn, hữu sông Hoạt, tả và hữu sông Càn, đê biển đã được phát quang hành lang để bảo đảm an toàn PCTT.

Những tháng đầu năm, huyện cũng đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa 18 công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn để đảm bảo phục vụ sản xuất và PCTT. Đê hữu sông Càn đoạn từ K0+770 - K2+40m qua xã Nga Phú cũng đang được đầu tư nâng cấp nhờ nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và đối ứng của huyện. Công tác chuẩn bị vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” được UBND huyện Nga Sơn chú trọng, giao số lượng chuẩn bị cụ thể cho từng xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện đã chuẩn bị được 3.800m3 đất dự trữ, 610m3 đá hộc, 400m3 đá dăm, 410m3 cát... Các loại vật tư phục vụ khắc phục các sự cố đê điều cũng được các địa phương trong huyện chủ động chuẩn bị sẵn, như: Hơn 96.200 bao tải, 20.530kg rơm rạ, gần 38.000m2 bạt và phên liếp, hơn 2.600 rọ tre và rọ sắt, hơn 21.000 cọc tre, gần 13.000 cây tre...

Từng phòng, ban, đơn vị trong huyện cũng được giao triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng phương án trọng điểm các tuyến đê. Tham mưu tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê, kè cống, xây dựng phương án khắc phục hậu quả do thiên tai, tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Đê điều, Luật PCTT, chủ động phòng ngừa bão lụt.

Phòng kinh tế - hạ tầng được giao tham mưu chỉ đạo đảm bảo về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm trong khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương án của ngành để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với tình huống siêu bão, lũ xảy ra. Phối hợp kiểm tra bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão lụt. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời công tác PCTT&TKCN.

Các đơn vị, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cũng được giao chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan. Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, tổ chức các đội sơ, cấp cứu, phòng chống dịch trong và sau bão lụt. Trung tâm Y tế dự phòng huyện chuẩn bị tốt vật tư, hóa chất phục vụ xử lý môi trường trước, trong và sau bão lụt; đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế chuẩn bị tốt công tác PCTT phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tu sửa cống tiêu, nạo vét, giải phóng ách tắc kênh tiêu, bảo dưỡng, thay thế phần cơ điện các trạm bơm để kịp thời phục vụ tiêu úng; tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích hộ đê. Tham mưu biện pháp chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Riêng Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực về phòng thủ dân sự, đồng thời, là cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Đây là đơn vị trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền; tổ chức chỉ đạo và chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đơn vị quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để TKCN, xử lý các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ PCTT theo quy định. Ngoài hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCTT&TKCN, xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó khi xảy ra sự cố thiên tai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn xây dựng phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng ứng phó với tình huống khi xảy ra bão mạnh, siêu bão. Những tháng vừa qua, đơn vị thường xuyên kiểm tra, quản lý sử dụng các phương tiện đi biển, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác TKCN khi xảy ra thiên tai.

Với các xã và thị trấn, ngoài thực hiện các nhiệm vụ chung, chuẩn bị vật tư tại chỗ, còn phải chịu trách nhiệm thành lập các lực lượng canh đê, hộ đê nhằm xử lý tình huống đảm bảo an toàn cho công trình ngay giờ đầu. Đồng thời, xây dựng các phương án PCTT cụ thể cho các trọng điểm đê điều. Các xã có ngư dân ra khơi khai thác hải sản và nuôi trồng thủy sản ở vùng bãi triều, còn phải xây dựng phương án bảo vệ người, tài sản trong bão lũ, ra khơi khai thác phải có phao cứu sinh và các thiết bị an toàn khác.

Bài và ảnh: Linh Trường


Bài và ảnh: Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]