(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai Luật Quy hoạch. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Sáng 15-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai Luật Quy hoạch. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai Luật Quy hoạch. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14 đã thông qua Luật Quy hoạch. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ và đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới; báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trong hơn một năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11 ngày 5-2-2018 của Chính phủ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể như: Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm kinh phí lập quy hoạch và hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Về triển khai thực hiện Luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến nay, Thanh Hóa đã 2 lần mời các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt các nội dung về quy hoạch cho các sở, ngành cấp tỉnh. Tính đến tháng 3-2018, tỉnh Thanh Hóa có 250 dự án quy hoạch đã được rà soát, trong đó có 213 quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực. Ngày 9-1-2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã công bố 9 quy hoạch hết hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Về tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh, sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, tuy nhiên đến nay chưa được phê duyệt. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm lập hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh của địa phương, làm cơ sở cho địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khi thi hành luật, như: Nếu thực hiện tích hợp tất cả các quy hoạch vào quy hoạch tỉnh sẽ gây khó khăn khi địa phương có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung đều phải trình Thủ tướng phê duyệt; nên thực hiện tích hợp quy hoạch ở những lĩnh vực nào, mức độ ra sao; với những vấn đề không tích hợp vào quy hoạch chung thì thực hiện như thế nào? Tỉnh Thanh Hóa mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có những quy định, hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện. Trong thời gian chờ đợi quy hoạch tỉnh được duyệt, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét, đồng ý chủ trương điều chỉnh vị trí một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương kịp thời thu hút đầu tư. Các điều chỉnh này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn trong vấn đề chuyển đổi đất lúa với một số dự án đã có chủ trương.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Luật Quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển, dự báo phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm của mỗi địa phương, đồng thời bảo đảm cho phát triển bền vững. Phó Thủ tướng lưu ý, do thực hiện quy hoạch đồng bộ nên khối lượng công việc lớn và cũng cần sự đầu tư nguồn lực, tài chính lớn. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian trước mắt, cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung nguồn lực và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo hướng lập đồng thời các quy hoạch; lập các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]