(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA

(Ảnh minh họa).

Theo đó, chủ đầu tư các chương trình, dự án ODA nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án sử dụng vốn ODA theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan; trong đó các dự án chuyển tiếp phải giải ngân tối thiểu đạt 70% kế hoạch năm 2022 trước ngày 30-6-2022; Các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 (nếu có) phải hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 30-6-2022.

Người đứng đầu chủ đầu tư các chương trình, dự án ODA chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của đơn vị mình; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng.

Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án. Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án; tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, triển khai ngay việc ký kết đối với các gói thầu đã có ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Trường hợp dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn năm 2022; Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp thi công, bàn giao mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công đến đó, phấn đấu đạt mức cao nhất, có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn. Xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng và chất lượng công trình theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn từ nhà tài trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư sớm giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán cho các chương trình, dự án ngay khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 03 ngày làm việc, đảm bảo theo quy định.

Sở Tài chính thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất biện pháp xử lý các dự án chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo thời gian quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có chương trình, dự án ODA triển khai trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các chương trình, dự án; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị, chủ đầu tư giải ngân thấp so với mức trung bình của cả tỉnh liên tiếp trong 03 tháng hoặc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2022; Kịp thời tham mưu việc điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án ODA chậm giải ngân sang dự án ODA có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn... Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tổ chức Hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án sử dụng vốn nước ngoài (căn cứ vào tiến độ giải ngân để đề xuất).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]