(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, cùng với các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agriank Nam Thanh Hóa) đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa lãnh đạo kinh doanh đúng hướng, an toàn và hiệu quả

Những ngày này, cùng với các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agriank Nam Thanh Hóa) đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa lãnh đạo kinh doanh đúng hướng, an toàn và hiệu quả

Được vay vốn của Agribank Nông Cống- Nam Thanh Hóa, nhiều hộ dân xã Vạn Hòa đầu tư phát triển mô hình rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho hiệu quả kinh tế cao

Thời gian qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, phát huy dân chủ, đổi mới và đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thực hiện các Quyết định của Hội đồng thành viên Agribank về việc chia tách và điều chỉnh phạm vi quản lý của hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa được chia tách và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-1-2019.

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa được thành lập ngày 30-1-2019 với 95 Đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Sau khi được thành lập, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đều vượt kế hoạch cấp trên giao. Từng bước sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển màng lưới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng bộ luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh để có định hướng lãnh đạo hoạt động kinh doanh, khẳng định vai trò chủ lực của một ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, với sự quyết tâm, sát sao trong lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, hoạt động kinh doanh của Agribank Nam Thanh Hóa đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Đến 30/4/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 8.800tỷ đồng, tăng 33% sovới khi mới thành lập; tổng dư nợ đạt gần 10.600tỷ đồng, tăng 18% so với khi mới thành lập; Hoạt động tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%/ tổng dư nợ; các hoạt động dịch vụ đạt kết quả tốt, tổng thu dịch vụ tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi tín dụng của Chính phủ, ngân hàng cấp trên liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Qua đó, triển khai có hiệu quả chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Tính đến đầu tháng 5-2020, dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đạt trên 9.500 tỷ đồng, với 65.000 khách hàng còn dư nợ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, mục tiêu, đề án của Trung ương, ngành và của tỉnh luôn được Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa chỉ đạo kịp thời. Đã thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg/2019 của Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng qua các năm; Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV của Hội đồng Thành viên Agribank về triển khai Phương án tái cơ cấu Agribank, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2545/QĐ-TTg/2016 của Chính phủ về phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020,...

Các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng được Agribank Nam Thanh Hóa quan tâm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, Agribank Nam Thanh Hóa đã lắp đặt 20 máy ATM, 120 máy POS tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch, thanh toán. Số khách hàng mở thẻ tại đơn vị đạt 150 ngàn thẻ, trong đó số tài khoản thanh toán lương hàng tháng là 45 ngàn tài khoản; số khách hàng sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử đạt 120 ngàn khách hàng. Agribank Nam Thanh Hóa chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ không dùng tiền mặt bằng các hình thức thanh toán trực tuyến, sản phẩm thu hộ, ví điện tử, Internet banking, Agribank E-Mobile Banking... Thực hiện ký hợp đồng bán chéo sản phẩm để phát triển dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, điện thoại. Thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách với trên 800 đơn vị trả lương qua tài khoản.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm. Đảng bộ chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới với 7 đảng viên được kết nạp trong năm 2019; đến nay tỷ lệ đảng viên chiếm 70% tổng số cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ chú trọng, làm tốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa cũng chú trọng quan tâm đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; thực hiện quy chế giám sát, phát huy quyền làm chủ tập thể, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Nữ công... Với nỗ lực không ngừng, năm 2019 Đảng bộ Agribank Nan Thanh Hóa được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ AgribankNam Thanh Hóa đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, nhân viên và nguồn vốn do Agribank Việt Nam hỗ trợ, Agribank Nam Thanh Hóa đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm.

Thời gian tới với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa sẽ quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 9%/năm; tỷ lệ nợ xấu thường xuyên dưới 1%/ tổng dư nợ; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ, năng lực để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, hiện đại hoá ngân hàng với nhiều sản phẩm tiện ích, làm hài lòng khách hàng; phát triển thương hiệu Agribank.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]