(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-1, UBND tỉnh có văn số 448/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Ngày 10-1, UBND tỉnh có văn số 448/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Các lực lượng chức năng chung tay khắc phục lũ quyết ở bản Sa Ná (Quan Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 15-8-2018 của UBND tỉnh yều việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương mình, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc thù thiên tai của từng vùng, địa phương để đảm bảo phát triển bền vững. Chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai theo quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020, kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, phương án theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo quy định. Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai đảm bảo đúng đối tượng, mức đóng góp và thời gian theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020, kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2020. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về các nội dung tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Diễn tập phòng chống thiên tai ở xã Trường Xuân (Thọ Xuân).

Trước đó, tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 về công tác phòng, chống thiên tai. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết 76/NQ-CP; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết; xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm soát việc đảm bảo an toàn trước thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có, không tăng thêm đầu mối và biên chế. Đồng thời, đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng trong phòng chống thiên tai; thông tin, truyền thông và đào tạo kỹ năng phòng, chống thiên tai; kiểm soát an toàn trước thiên tai; lập và rà soát kế hoạch, quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong quan trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai. Từ năm 2019 - 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và UBND các tỉnh, thành phố sẽ xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt. Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cùng với các địa phương xây dựng Trung tâm điều hành phòng, chống thiên tai quốc gia, cấp vùng; nâng cấp trụ sở Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; triển khai phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]