Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản tác động không nhỏ tới giá trị của sản phẩm, giúp người nông dân có thể bán được nông sản với giá cao…

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ dẫn địa lý: ‘Đòn bẩy’ giúp tăng giá trị nông sản Việt

Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản tác động không nhỏ tới giá trị của sản phẩm, giúp người nông dân có thể bán được nông sản với giá cao…

Tăng giá trị nhờ chỉ dẫn địa lý Phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương sáng 8/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc nhận định, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách. Theo ông Tạc, một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Bởi, chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm. “Ngày nay, chỉ dẫn địa lý trở thành một nội dung ưu tiên trong các mối quan hệ hợp tác kinh tế. Do đó, việc đưa ra chỉ dẫn địa lý trở thành dấu hiệu quen thuộc đối với người tiêu dung trên thị trường là rất cần thiết,” ông Tạc nói. Ông cũng lấy ví dụ về một số sản phẩm của châu Âu có giá bán tăng gấp nhiều lần khi có chỉ dẫn địa lý.(Biểu đồ cơ cấu sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam)