(Baothanhhoa.vn) - Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là vấn đề trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, ngay từ đầu năm 2018, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, huyện Như Thanh đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp để tạo thêm nhiều việc làm mới, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học nghề, tự tạo việc làm, tăng cường hợp tác xuất khẩu lao động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6zhurjhu4rFqUFnQOG7reG7hmcw4butbUHhu61n4bux4buvw7Lhu69nROG6uOG7iuG7pcOJZ0nhu6/FqeG7oWfhu7dv4bu5Z+G7ueG6puG7r2fhu6Hhu63DgWfhu7HGoUFnacOpaGhoZ+G7t23DgWdx4bqyQeG7scOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/Z8OjbuG7oWdxeEHhu61ncW/DgWfDicOzw4FnQeG7seG7reG7p2Vn4bux4buvw7Lhu69nROG6uOG7iuG7pcOJZ0nhu6/FqeG7oWfhu7dv4bu5Z+G7oeG7rcOBZ+G7t23DgWdx4bqyQeG7sWfhu7dvZ0nhu5dBZ3Hhu6dnw4nEkOG6okHhu7Fnw4nhu5Xhu7llZ+G7huG6uGfDieG7r8O5QWfhu61vQeG7sWdxxqHhurhlZ0Hhu7Ft4buKZ8OJ4buEZ3HGoeG6uGdB4buP4bu5Z8OtaGlrZWdJ4bqm4buvZ0VGZ0HDgmfhu7dG4buhZ+G7oeG6vm1n4buhbuG7oWfhu6Hhu5dDZWdB4buxb0Hhu61lZ+G7reG6uOG7isWpQWdA4but4buGZzDhu61tQeG7rWdx4buNZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2dB4but4buv4bun4bq4Z+G7oeG7rXZB4butZ0Vu4buh4butZWfhu7Hhu6/DsuG7r2dD4butbkNnccawZ8OJw7PDgWfDieG7rcO54bu5Z0Hhu63hu6/hu6fhurhnSeG7r8Wp4buhZ+G7t2/hu7ln4bu54bqm4buvZWfhu63DgmfDicSQ4bqoZ0lvZ+G7teG7reG6uOG7iuG7pUFn4bu14butduG7oeG7rWdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7t23DgWdx4bqyQeG7sWfhu63huqLhu6FnQeG7seG7reG7p2Vnw4lGZ8OJw7PDgWdJ4buvxanhu6Fn4bu3b+G7uWVnw4nhu49B4buxZ+G7oeG7huG6rEHhu7Fn4but4bqoQ2fDiW7hu6Fnw4zhurjhu5fDiWfhu7Xhu63hu53hurhn4bu3bcOBZ3HhurJB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7r8OJcuG7uUPEkMOBQ+G6p2bhu6/hu7lt4buxcmZnRcSQ4buh4bqnZmYv4bq/Z8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4buxw4Fv4buvZ8SQbWVn4but4bq44buKxalBZ+G7oeG6oEFnQ+G7reG6sOG7r2fhu63huqhDZ0nhuqbhu69n4buhbuG7oWdww4FtQeG7rWdB4bux4but4buvxalDZ+G7ocOAZ0Hhu63hurhn4buhxqHhurhncW/DgWfDicOzw4FnQeG7seG7reG7p2Vnw4nhurjhu4rGsEFncMOKQeG7sWfhu7dtw4FnceG6skHhu7FnSW/DgWfhu7dv4bu5Z0nhu6/FqeG7oWVnceG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69nw4nhu63huq5B4buxZ+G7n27DgWfhu6Hhu63DgWdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7t23DgWdx4bqyQeG7sWfhu6HDgGdB4but4bq4Z+G7ocah4bq4Z8OJd+G7uWdJ4buvxanhu6FnceG7pUFnceG7j0Hhu7Fn4bu14buIZ0lvZ8OJxJBG4buhZ8OJ4buv4bulQ2fhu7Hhu69tw4FncHjhu6Hhu61nSeG7r8Wp4buhZ+G7t2/hu7lnSeG6puG7r2fhu6Fu4buhZ3DDgW1B4butZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnw4nEkMOBQeG7sWdJb2dB4buxw4Fv4buvZ8OJeUHhu63EkWdD4but4bqw4buvZ+G7reG6qENnSeG6puG7r2fDicSQbUHhu7Fnw4nEkMOz4buvZ+G7n+G6oGdFSG1n4bqh4buvQW3hu7nhu6/hu7fhu7Vn4bqqZ8OM4buNZ1vhu63hurpnQOG7reG6uOG7m0HEkWdA4butb2fhu7lu4buKZ+G7oOG7reG7pWfhu5/hu6/hu6VBZ+G7scOCZ8OM4bq44buXw4ln4bu14but4bud4bq4Z0Dhu63hu4ZnMOG7rW1B4butxJFnQOG7rW9n4bu5buG7imfhu7ht4buKZ8OM4bq44buXw4ln4bu14but4bud4bq4Z0Dhu63hu4ZnMOG7rW1B4butZ0lvZ+G7oW7hu6Fnw4nEkG1B4buxZ8OJxJDDs+G7r2VnQeG6pOG7r2dFw7JBZ8OM4bq44buXw4lnccawZ3DDs+G7imdB4bux4but4bunZ+G7scO1QWdJ4bqm4buvZ+G7seG7r8Oy4buvZ0Thurjhu4rhu6XDiWdJ4buvxanhu6Fn4bu3b+G7uWfhu6Hhu63DgWfhu7dtw4FnceG6skHhu7HDqWfhu7Thu63hurjhu4rhu6VBZ+G7teG7rXbhu6Hhu61n4buhbuG7oWdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7FlZ3DDgW1B4butZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNn4bu14but4bqu4buvZ0Phu63DiuG7oWdB4buxb0Hhu61nQeG7seG7reG7p2fDicSQ4bq44buK4bunQWfDieG7reG6sEHhu7FlZ3DhurhnQeG7reG7m0NnQeG7seG7reG7p2fhu7nhuqbhu6/EkWfDjOG7leG7imdwRkHhu7Fn4buhbuG7oWfhu6HDiuG7uWVnceG7r8aw4bu5Z8OJ4buvxrDhurhnw4nhu63hur5n4buh4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ0nhu4RtZ0lvZ0Hhu63Dg2dxxrBnw4nhu63hurhn4but4bq6w4ln4bu3bcOBZ3HhurJB4buxw6lnMHZB4butZ3Hhu6VBZ3HGoeG6uGfDieG7rW5B4buxZ2tnLWfDrWhpa2Vnw4nDgW9BZ+G7reG6uOG7isWpQWdx4buNZ8OJw7PDgWdJ4buvxanhu6Fn4bu3b+G7uWfhu7nhuqbhu69n4buh4butw4Fn4buxxqFBZ2nDqWhoaGfhu7dtw4FnceG6skHhu7FlZ8OJxJDDgUHhu7FnccOAZ+G7ocOAZ+G7scahQWdpaGhn4bu3bcOBZ3HhurJB4buxZ3Hhu69n4bu3b+G7uWdJ4buvxanhu6Fn4bqqZ0Hhu4bhuqbhu6FnQeG7scOBb+G7r8Opw6ovQ+G6vw==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]