Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis thông báo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc vào ngày 1/4 trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7ThuqDhu44k4bq74bqxw6ok4bq54bq3JOG6qeG6v3th4bqpJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG6qcOt4bqrJMOq4bqt4bqpZCThu43huqnhu5Vrw6rhuq0kw6DEkcOq4bqpJOG7n8Sp4bqrJOG7jMOz4buPw6rhuq0kT+G7j2hh4buyL+G6qSrhu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9YeG6vcOyLW7huqnhur/hu43hur89JOG7jeG6q+G7jeG6u+G6oeG7pj3huqDhu44k4bq74bqxw6ok4bq54bq3JOG6qeG6v3th4bqpJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG6qcOt4bqrJMOq4bqt4bqpZCThu43huqnhu5Vrw6rhuq0kw6DEkcOq4bqpJOG7n8Sp4bqrJOG7jMOz4buPw6rhuq0kT+G7j2hhJOG6qWPDquG6qSR9w6rhuqkkKj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUoLyouLsOhJiUoJSwqKuG7jS4mOuG6uypXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6oOG7jiThurvhurHDqiThurnhurck4bqp4bq/e2Hhuqkk4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bqpw63huqskw6rhuq3huqlkJOG7jeG6qeG7lWvDquG6rSTDoMSRw6rhuqkk4bufxKnhuqsk4buMw7Phu4/DquG6rSRP4buPaGE9JMOhKeG7jSktbuG6qeG6v+G7jeG6vy3hur/Ds+G6q+G6reG6q8OqKeG6uy3DssOzYeG7pj3huqnhu43hu41uw7Lhu6wvL2HDocOq4bqr4bq94bqtV+G7n+G6q+G6oeG7jcOqKeG6vW7hurvhu4/Dslfhu5/Dqi/hu40sJiUv4buPbuG6u+G6vynDoeG6ocOhL+G6p8Oy4bq9w7JxLyYlJiZfJT9fJSov4bqh4buPX2HhuqnhuqvDqilXw6lu4bqtPSQv4bu0xrDDquG6qSThur3huqvDquG6qSThuqnhu4MpVyRZw4rhuq3hu49pw6rhu6wkKSlXYeG6v+G6vVfhu43Ds8Od4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bqo4bqhKcOhPeG7tMOK4bqtPnEkJiEvJlYkTuG6qeG7gSRB4bqp4buTJOG7jWRh4bqpJOG7knEkOSnDqiRh4bqpM+G7jyR44buPJOG6ueG6q+G6seG6vSThu5JxJOG7n+G6q+G6scOqJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6vXvhuqsk4bq64bqr4bqxw6ok4bq94bqrw6rhuqkkYeG6qTPhu48keOG7jyRZ4bqg4buOw50k4bueKeG6u8Oh4bqrw7Ikw4Hhur/hur05w7Phur/hu5/DsuG6ueG6q8OyJOG7jeG6qWfDquG6rSQ5POG6vyThuqDhu44kw7Lhuq8k4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bqpw63huqskw6rhuq3huqlkJOG7jeG6qeG7lWvDquG6rSTDoMSRw6rhuqkk4bufxKnhuqsk4buMw7Phu4/DquG6rSRP4buPaGEk4bufPuG6vyTDquG6rT5xJCovOiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4buLJOG6u+G7m2EkcOG6vykkw6Fk4buPJGFdw6rhuq0k4buN4bqpMcOq4bqtJMOgKcOq4bqtJOG6reG6qykk4buNXcOq4bqtJOG6reG6q+G7oykk4bqpKeG6qyQ54bqxw6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEfDquG6rSTDgeG6v+G6vTnDs+G6v+G7n8Oy4bq54bqrw7Ikw6DhurMkYTZuJMOg4bq3w6ok4bq9w63hu40k4buN4bqp4buFKSThu43huqnhu482w6okw6A14buPJOG7jeG7lSThurlyJOG7n8Sp4bqrJOG7jMOz4buPw6rhuq0kT+G7j2hhJMOgWyQ5ZCTDoGPDquG6qSThu43Ds+G6tSTDsinhu48k4bq54bqp4bqrJOG7uSJhJOG6uOG6q8Oq4bqpJDxuJMOgMOG7jSRhPGEkOeG6q+G6tcOqJG7huqk8biThu43Ds8ahw6rhuq0kbuG6qXvhu40kw6Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJOG6vcOt4buNJMOyaCThu43huqk+w6rhuqkk4buf4bqr4bqxw6okw4rhuq3huqlkJOG7n+G6q+G6tcOqJGHhuqkz4buPJHjhu48kWeG6oE7DnVckR8Oq4bqtJMOB4bq/4bq9OcOz4bq/4bufw7LhurnhuqvDsiTDquG6qTTDqiThur17w6rhuqnhu6wk4oCcw5NmJMOzPsOq4bqtJOG6uz4k4bq9w63hu40kw7JoJGHhuqnhu5Mkw6DhurMkYTXDqiTDoOG7lWthJOG6reG6q33huqskb+G7j3Hhurfhu40kbCRhNG4kw6DDrSRh4bqpYsOq4bqpJOG7jcOzZCRhKeG6vyTDquG6qTThu40kw6DDoiRw4bqh4bq9JGHhuqnDtcOq4bqtJOG7jSkkYeG7gSThu43huqnDoiTDsiJuJHDhurduJOG7nz4kYX3huqsk4buN4bqp4bqr4bq1w6okw7Lhu5sk4bqpa24k4buNPGEkYeG7kykk4bq9Y8Oq4bqpJGwk4bq94buXYSTDoMOtJMOqPuG6v1figJ3hu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bq8w63hu40kb+G7jynDqiRh4bqp4buXYSThuqDhu44kYeG6qeG6vyQ54bqr4bq34buNJOG6qcOt4bqrJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6ueG6qX0kw6pdw6rhuq0k4bqpw63huqskw6rhuq3huqlkJOG7jeG6qeG7lWvDquG6rSTDoMSRw6rhuqkkw7Lhuq8kw6HhuqvhuqXDqiTDsykk4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qWPDquG6qSThu43huqnhu5dhJOG7jcOz4bubYSThu43hu49x4bq3w6pXL1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7DueG7j+G7jeG6qeG6v8OzPeG7tFnhu4zhu4xQ4buew4ov4bue4bqr4bqh4buNw6op4bq9K8Od4buyL27hu7Q=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]