(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-1, Đội chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích, kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xưởng sản xuất pháo nổ của đối tượng Lê Hữu Thiện, sinh năm 1999 ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4buS4bu5w4LDqeG7qcO6w7R0w6nDikPEguG7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bqwdGjhu6/DqeG7rUHDqcOCw611w6nDiuG7i8OpIXR4w6kyRcO04bqpL+G6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqr4bqp4buZ4bux4bqr4busc2nhur7DqeG6u+G7hS3hurvhurXDqeG7kuG7uXXDqcO0dOG7teG7rXPDqcO14bqk4buz4butw6nhu6vDsuG6pOG6tcOpdGnhu61zw6lzdcOsw6nhurppw6lzdWfhu63DqeG7q8Oy4butw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqTp0d+G7rXPDqcOULuG7kiHDqcOC4bu5dcOp4bqwdMOt4buxw6nDgnRn4buxw6nhu610QuG7rXPhurXDqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Op4bq6acOpw7R0RMO0w6nhurrhuqjDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpw4Lhu6fhu610w6khdGfhu610w6lUdmfDqeG7k+G7i8Op4buT4bu5w4LDqeG7qcO6w7R04bq1w6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOp4bq6acOpw7XEqcOCw6lzdeG6uMOpw4pDxILhu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG6sHRo4buvw6nhu61Bw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7tXXDqcOCQ8OD4butc8Op4buq4budw6lU4bq44bqkw6khdHXhu6Hhu63hurXDqeG6tHXhu610w6nhu63hu4nhu7HDqeG6u2ZmZsOpxILDqcOK4buLw6khdHjDqTJFw7ThurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqSHhurJ14buh4bqkw6kuw4Dhu63DouG6qS/hu5nhu7Hhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhu5HDgnThuqThu7HDtcOpdcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4fhu4HhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nDquG6v+G6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hurvhurnDqi/hurvhurnhu4Hhu5Hhurvhurvhu4Xhurnhur3hur/hur/DguG7geG7geG7gcOqw6rhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG7h+G7h8OqZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7kuG7ucOCw6nhu6nDusO0dMOpw4pDxILhu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG6sHRo4buvw6nhu61Bw6nDgsOtdcOpw4rhu4vDqSF0eMOpMkXDtGXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buH4buB4bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZcOq4bq/4bq5ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4buqRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlMOs4butdMOp4bq0aMOCw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJnw6nDikPEguG7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bqwdGjhu6/DqeG7rUHDqcO04bqqZ8Op4buq4budw6lU4bq44bqkw6khdHXhu6Hhu63DqcOCw611w6nDiuG7i8OpIXR4w6kyRcO04bq1w6l04bqk4bq+4buh4butw6kh4bqydeG7oeG6pMOpLsOA4but4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurJD4bqgw7TDqeG7k3bhurXDqeG6tGjhu61zw6nhu61zaeG6vsOp4bq74buFLeG6u8Op4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlMOs4butdMOp4bq0aMOCw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcOU4buz4butc8OpZ+G7rcOpw4Lhu6fhu610w6nDtcSpw4LDqeG6tuG6pMOsw6nDgmfhu61zw6nhu6rhu53DqVThurjhuqTDqSF0deG7oeG7rcOp4buTZ+G7rXPDqeG6usOy4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhurvhu4Hhur3DqeG6tuG6pMOsw6nhurB0aOG7r8Opw7Thu7V1w6nDtHbDqcOC4bqyeOG7rXPDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG6u+G6teG7geG7qXPDqeG7k3XDqcOCdeG7neG6pMOpw4J04bqow6LDqTvhuqRnw6nhu5Nv4bqkw6nDguG6smfhu6104bq1w6khdHXhu6Hhu63DqeG7qXRndcOp4bq04bu1w6nhurB0aOG7r8Op4butdnXDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Hhu6/DqSF0deG7oeG7rcOpw4JFw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqcOCw611w6nhu610acOp4bqydeG7neG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6h0aOG7scOpw4rhu5XDgsOp4bupdOG7jeG7rcOpw7Rv4bqww6nhu63DgHXDqcSCw6nDtOG6qmfDqeG7quG7ncOpVOG6uOG6pMOpIXR14buh4butw6nDgsOtdcOpw4rhu4vDqSF0eMOpMkXDtOG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIeG6snXhu6HhuqTDqS7DgOG7rcOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqeG7k+G7i8Opw4J04bqkw6lzdeG6uOG6t8Op4bq54bq14bq74bupc8Opw4J04bqk4bu1w7TDqeG6sHRo4buv4bq1w6nhu5Fu4bq+w6nhu61zd3XhurXDqeG7qeG7meG7r+G6tcOpw7Xhu7nDgsOp4burQ+G6pMOpdOG6pOG7huG7rXTigKbhurppw6nDtGjDtMOp4buR4bqo4butc8Opw7ThuqjDqeG7keG6rOG7rXPDqeG7k3DDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bqwdGjhu6/DqeG7rUHDosOpIXR14buh4butw6nhu6l0Z3XDqeG7rXTDsuG7rcOp4buT4buLw6nhu7HhuqRnw6nDgnThuqThu7XDtMOp4bqwdGjhu6/DqeG6uuG7n8Op4bq6acOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhurB0aOG7r8Op4bqy4bu3dcOp4buT4buZ4buxw6nhu6vhu53hu63DqSE6w6khdGfhu610w6lUdmfDqcO1aOG7rcOp4burxqHDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtUdeG7oeG7rcOpw7Row7TDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw7R0RMO0w6nhu63hu4nhu61zw6nhu5Nn4butc8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6smfDqeG7q2nhu7HDqeG6ssO9w6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtMOiL8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrIXRodcOpIXRn4butdOG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr

Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]