(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026.

Triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026.

Triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 58/HD-LĐLĐ, ngày 10-5-2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào với các chỉ tiêu thực hiện như sau:

Khối hành chính sự nghiệp phấn đấu đạt 1.750 cơ quan, đơn vị trở lên được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; trong đó có 180 cơ quan, đơn vị trở lên được công nhận lại lần 2. Tỉ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 20% trở lên.

Khối sản xuất, kinh doanh phấn đấu đạt 50 doanh nghiệp trở lên được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; trong đó có 20 doanh nghiệp trở lên được công nhận lại lần 2.

Triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026

Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026.

Các nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2021-2026; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Trên cơ sở tiêu chuẩn, trình tự đăng ký, xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hàng năm LĐLĐ tỉnh xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; báo cáo cấp ủy, đề nghị UBND đưa vào dự toán hàng năm trình HĐND cùng cấp để có kinh phí thực hiện.

LĐLĐ tỉnh xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai, thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 5 năm.

Triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026

Toàn cảnh hội nghị.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện phong trào. Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cùng cấp tổ chức kiểm tra, thẩm định giai đoạn 2 năm, tổng hợp danh sách các đơn vị đủ tiêu chuẩn gửi về LĐLĐ tỉnh xét, công nhận. Hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026 gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) định kỳ 6 tháng (trước ngày 10-6 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 10-11) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp với chuyên môn phát động thi đua “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; triển khai thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm, báo cáo, tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo từng giai đoạn gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp và các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]