(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 5-11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16-1-2019 về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh...; Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quá Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương đê thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chổng bạo lực gia đình trong năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có nội dung liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức điều tra xã hội học về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình làm cơ sở dữ liệu về gia đình theo hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch. Duy trì, nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các CLB. Tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng Mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình các cấp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Triển khai thí điểm bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, tập huấn nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở; phối hợp hướng dẫn rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn, bản đảm bảo các ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình. Duy trì và nhân rộng mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cồng dân thân thiện... Tổ chức hoạt động truyền thông về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương...

Xem nội dung, chi tiết Kế hoạch tại đây

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]