(Baothanhhoa.vn) - Bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã ban hành văn bản để thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đạt kết quả tốt.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã ban hành văn bản để thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đạt kết quả tốt.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2009-2024 .

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa”; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức có liên quan; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương: “Nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp có nhiều đổi mới. Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm và chuyên đề đi sâu vào từng đối tượng, từng nội dung trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Phương thức phối hợp với các tổ chức thành viên cũng có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường hiệp thương dân chủ, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của Mặt trận và đặc thù, thế mạnh của từng tổ chức thành viên; có sự phân công trách nhiệm cụ thể tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động.

Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, có sự kết hợp hoạt động của cán bộ chuyên trách với các hội đồng tư vấn, chuyên gia, cộng tác viên, làm tăng sức mạnh của Mặt trận. Công tác quản lý, điều hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục được đổi mới, thường xuyên bám sát cơ sở, giao ban nắm tình hình triển khai, kịp thời điều chỉnh, bổ sung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới hình thức tổ chức các hội nghị trực tiếp và trực tuyến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Cán bộ, Nhân dân xã Đông Khê (Đông Sơn) ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ 6 ban, văn phòng xuống còn 5 ban chuyên môn; điều động luân chuyển vị trí tại các ban chuyên môn nhằm tinh giản bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt 19 chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp công tác của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2026; thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hằng năm với ban, ngành, đơn vị.

Ủy ban MTTQ các cấp báo cáo kịp thời với cấp ủy kiện toàn, bổ sung, thay thế kịp thời lãnh đạo, Ủy viên Ủy ban thiếu khuyết theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kết nạp thêm 1 tổ chức thành viên; hiệp thương, cho thôi, bổ sung thay thế 43 vị Ủy viên Ủy ban. Phối hợp với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trong việc thỏa thuận nhân sự và Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Ủy viên Ban Thường trực cho 45 vị. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức tư vấn, kiện toàn 389 tổ chức tư vấn với 1.955 thành viên tham gia.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm; đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác với các chuyên đề chung về công tác Mặt trận và chuyên sâu trên từng lĩnh vực; bồi dưỡng, tập huấn theo vị trí việc làm; chú trọng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thiệu Hóa trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Hòa, ở thôn Bình Minh, xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa)

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức 3.971 lớp tập huấn cho 366.832 lượt cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 53 lớp cho trên 5.700 người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

MTTQ các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tăng cường phát hiện biểu dương, khen thưởng cán bộ cơ sở, cá nhân điển hình trực tiếp lao động, sản xuất. Tổ chức 16 hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng trên 1.500 điển hình tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, cán bộ Mặt trận cơ sở, các tầng lớp Nhân dân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 1.381 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 430 tập thể, cá nhân tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1.628 tập thể, cá nhân.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, các chương trình công tác trọng tâm, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ người nghèo, Quỹ cứu trợ, quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19... qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiếp nhận, sử dụng và quản lý các nguồn quỹ theo đúng quy định, phát huy được ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]