(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội.

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội.

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17-12-2020 để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo UBND thị xã, các cấp, các ngành, các đoàn thể và các cấp ủy sớm cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Về phòng, chống dịch, ngày 14-10-2021, trên địa bàn thị xã đã ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng các ổ dịch, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng và sau 15 ngày cơ bản đã khống chế được tình hình dịch bệnh, hiện nay thị xã đã trở lại hoạt động ở trạng thái bình thường mới.

Đi đôi với phòng, chống dịch, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - xây dựng. Năm qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng đạt 18,4%, giá trị sản xuất đạt 21.811,5 tỷ đồng, tăng 0,9% so kế hoạch (KH), tăng 18,4% so với cùng kỳ (CK). Một số sản phẩm chính tăng khá so với CK, như: xi măng 11,3 triệu tấn, tăng 21%; clanhke gần 2,2 triệu tấn, tăng 7%; bao bì xi măng 112,5 triệu sản phẩm, tăng 14,3%; gạch xây đạt 283,3 triệu viên, tăng 3%; sản phẩm may 13,6 triệu sản phẩm, tăng 8,5%; ô tô lắp ráp 312 chiếc, tăng 24,8%... Đi đôi với đó, giá trị luân chuyển hàng hóa và thương mại - dịch vụ đạt 7.480 tỷ đồng, đạt 98,4% KH, tăng 9,7% CK... Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6.383 tỷ đồng, đạt 100,5% so KH, tăng 38,3% so với CK. Các dự án lớn đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, như: dự án dây chuyền 4, Nhà máy Xi măng Long Sơn; dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, Chi nhánh Tổng Công ty May 10... Một số dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để khởi công xây dựng, như: dự án nhà máy sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude; dự án nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện phường Đông Sơn... Bên cạnh đó, các dự án đầu tư khu dân cư đô thị có quy mô lớn, như: dự án khu dân cư Nam Cổ Đam; khu dân cư phố chợ, tại khu nội thị số 2 Tây Quốc lộ 1A đang được thị xã tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng. Đi đôi với đó, thị xã tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án khu đô thị mới, diện tích hơn 50 ha, gồm: khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, diện tích 24,6 ha; khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, với diện tích 26 ha. Thị xã cũng đã hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sắp xếp dân cư tại khu vực quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thị xã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp và thành lập mới 110 doanh nghiệp, tăng 37% so KH tỉnh giao... Năm 2021, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt hơn 29.511 tỷ đồng, đạt 100,2% KH, tăng 15,9% so với CK...; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng, đạt chỉ tiêu so với KH đề ra.

Năm 2022, thị xã Bỉm Sơn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,6% trở lên, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 33.228 tỷ đồng; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 12,3%, thương mại - dịch vụ tăng 13,6%, nông - lâm - thủy sản tăng 1,8%, thu nhập bình quân đầu người 73,6 triệu đồng... thành lập mới 110 doanh nghiệp trở lên, tỷ lệ đô thị hóa 91,1%.

Để đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: Thị xã tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, linh hoạt, có hiệu quả các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch trong từng thời điểm cụ thể. Kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện KH tiêm chủng cho Nhân dân trên địa bàn theo KH của tỉnh. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nhằm sớm đưa vào hoạt động, tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Chú trọng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, các vùng nguyên vật liệu trên địa bàn để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, từng bước hình thành một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực của thị xã. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả KH hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư kinh doanh. Tập trung giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm an ninh trật tự, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh...

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thị xã. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, sắp xếp đội ngũ giáo viên gắn với việc bảo đảm quy định về số lượng, chất lượng và trình độ đào tạo. Giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng mức độ hài lòng của người dân. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện một số chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]