(Baothanhhoa.vn) - Đại dịch COVID-19 đã làm suy thoái nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực giữ vững sự ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Một năm vượt khó

Đại dịch COVID-19 đã làm suy thoái nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực giữ vững sự ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Một năm vượt khóCông nhân Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam (đóng tại xã Định Liên, huyện Yên Định) trong ca sản xuất. Ảnh: Lê Hà

Thực hiện nhiệm vụ kép thành công

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch COVID-19 và thời gian dịch bùng phát trở lại, lây lan ra cộng đồng, với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và ban chỉ đạo các cấp, duy trì chế độ họp giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình chỉ đạo của Trung ương, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để tăng cường công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh được triển khai chặt chẽ, các tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, tổ giám sát thôn, bản, khu phố được thành lập để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có tình huống. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng được thực hiện đồng bộ. Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện kịp thời, huy động được sức mạnh và sự đồng thuận tham gia của cả cộng đồng nên công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả cao, đến nay dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được khống chế, đẩy lùi.

Cùng với phòng, chống dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền đã triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, thực hiện hiệu quả chính sách tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh nuôi trồng thủy, hải sản; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng huyện, xã, thôn, bản nông thôn mới và chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng..., các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phục hồi sản xuất; trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, nguồn cung cấp nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, lao động, nhập cảnh của chuyên gia; tăng cường quản lý đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngay sau khi hết giãn cách xã hội, Thanh Hóa đã chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2020 đầu tiên trong cả nước để thu hút nguồn vốn cho giai đoạn phát triển mới thành công với số vốn thu hút được đánh giá là cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời tỉnh đã tổ chức thành công hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, lễ hội Carnival đường phố Sầm Sơn để kích cầu du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, dịch vụ thương mại điện tử, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container đi quốc tế và xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn, tăng cường vận tải bằng đường hàng không...

Với những nỗ lực, quyết tâm cao, dù bị tác động bởi dịch COVID–19 và trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng trong nước chỉ đạt mức bình quân 2 - 3%, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn ước đạt 6,08%, tuy không đạt kế hoạch nhưng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Bắc Trung bộ. Trong đó tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp vẫn đạt kế hoạch với các sản phẩm công nghiệp trụ cột vẫn phát triển ổn định, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của tỉnh.

Tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới

Cùng với quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép, năm 2020 là năm đầy ắp các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chuẩn bị tốt Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để trình Bộ Chính trị và đã được Bộ Chính trị thông qua bằng Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020. Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và xây dựng các đề án theo chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã rà soát, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2015–2020 và tình hình thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá giai đoạn 2020–2025. UBND tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng quy định của luật; chỉ đạo tổ chức các hội thảo chuyên đề tổng hợp hoàn thiện quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016–2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021–2025; chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 do tỉnh quản lý.

Để giữ đà tăng trưởng, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã quyết nghị, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt từ 11% trở lên, trong đó nông – lâm - thủy sản tăng 3% trở lên, công nghiệp – xây dựng tăng 13,3% trở lên, dịch vụ tăng 10,7% trở lên, thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên.

Theo đó, trong năm 2021, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của ngành y tế, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trở lại và lây lan thứ phát ra cộng đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58–NQ/TW của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá và các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58– NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng không còn phù hợp; đồng thời xây dựng và ban hành các đề án, cơ chế, chính sách mới mang tính chiến lược, dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đức Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]