(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại tỉnh Thanh Hóa.  

Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại tỉnh Thanh Hóa.

Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chung nhằm đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; giữ vững và phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 đến 4 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ; thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

Cụ thể, về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100% và 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 32% và trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt trên 98%; 90% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Về phổ cập giáo dục tiểu học, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỉ lệ đi học đúng độ tuổi đạt trên 99,9%; 99,9% số trẻ ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; phấn đấu đến năm 2030: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh vào trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề đạt trên 85%.

Về xóa mù chữ, duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% người trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi biết chữ mức độ 2; 99,2% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 2; 70% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Về công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030 có 100% trường có cấp trung học cơ sở, trường có cấp trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc và có hiệu quả, đảm bảo đến năm 2030 đạt được các mục tiêu đề ra; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền (trước ngày 15/12 hằng năm).

Xem Kế hoạch tại đây.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)


TS (Nguồn: UBND tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]