(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-4-2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o8SoxJFy4buZ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G6rnLhu5PhurPhu4nhurLhurNq4bq54buV4bqz4buL4buVw7VB4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqz4buh4buZdMSR4bqzKSHhurPhu7nhurnhu5XhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqjUuG7k8Op4bqs4bqz4bqlYi3huq0t4bql4bq14bqlw6I44bqz4buI4buZ4bqi4bqz4bu54bub4buJ4buZ4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqzIcSC4butcuG7k+G6s0rGoXLhu5nhurPhu5hB4buP4bqzLeG6s+G7iOG7meG6ouG6s+G7ueG7m+G7ieG7meG6s+G7mOG7qeG7leG6s2rGsHLhu5PhurPhu4toQeG6s+G7ieG6suG6s+G7s0HFqeG7ieG6s+G7k+G7lcSROOG6s2rhur3hurPhu6HhuqjhurPhu4vEkXLhurPhu5nDqXLhu5nhurNS4buT4buZ4bub4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqz4bu3xanhurPhuqnhuqlkL1Lhu7It4buYSuG7iuG7iOG7suG7kuG6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPhu4vFqeG6s8SpxJFy4buZ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhuq5y4buT4bqz4buJ4bqy4bqzauG6ueG7leG6s+G7i+G7lcO1QeG6s+G7skHFqeG7ieG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7oeG7mXTEkeG6sykh4bqz4bu54buZa3PhurPhu7nhurBy4buT4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7i2hB4bqz4buJ4bqy4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6qeG6p8Oiw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buVOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvcmvhuqThu7cv4bqlw6LDomIvw6JkYsSp4bqn4bq1Y+G6rWPDosOi4bu5Y2PhuqXhuq1w4bqlLcOi4bql4bqnOeG7n8O94buT4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t8SoxJFy4buZ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G6rnLhu5PhurPhu4nhurLhurNq4bq54buV4bqz4buL4buVw7VB4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqz4buh4buZdMSR4bqzKSHhurPhu7nhurnhu5XhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqnhuqfDouG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu7jhu5nEguG6s+G7oeG6qOG6s+G7skHFqeG7ieG6s+G7meG7qeG7lTjhurPhu4jhu5nhuqLhurNy4buZ4buV4buPceG6syHDqnLhurPDveG7mXVy4buT4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqzLeG6s+G7iOG7mWVy4buZ4bqzIcOqcuG6s8O94buZdXLhu5PhurPhu5jhu6nhu5XhurNqxrBy4buT4bqz4buLaEHhurPhu4nhurLhurPhu7NBxanhu4nhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7isOA4buV4bqzIcOqcuG6s+G7iMSCdnLhu5PhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5Phu5nhu5vhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4buLxanhurPEqcSRcuG7meG6s+G7t2Xhu4nhu5nhurNj4bqrY+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhuq5y4buT4bqz4buJ4bqy4bqzauG6ueG7leG6s+G7i+G7lcO1QeG6s+G7skHFqeG7ieG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7oeG7mXTEkeG6sykh4bqz4bu54bq54buV4bqzw6Jj4bqt4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7i2hB4bqz4buJ4bqy4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4nhurNqw7XhurPhu4toQeG6s+G6qeG6teG6teG6s2rhurnhu5XhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7JBxanhu4nhurPhu5nhu6nhu5XhurPhu6Hhu5l0xJHhurMpITnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG6ueG7leG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkTjhurPhu7fFqeG6s2rhu61y4bqzw4Lhu5vhurPhu4toQeG6s+G7ieG6suG6s3DDqeG6s+G6qTjhurPhu7fFqeG6s2rhurnhu5XhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7JBxanhu4nhurPhu5nhu6nhu5XhurNqxIJ34buJ4bqz4buLaEHhurNww6nhurPDouG6reG6s3Lhu5PEgnbhu5U44bqz4bu3xanhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bqucuG7k+G6s+G7ieG6suG6s3DDqeG6s+G6peG6reG6s3Lhu5PEgnbhu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4butcuG6s8OC4bub4bqz4buLaEHhurPhu4nhurLhurPhu7bFqeG6s8OiNuG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buSxrBx4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s8O94buZxak24bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSROOG6s+G7tmhx4bqz4bu24butcuG6s8OCw6nhurPhu4ll4buJ4bqz4buZQeG6rOG7j3I24bqz4buYc+G7gXLhu5PhurPhu5h0xJE44bqzSuG7p3Lhu5PhurPhu7bhu61yOeG6s+G7tsWp4bqzauG6ueG7leG6s+G7i+G7lcO1QeG6s+G7skHFqeG7ieG6s+G7meG7qeG7leG6s2rEgnfhu4nhurPhu4toQTbhurPhuqfhurNy4buTxIJ24buVOeG6s+G7tsWp4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G6rnLhu5PhurPhu4nhurI24bqz4bqp4bqzcuG7k8SCduG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rhu61y4bqzw4Lhu5vhurPhu4toQeG6s+G7ieG6suG6s+G7tsWp4bqz4bqlNuG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buSxrBx4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqz4buK4budceG6s+G7tuG7rXLhurPDgsOp4bqz4buJZeG7ieG6s+G7mUHhuqzhu49yNuG6s+G7mMOp4bqz4bu44bu1QXLhu5M44bqzUuG7k8SR4bqz4bu24butcjjhurPhu5hpQeG6s1Dhu6nhu4k44bqzIeG7o3Lhu5nhurNQ4bup4buJOOG6s+G7uOG7meG6ueG7ieG7meG6s+G7uOG7mcOpcuG7mTnhurPhu7bFqeG6s2rhurnhu5XhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7JBxanhu4nhurPhu5nhu6nhu5XhurNqxIJ34buJ4bqz4buLaEE24bqz4bqn4bqzcuG7k8SCduG7lTnhurPhu7bFqeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhuq5y4buT4bqz4buJ4bqyNuG6s+G6qeG6s3Lhu5PEgnbhu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4butcuG6s8OC4bub4bqz4buLaEHhurPhu4nhurLhurPhu7bFqeG6s+G6pzbhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7ksawceG6s+G7ueG7meG7m+G6s+G6puG6veG6s1Lhu5Phu5nhu5XhurPhu7bhu61y4bqzw4LDqeG6s+G7iWXhu4nhurPhu5lB4bqs4buPcjbhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6synEguG7rXLhu5M44bqzUuG7p3Lhu5PhurPhu4jFqXLhu5M44bqzUuG7mcSC4bqzKUFmcjjhurNS4buZxILhurPhu7jhu5nEkXLhu5k54bqz4bu2xanhurNq4bq54buV4bqz4buL4buVw7VB4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqzasSCd+G7ieG6s+G7i2hBNuG6s+G6p+G6s3Lhu5PEgnbhu5U54bqz4bu2xanhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bqucuG7k+G6s+G7ieG6sjbhurPhuqnhurNy4buTxIJ24buV4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4butcuG6s8OC4bub4bqz4buLaEHhurPhu4nhurLhurPhu7bFqeG6s+G6rTbhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7ksawceG6s+G7iWXhu4nhurPhu5lB4bqs4buPcjbhurPhu7jhu7Xhu5Xhu49B4bqz4bu24butcjjhurPhu7jhu5nhu5Xhu49B4bqz4buYdMSROOG6szzDs3LhurNK4bubcuG7meG6s8OCw6nhurPhu7jhu5nDuuG6sylBZnI54bqz4bu2xanhurNq4bq54buV4bqz4buL4buVw7VB4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqzasSCd+G7ieG6s+G7i2hBNuG6s+G6p+G6s3Lhu5PEgnbhu5U54bqz4bu2xanhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bqucuG7k+G6s+G7ieG6sjbhurPhuqnhurNy4buTxIJ24buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7i2hB4bqz4buJ4bqy4bqz4bu2xanhurPhuqk24bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu5LGsHHhurPhu4ll4buJ4bqz4buZQeG6rOG7j3I24bqz4buyQcSRcuG6s+G7mHTEkTjhurPhu7JBxJFy4bqz4bu24butcjjhurNRxIJ2cuG7k+G6s1Bl4bu5OOG6s1DEkXLhu5PhurPhu4jhu5llcuG7mTjhurPhu4pl4bqz4bu44buZxILhu6/hu4k44bqzUuG7k8O64buJ4bqzUOG7h+G7iTjhurPhu7jhu5nEgnZy4buT4bqzKUFmcuG6s8OCw6nhurPhu4jDrXHhurPhu7jhu5nhuqLhuqw54bqz4bu2xanhurNq4bq54buV4bqz4buL4buVw7VB4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buZ4bup4buV4bqzasSCd+G7ieG6s+G7i2hBNuG6s+G6peG6s3Lhu5PEgnbhu5U54bqz4bu2xanhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bqucuG7k+G6s+G7ieG6sjbhurPhuq3hurNy4buTxIJ24buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7lXLhurPhu4nhu5nhu5XhurPhu7nhu5XDsuG7ueG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhuq5y4buT4bqz4buJ4bqy4bqz4bqma3HhurPhu7nhurnhu5XhurPhuqHhu7fhu7nhu7VzcuG7k+G6o+G6ocSR4bqz4bu54buV4bu5cGsw4bq3SkY84bq34bqz4buZ4bu1a+G7kTDhurcvL+G7lTnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL3Jr4bqk4bu3L+G6pcOiw6JiL8Oi4bq14bqpxKnhuqfhurVkw6Jj4bqt4bq14bu54bqnYsOi4bqtcMOiLcOiLcSp4bu3LeG7i8SRQS3hu4lBOcO9xKnhu5HhurfhurPhu7nEkeG7teG7k2vhu7kw4bq3X+G7i3DEkXLhu6HhurfhurPhu7VrcDDhurdyc3PDvWtya+G7teG6t+G6o0pGPOG6oS/EkeG6oznhuqEv4bu34bu54bu1c3Lhu5PhuqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqPDnSHhuqEvw73huqM=

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]