(Baothanhhoa.vn) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hàng loạt các website kêu gọi dự án đầu tư lợi nhuận “khủng” trên mạng internet, nhưng thực chất là chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50mdkZFcsOD4buxR3LEguG7scSCcuG7hOG7iHJF4bq6RkVy4bqww4Hhu5Ry4buY4bueckZFw4BGcuG7gnfDiXLhu4ZF4bucRsSQcuG7mOG7kOG6pkZy4buGReG7iEbEkHLEkMOJ4burRnLhu4Thu69GxJDhu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7nSpLcibhu4hGxJBy4burRnJUUOG7q3LDlUXhu7Hhu5hy4bqww4lyxIJ2RkVyw4Phu7FHclThuqhyVMOJ4bqqxIJyw5rhu5RB4buYckXDieG6qkZyReG7rUbEkHLhu4JH4buv4buYcsSC4buxxIJyVeG6tsOD4buSw4nhu5jhurZy4buG4bqm4buUcsSQw43DiXLhuq5RcuG7sUZy4bqww4Hhu5Ry4buY4buecuG7gsOSw4lyRkXhu5TDgEZy4oCc4buGReG7nEbEkOKAnXLhu5jhu5DhuqZGcuG7hOG7r0bEkHLDiUbhu5jhurbhu5BG4bq24buY4buTckZF4bueRsSQcuG7mEVRxIJyxIJFQeG7mHLhu4Lhu61yxIJFw4nhuqbhu5Ry4buY4buQSXLhu4JQ4burcuG6sHZH4buTcsSCRcOJ4bqs4buEcuG6sEfhu6/hu5hy4buY4butw4ly4buSdkbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ryw7nFqeG7pcOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V1dHQvdOG7pXPhuq7DuXThu6V1xrDDusaw4buYdHNzw7nhu4J0cy3DieG7hOG7q8SQ4bq24buS4bulxanDueG7pcawdXQt4bulxrDhu5nhu4DDlcSQcXLhu6vhu4Lhu5hvcSZ2RkVyw4Phu7FHcsSC4buxxIJy4buE4buIckXhurpGRXLhurDDgeG7lHLhu5jhu55yRkXDgEZy4buCd8OJcuG7hkXhu5xGxJBy4buY4buQ4bqmRnLhu4ZF4buIRsSQcsSQw4nhu6tGcuG7hOG7r0bEkHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3HDucWp4bulcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51jReG7nk5GxJBy4buYReG7oMSCcsSCReG7nHLDmeG6rOG7lHLhu4Lhu61y4buYRVHEgnJFw4nhuqpGcsSC4buxxIJyReG6ukZFcuG7mEXhu6DEgnLEgkXDiXLhu5jhu5B2ckVH4burckVKRsSQcsSC4burR3LhurBCcuG7guG7iMOJcuG7huG6skdyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lG4buZcjpORnLEglJyRkXhu55y4buS4butRnLhurDDgeG7lHLhu5jhu55y4buY4butw4lyxIJF4bq4RkVy4oCcVOG7lEdG4buC4burRuG7kEdGxJBGxJBF4bq24buZRuG6tuG7mOKAneG7k3JGxJDhu57Dk8OJcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3LEgkXDinLEgsOBRnJGS8OVcuG7mMOJ4bqoRnJU4butR3Lhu5jhu63DiXLhu4ZFR3ZGcuG7mOG7kOG6pkZy4buY4buQ4burRsSQclXhurbDg3Lhu5hF4bq2R3LEguG7scSCcsSQSMOJcuG7mFBy4bulc+G7mXNzc3LhurBKRsSQcsSCRUdy4bqw4bqsRnLhu5jDieG6qEZy4buYxq9y4buC4butcuG7kuG6pHJGRcOARnLhurDhu57DksSCcuG7gsOSw4lyRkXhu5TDgEZy4buYReG6tkdyRsSQ4butw5ly4buC4bqmRnLhurDhuqxGckXhu61GxJBy4buY4buQeOG7hHLDsuG7mXI4w5LDiXJGReG7lMOARnLEguG7q0fhu5NyRkXhu55GxJByxIJFw4py4buS4bur4buUcnRy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4buC4butckbEkOG7nsOTw4ly4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burcuG6sHdy4buGReG7iEbEkHLhu5Dhu5bhu5hy4bqw4buew5LEgnLhu5jDieG6qEbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSpLcibhu4hGxJBy4burRnLEgnZGRXLDg+G7sUdyVE/DiXJGRVNGxJByxILhu7HDiXLEkMONw4ly4buC4butcuG7kuG7rUZy4bqww4Hhu5Ry4buY4buecuG7mOG7rcOJcsSCReG6uEZFcuG7mFFyw5rhu55GxJBy4buY4buQ4bqmRnLhu4Thu69GxJByVE/DiXJGRVNGxJByxILhu6vhu4Ry4buG4bqs4buYcuG7gsOSw4lyRkXhu5Thu7lGcsSC4burR+G7k3LEgkXDiXLhu5jhu5B2ckVH4burckVKRsSQcuG6sEJy4buC4buIw4ly4buG4bqyR3JGxJDhu57Dk8OJcuG7hE/DiXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyRkXhu55y4buS4butRsO0cmnhu5RHRuG7guG7q0bhu5BHRsSQRsSQReG6tuG7mUbhurbhu5hyw63hurZEw4lG4bq2w5rhu5NyxJHhu6vDieG6ruG6tkbDg0fhu5NyKsOJ4buYR0ZH4buTcmNHxILDiUbhurbDmuG7k3I/4bq2RsOJ4bq2w5rhu5NyxJHhurbhu4TDieG7mOG6tsOa4buTcuG7quG7kOG6tuG7knIqw6Hhu5NyKsOJRuG7q0bhurbDmuG7k3Jdw5rhu5jhu5Dhu6vhuq7DiUbEkOG7hOG7q+G7kOG7huG6tuG7mOG7k3Ii4bur4buQ4bqu4bq2RirDoeG7k3Igw4nhu5hHw5Xhu5jDiUdG4buZ4buZ4buZcuG6sOG6qOG7lHLhu4Lhu61y4buCQcOZcuG7mMOJ4bqoRnLEguG7nOG7q3JGxJDhu57Dk8OJcuG7kuG7q+G7lHLEgkXDiXLhu5jhu5B2csSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhu5jhu5Dhu55PxIJy4buYReG6tkdyw5VF4bueTkbEkHLhu5hF4bugxIJy4bqw4burcsSCQcOV4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50gw4nhuqpGcsSCdnJG4bueT8SCcuG6sOG7q0bEkHLhu5hKRnLhu5jhu6/DiXLhu4ZFR3ZGxJByRU5GcnXDuXNy4buS4butRnLhuq5HckVORnJ0c3Ny4bqwxKjDiXLhu5jhu57DkkbEkHLEgsOB4buEcuG6sMOB4buU4buZcibhu7HEgnLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQckbhu63DmXLhu5LhuqRy4buS4bu3RnLhu5Lhu61GxJBy4bqw4buxRkVy4buSw4DDlXLhu5Lhu61GcuG6sEJyxIJFw4nhuqzhu4Ry4bqwR+G7r+G7mHLhu5jDieG6qEZyxILhu5zhu6tyRsSQ4buew5PDiXLEgkVOw4lyw4NB4buYcsSC4bugcuG7guG7lsSCckbhu61H4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4budZOG7lMSoxIJyIOG7nk5GxJDhu5svw5Xhu50=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]