(Baothanhhoa.vn) - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bám sát chức năng, nhiệm vụ, ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường đã chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng về mọi mặt hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bám sát chức năng, nhiệm vụ, ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường đã chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng về mọi mặt hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các trường dẫn đầu cả nướcTS. Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc tại Lễ bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung K48 (2020-2021). Ảnh: Lê Tư (Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phong phú; quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn. Giai đoạn 2010-2020, nhà trường đã đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp hành chính văn thư và Trung cấp luật với số lượng 309 lớp/24.500 học viên. Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là trường đi đầu trong hệ thống các trường chính trị cả nước chủ động thích ứng đảm nhận, tổ chức có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện theo Quyết định số 1254-QĐ/TU ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và nhiều chương trình bồi dưỡng khác theo nhu cầu của các địa phương, doanh nghiệp. Theo đó, quy mô bồi dưỡng đạt 787 lớp/82.570 học viên; đồng thời, cùng với Ban Tổ Chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các học viện tổ chức đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 16 lớp/2.115 học viên; bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 lớp/147 học viên; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 4 lớp/164 học viên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ban, sở, ngành của tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bồi dưỡng cập nhật kiến thức và hướng dẫn nghiệp vụ 7 lớp/400 lượt giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên, được học viên và lãnh đạo các địa phương ghi nhận. Quá trình đổi mới, đa dạng hóa các loại hình, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong giai đoạn 2010-2020 đã đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ ở địa phương, cơ sở.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển toàn diện, từ năm 2010 đến nay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, các bộ, ngành Trung ương, nhà trường đã tổ chức và thực hiện thành công 12 nhiệm vụ tổng kết thực tiễn; phối hợp tổ chức 9 hội thảo khoa học; nghiên cứu thành công 11 đề tài khoa học cấp tỉnh, trong đó 10/11 đề tài nghiên cứu được đánh giá, nghiệm thu và xếp loại xuất sắc, đặc biệt có 1 đề tài đạt giải B, Giải thưởng Khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020. Nhà trường cũng đã chủ trì tổ chức thành công 14 nhiệm vụ khoa học cấp bộ và khu vực. Ngoài ra, thực hiện 29 nhiệm vụ khoa học cấp trường và hàng trăm cuộc tọa đàm, hội thảo cấp khoa. Từ các sản phẩm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị đã phối hợp với các nhà xuất bản có uy tín biên tập 34 đầu sách tham khảo, chuyên khảo, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 10 năm, đã chọn cử 8 cán bộ, giảng viên đào tạo tiến sĩ; 43 cán bộ, giảng viên đào tạo thạc sĩ; 47 cán bộ giảng viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị và nhiều lượt cán bộ, giảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, phương pháp giảng dạy tích cực... Hiện nay, 100% lãnh đạo trường đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. 80% lãnh đạo khoa, phòng có trình độ thạc sĩ trở lên; 100% có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị; có năng lực quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% lãnh đạo phòng chức năng đều có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn; có khả năng tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trên 90% giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành; 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, có khả năng áp dụng tốt phương pháp dạy - học tích cực. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, giảng viên qua thực tiễn được chú trọng với nhiều phương thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thao giảng, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có nhiều đổi mới, quan tâm chọn, cử và bồi dưỡng để giảng viên tham gia hội thi dạy giỏi cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia tổ chức. Đến nay, toàn trường có 17 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện và nhiều lượt giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường, cấp khoa. Nhờ đó, nhà trường đã có đội ngũ giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực quản lý và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động.

Việc xây dựng văn hóa trường Đảng đã trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả tạo động lực cho đổi mới và phát triển. Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được đầu tư nâng cấp và quản lý, sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy - học.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong tình hình mới, trong giai đoạn tới, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa xác định bám sát định hướng về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tiếp tục đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu; xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, tiến tới hiện đại. Phấn đấu xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 trước năm 2025, đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030, trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, trong giai đoạn tới, nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, như: nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò của đảng bộ nhà trường, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đổi mới đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng toàn diện các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới. Phát triển toàn diện công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường và tạo sức lan tỏa đến các trung tâm chính trị, địa phương, cơ sở. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, có năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng nhà trường đồng bộ, khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu giảng dạy và đạt chuẩn theo quy định, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước.

Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]