(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn vừa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 và học tập, quán triệt bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến cán bộ chủ chốt của 31 xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Thị ủy Nghi Sơn học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn vừa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 và học tập, quán triệt bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến cán bộ chủ chốt của 31 xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Thị ủy Nghi Sơn học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, PGS, tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước”.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết: “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn yêu cầu ngay sau hội nghị các tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, xác định nội dung học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nội dung 2 chuyên đề hoàn thành trước ngày 15-6-2022.

Sỹ Thành


Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]