(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 30-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các điểm cầu ngành TCXDĐ trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý IV năm 2020, trong bối cảnh phải chung tay phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung và kiểm soát dịch COVID-19, toàn ngành TCXDĐ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương để hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước đây; đồng thời, lần đầu tiên tham mưu tổ chức thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Tập trung công sức, trí tuệ, tham mưu phương án nhân sự Đại hội XIII của Đảng, trình các hội nghị Trung ương 13, 14, được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao. Tổng hợp các ý kiến đóng góp xác đáng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, cùng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, được Trung ương đánh giá công phu, bài bản, chu đáo, có nhiều đổi mới, bảo đảm chất lượng; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Trong quý IV, ngành TCXDĐ cũng đã cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến chung trong công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mạnh dạn thí điểm thực hiện nhiều nội dung đổi mới trong công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được những kết quả quan trọng bước đầu khi tiến hành đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng năm 2020; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020. Trong quý IV, đã trao đổi, giải đáp 86 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tháo gỡ 436 đề xuất, kiến nghị về công tác TCXDĐ trong năm 2020. Đã tổng kết một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác TCXDĐ gắn với hoạt động của các cụm thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kết quả phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIX phụ trách, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIX về dự sinh hoạt chi bộ tại địa phương, đon vị trong tỉnh; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý không tái cử; tập trung tổ chức kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và đặc biệt là việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến toàn thể cán bộ đảng viên trong tỉnh.

Ý kiến thảo luận tại các điểm cầu trong cả nước đã trao đổi, giới thiệu mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị (chụp qua màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị và những kết quả đạt được trong quý IV của toàn ngành TCXDĐ.

Về nhiệm vụ công tác từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành TCXDĐ từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức quán triệt và thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Toàn ngành TCXDĐ cần tham mưu các nội dung, chuẩn bị, phục vụ thật tốt hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID -19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh việc phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng ngành TCXDĐ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Công tác nội vụ phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, ...

  Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, Ngành Nội vụ sẽ phải tập trung xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng xây dựng thể chế đồng bộ, thống nhất...

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh ...

  Ngày 25-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng ...

  Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021; định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối ...

  Sáng 18-11, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Tích cực tham mưu hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

  Sáng 2 - 10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Nâng cao chất lượng công tác dân chủ, pháp luật

  Ngày 10-7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc chuyên đề về công tác dân chủ, pháp luật năm 2020.

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

  Sáng 1-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]