(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-5-2021, các phương tiện thông tin đại chúng đã công bố bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội.

Bài viết của Tổng Bí thư góp phần củng cố vững chắc niềm tin vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày 16-5-2021, các phương tiện thông tin đại chúng đã công bố bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội.

Bài viết của Tổng Bí thư góp phần củng cố vững chắc niềm tin vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lực lượng vũ trang tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Bằng lập luận sắc sảo và đầy “chất thép”, Tổng Bí thư đã trả lời thấu đáo những vấn đề lớn, có tính chất cốt tử đang đặt ra hiện nay, đó là: Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là gì? Vì sao Việt Nam chọn lựa con đường đi lên CNXH? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Đây thực sự là nguồn năng lượng mới, ánh sáng mới tiếp tục soi sáng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, cá nhân tôi có một số cảm nhận sau:

Thứ nhất, bài viết được công bố vào thời điểm rất thích hợp

Bài viết của Tổng Bí thư được công bố vào thời điểm cả nước đang kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận: Chỉ có CNXH mới có thể giải quyết triệt để vấn đề dân tộc, độc lập và cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Người đã đưa cả dân tộc đến với CNXH.

Bài viết được công bố vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với niềm tin mới và khí thế mới. Đây cũng là thời điểm sắp diễn ra một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư muốn nhắc nhở mọi người rằng, bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt, là ngày hội lớn của toàn dân, cử tri cần đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người đủ tài, đủ đức bầu vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Thắng lợi của cuộc bầu cử là sự tiếp nối của tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được khởi tạo cách đây hơn 75 năm, khi Nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, già, trẻ đã nô nức đi bỏ lá phiếu của mình bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng nêu rõ quan điểm, xác định lập trường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về quyết tâm đi lên CNXH ở Việt Nam; là câu trả lời kịp thời, xác đáng và khoa học về con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như mãi sau này. Những lập luận sắc bén của bài viết đã trực tiếp phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gieo rắc hoài nghi và lung lạc niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên CNXH. Sự chống phá này được đẩy lên cao kể từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào.

Thứ hai, giúp nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa tư bản và tính chất của thời đại

Trong một khoảng thời gian khá dài trước đây, vì nhiều lý do khác nhau, đã tồn tại một số quan niệm đơn giản như: đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ, không thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản (CNTB); đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản. Đáng chú ý, còn có một số người cho rằng tất cả cái gì của tư bản, của chế độ cũ đều là xấu và đi đến phủ nhận sạch trơn... Đấy là cách nhìn bảo thủ, mang nặng màu sắc đối đầu ý thức hệ, rạch ròi giữa ta và địch, bạn và thù.

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan và công bằng, sự tồn tại và phát triển của CNTB trong mấy trăm năm tồn tại đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của nhân loại, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Hiện nay, nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước.

Những đóng góp này của CNTB là không thể phủ nhận, nhưng chính CNTB đang tồn tại những khuyết tật cố hữu, dù có điều chỉnh, tìm cách hạn chế cũng không thể nào khắc phục được. Nhiều bất hợp lý từ địa hạt kinh tế - tài chính đã làm bùng nổ các xung đột xã hội, các làn sóng biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế xảy ra liên tiếp; đói nghèo, bất công, xung đột dân tộc và sắc tộc diễn ra thường xuyên, mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu ngày càng sâu sắc. Người cùng khổ, sản phẩm luôn gắn với xã hội tư bản; khi đại dịch COVID-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, lại càng phơi bày những yếu khuyết ở ngay các nước tư bản phát triển, hình ảnh về những người dân đang chật vật chờ trợ cấp, hay đang lục tìm thức ăn thừa từ những túi rác, trên những tuyến phố được vinh danh tự do và hoa lệ… đây là “hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội”. Bản chất của chế độ TBCN dựa trên sự bóc lột, tước đoạt, sự duy trì bất bình đẳng xã hội. Mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản, khi đến ngưỡng, xã hội đó thay đổi theo hình thái mới tiến bộ, đó là quy luật khách quan.

CNXH đang đứng trước những thử thách, nhưng những thành tựu đã đạt được của một số nước XHCN còn lại trên thế giới đã chứng minh một cách sinh động về sự phát triển mạnh mẽ của CNXH hiện thực trong tương lai. Lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến Công xã Paris sống được hơn 70 ngày, CNXH ở Liên Xô tồn lại hơn 70 năm, điều này cho chúng ta tin tưởng rằng: CNXH sẽ trường tồn và thay thế cho CNTB là tất yếu khách quan; dù CNTB đang còn dư địa phát triển và CNXH đang gặp bước thoái trào, nhưng tính chất thời đại vẫn không thay đổi, CNXH vẫn sẽ là điểm đến của nhân loại tiến bộ, trong đó có Nhân dân Việt Nam. Những giải thích một cách biện chứng của Tổng Bí thư trong bài viết đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc, toàn diện hơn về CNTB và vững tin vào con đường chúng ta đi, nhằm hướng tới xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, khẳng định rõ hơn về con đường cách mạng Việt Nam

Ngay trong quá trình đi tìm đường cứu nước, trên cơ sở khảo cứu các cuộc cách mạng đã từng xảy ra trên thế giới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản, chỉ có cách mạng vô sản mới là cuộc cách mạng đến nơi, để giai cấp công nhân và Nhân dân lao động không phải hi sinh nhiều lần. Quan điểm này đã được Đảng quán triệt và chỉ rõ ngay trong Cương lĩnh đầu tiên: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Con đường cách mạng duy nhất đúng này chính là sự lựa chọn từ rất sớm của Hồ Chí Minh, của Đảng, của chính lịch sử dân tộc và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có những thời điểm, cách mạng Việt Nam gặp những thử thách rất khó khăn, nhưng quyết tâm đưa đất nước đi lên CNXH đã được Đảng kiên trì, tiếp nối trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới. Ngay từ Đại hội lần thứ VI, sau này là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển) năm 2011 và Văn kiện Đại hội XIII, Đảng luôn khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đổi mới là để nhận thức rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH, đổi mới để có nhiều CNXH hơn.

Chúng ta quyết tâm đi lên CNXH và bỏ qua chế độ TBCN, có nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột TBCN; bỏ qua những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển CNTB. Chúng ta cần phải sáng suốt, tỉnh táo và kế thừa có chọn lọc những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được. Việc luận giải rõ vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng và giúp cho chúng ta tin tưởng hơn về con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Vấn đề đặt ra là, để hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải giữ vững và làm tốt những vấn đề gì. Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ hơn về nhận thức và bước đi của cách mạng Việt Nam hiện nay. Trong đó, những vấn đề lớn như: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về vai trò của các thành phần kinh tế; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; giải quyết các mối quan hệ lớn… đã được Đảng từng bước nhận thức và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học và có hiệu quả cao.

Theo Tổng Bí thư, quá trình đổi mới cũng chính là quá trình tìm tòi, sáng tạo và kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, không giống với bất kỳ một mô hình nào trên thế giới; xã hội mà ở đó con người là yếu tố trung tâm; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy và duy trì phát triển bền vững đất nước, có ý nghĩa quyết định đến mức độ thành công của quá trình thực hiện “Khát vọng Việt Nam”.

Thứ tư, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước

Ngay từ khi ra đời (2-1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định là tổ chức chính trị duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu đến thắng lợi của cách mạng, bài học này đã được chứng minh trong thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH hiện nay. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, dẫu có lúc chịu bao hy sinh, gian khổ, khi phải đối mặt với những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” thì bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng đã quyết định thắng lợi của cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới.

Lắng nghe tiếng nói của người dân, phục vụ cho lợi ích chân chính của người dân là phương thức mà Đảng ta thể hiện được tâm nguyện và mục tiêu của mình. Nhưng đồng thời cũng thể hiện rằng Đảng và Nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu là phục vụ người dân tốt hơn. Chúng ta còn nhớ, tiếp nối đường lối đổi mới toàn diện đất nước được Đảng đề ra tại Đại hội VI (12-1986), Nghị quyết số 10 (hay còn gọi là Khoán 10) của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp tạo sự phát triển vượt bậc cho sản xuất nông nghiệp, Đảng tiếp tục đề ra chủ trương lãnh đạo công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực với những bước đi thận trọng và đúng đắn, đã giúp cho công cuộc đổi mới phát triển vững chắc, đúng hướng.

Để thành công trên con đường xây dựng CNXH, trước hết việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng chính là nhân tố then chốt, có ý nghĩa quyết định. Thông điệp của Tổng Bí thư trong bài viết còn thể hiện rõ quan điểm về tầm quan trọng của hoạch định đường lối lãnh đạo luôn gắn sát thực tiễn; hơn bao giờ hết, chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần học tập, tiếp thu một cách sáng tạo trên tinh thần phê phán, tuyệt đối không được giáo điều, máy móc dẫn đến tình trạng xơ cứng trí tuệ và lạc hậu. Chỉ có như vậy chúng ta mới được “truyền thêm sinh lực mới”, giúp chúng ta khắc phục được những khó khăn và đạt được mục tiêu xây dựng CNXH, mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN có thu nhập cao.

Quán triệt những nội dung bài biết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Nghị quyết số 58/NQ-TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Riêng đối lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí cao, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén và là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và Nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Đỗ Văn Minh

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Đại tá Đỗ Văn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]