(Baothanhhoa.vn) - Có thể khẳng định rằng, trong gần 2 thập niên trở lại đây, thế giới xảy ra nhiều thay đổi mạnh mẽ trên hầu khắp các lĩnh vực, với những đặc điểm và xu hướng phát triển mới không dễ tiên liệu, đoán định... Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vẫn có những sự đi ngược lại quy luật, đi ngược lại những cam kết được cộng đồng thế giới thừa nhận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số phương thức đấu tranh trong bối cảnh hiện nay

Bài 2: Bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra

Có thể khẳng định rằng, trong gần 2 thập niên trở lại đây, thế giới xảy ra nhiều thay đổi mạnh mẽ trên hầu khắp các lĩnh vực, với những đặc điểm và xu hướng phát triển mới không dễ tiên liệu, đoán định... Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vẫn có những sự đi ngược lại quy luật, đi ngược lại những cam kết được cộng đồng thế giới thừa nhận.

Đơn cử như xung khắc, bảo hộ, chiến tranh thương mại thay vì tự do thương mại, điển hình là cuộc chiến thương mại kéo dài, dai dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến không chỉ 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới chịu ảnh hưởng mà thương mại toàn cầu cũng chịu những tác động, tổn thất không nhỏ. Xu thế chính trị tại nhiều quốc gia, với sự trỗi dậy của các đảng dân túy, cực hữu, với sự chiến thắng trong các cuộc bầu cử khó đoán định và sự lên ngôi của những ứng cử viên không được chờ đợi. Hay những cuộc “cách mạng sắc màu”, “cách mạng nhung” diễn ra tại nhiều quốc gia, khu vực trong suốt thời gian dài. Là sự phát triển mạnh mẽ, bùng nổ, khó đoán định của cuộc cách mạng khoa học công nghệ - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) sẽ tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không loại trừ bất kỳ quốc gia, dân tộc nào...

Rõ ràng, thế giới chúng ta đang sống luôn vận động, biến đổi không ngừng nghỉ. Khoảng cách địa lý ngày càng bị thu hẹp, thế giới trở nên “phẳng” và chật chội hơn. Sự “va chạm”, “tương tác”, tiếp biến, giao thoa giữa các nền văn hóa, kinh tế, chính trị, giữa các quốc gia, dân tộc với nhau cũng ngày một dễ dàng, thường xuyên hơn... Tất nhiên, đi kèm với những ưu việt, thuận tiện, những thành tựu to lớn là các mặt trái luôn phát sinh, cũng khó lường, khó dự báo, nhận diện và không dễ phòng, chống khiến thế giới trở nên bất định hơn... Riêng trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, những sự chuyển dịch, biến động của các xu hướng chính trị tại nhiều quốc gia, khu vực, những bước ngoặt trong cải cách thể chế chính trị, những âm mưu lật đổ, thâu tóm... các quốc gia, dân tộc khác vẫn âm thầm diễn ra như bao lâu nay. Những dự báo về sự xuất hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới, sự bá quyền, thống lĩnh của một số nước lớn trên thế giới ngày càng hiển hiện, khiến trái đất đứng trước những mối nguy cơ rõ ràng liên quan đến tình hình hòa bình, an ninh, kinh tế... Và hơn hết, mỗi quốc gia đều phải chuẩn bị cho mình những kế sách, chiến lược cụ thể, sát hợp cả về đối nội, đối ngoại cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình trong nước và thế giới...

Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật, guồng quay, sự chuyển dịch chung trên toàn cầu. Trước tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động khôn lường, khó đoán định về nhiều mặt, tư tưởng, kinh tế, chính trị, xã hội, việc chủ động nhận diện tình hình để có những kế hoạch, giải pháp trong ngắn hạn, dài hạn, cấp bách... là hết sức cần thiết.

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Mục tiêu Nghị quyết số 35 là: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Nghị quyết số 35 đề cập cụ thể, rõ ràng về quan điểm, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phải khẳng định rằng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm đấu tranh, chống phá cách mạng nước ta, với các thủ đoạn, phương thức, hình thức ngày càng hết sức tinh vi, thâm độc, nham hiểm, xảo quyệt. Trong tình hình hiện nay, việc chống phá này còn được đẩy cao hơn một bước, với các thủ đoạn, phương thức, hình thức mới không dễ đoán định nhằm chống phá cách mạng nước ta, rắp tâm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng duy nhất, kêu gọi đa đảng, nhằm lật đổ chế độ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam... Chính vì vậy, chúng ta phải nhận diện được các hình thức, thủ đoạn, chiêu trò của chúng để có thể vạch trần, kịp thời có giải pháp đấu tranh phòng, chống hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Tri Thức

Bài 3: Những phương thức, thủ đoạn, chiêu trò mới... {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]