(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

(Ảnh minh họa).

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, các công trình văn hoá - nghệ thuật trọng điểm tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức hoạt động của thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhằm phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh tới cơ sở; cơ chế quản lý, tự chủ, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế tính giá hoạt động của hệ thống Trung tâm văn hoá, thể thao các cấp; chế độ ưu đãi đào tạo hạt nhân năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, trong đó ưu tiên đối tượng là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ nhân dân gian,

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động tại các thiết chế văn hoá, thể thao, đặc biệt là hoạt động của trung tâm văn hoá tỉnh, hệ thống trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, vùng miền, các nhóm đối tượng, lứa tuổi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn trang trí bên trong nhà văn hoá và nội dung hoạt động, cách thức tổ chức các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí để thu hút người dân tham gia hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bình xét danh hiệu văn hoá theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17-9-2018 của Chính phủ và xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP gắn với Hội nghị biểu dương “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào phát triển; Hướng dẫn các địa phương lựa chọn, tổ chức thí điểm xây dựng các mô hình Khu dân cư văn hoá tiêu biểu gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổng kết và nhân rộng mô hình.

Tham mưu và hướng dẫn tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan làng văn hoá tiêu biểu, thiết chế văn hoá tiêu biểu… từ tỉnh tới cơ sở, nhằm động viên, khích lệ phong trào, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá, môi trường giao lưu học tập kinh nghiệm trong phong trào xây dựng danh hiệu văn hoá, phát triển phong trào văn hoá cơ sở giữa các địa phương, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng danh hiệu và hoạt động văn hoá tại khu dân cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tích hợp phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, thẩm định việc bố trí quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của các địa phương, đơn vị trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất công cộng dành cho xây dựng thiết chế văn hoá tại các đô thị của địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, kiểm tra bố trí dành quỹ đất công cộng khu vực phát triển đô thị cho các công trình văn hóa, thể thao ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

Các sở, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]