(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cũng như việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai các nội dung phong trào bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cũng như việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai các nội dung phong trào bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

Huyện Ngọc Lặc: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Người dân Ngọc Lặc tham gia múa Pôồn Pôông.

Hằng năm, ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, từng địa phương; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa các mục tiêu chủ yếu của phong trào vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa, thành viên ban chỉ đạo phong trào tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định trên cơ sở giữ nguyên hồn cốt của từng lễ hội, của từng dân tộc.

Để phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, ban chỉ đạo đã chú trọng triển khai các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa và thôn, khu phố văn hóa. Huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước thôn, bản, khu phố phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa tới từng thôn, bản, khu phố, hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhiều tấm gương, điển hình, tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ cộng đồng xuất hiện và được nêu gương. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 176/213 làng được công nhận đơn vị văn hóa; 65% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Cùng với đó, xác định hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển. Huyện đã xây dựng kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo từng giai đoạn, từng năm cụ thể; quy hoạch vị trí đất phù hợp để xây dựng các thiết chế; chỉ đạo các địa phương quan tâm, xây dựng, đồng thời tích cực huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao. Đến nay, toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa huyện; 18/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động, trong đó có 8 xã có nhà văn hóa đa năng, sân vận động đạt chuẩn; 210/213 thôn có nhà văn hóa – khu thể thao. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp, xây mới đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích cho Nhân dân...

Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, huyện Ngọc Lặc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào; thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động, nội dung của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn việc phát triển phong trào với phong trào xây dựng nông thôn mới và việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bài và ảnh: Thùy Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]