(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Quan Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1,7kg nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m2XDlEXhuqjhu5Jx4buOxJDhu6tx4bqu4buiT+G7hERxxILhu7fDmnHhu4Lhu5jhu6lx4bqi4bur4buEceG7guG7qXHhu5Lhu5TDmnHhu4ZF4bqk4buEceG7kuG6vOG7hMSQxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5sq4buK4buERHHhu6nhu4RxxJDhu5jDmuG6qOG7hHFj4buY4bup4buEccSRTeG7hHFT4bug4bupceG7jsSQ4buIRXHEkMOT4buOcVNORXFixJBI4buERHEq4buv4buExJBx4buQ4bur4buSceG6rkXhuqzhu5hx4buSw5Thu6lx4buSSkVx4buOxJDhu63hu4JxU+G6rHHhu4Lhu6lx4buS4buUw5rhu5FxKuG7iuG7hERx4bup4buEceG7kuG6vOG7hMSQcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bup4buRceG7ksOUReG6qOG7knHhu47EkOG7q3Hhu5LEkOG7seG7hMSQccOD4buK4buERHHhuq7hu6JP4buERHHEguG7t8OaceG7guG7mOG7qXHhuqLhu6vhu4Rx4buC4bupceG7kuG7lMOaceG7hkXhuqThu4Rx4buS4bq84buExJDhu5Fx4bqieOG7knFERVJxdXHhuq7hu4hFceG7kuG7osOT4buEROG7kXHhu5LEkOG7mHFERVJxc3HhuqLhu6vhu4TEkHHEkOG6sMOURkXhu4Thu5Fxc+G7keG7p+G7gERx4buExJBQ4bupceG7ksSQ4buY4buIw4Nx4buOxJBF4bqo4buEcVPhu7Fx4buExJBF4bqs4buYceG7kuG7qeG7hERxU8OB4buSceG7gMSQ4burw4Phu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7lzcuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R1dHMvdHLDucSCw7pzxrB1c8O64bun4buSc8O6xrB04buG4bunLXrDunXhu6fDucWpdcaww7nDueG7p+G7pcWpdC1y4buldcO6xILhu5Phur7hu45EcHHhu6nhu4bhu5JucGXDlEXhuqjhu5Jx4buOxJDhu6tx4bqu4buiT+G7hERxxILhu7fDmnHhu4Lhu5jhu6lx4bqi4bur4buEceG7guG7qXHhu5Lhu5TDmnHhu4ZF4bqk4buEceG7kuG6vOG7hMSQcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7lzcnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubdXHhuq7hu4hFceG7kuG7osOT4buERHFlw5RF4bqo4buYcWh34buEcTlEScODceG7lcSC4bu54buYccOt4buX4buRcTlE4buYw5pC4buEcWXEkOG7seG7hMSQcSrEkOG7mOG7hEThu5FxxJHhu5jhu4REcWXEkOG6unHEkeG7qUVxU+G7sXHhu5Lhu6nhu4REcVPDgeG7knFTxqBx4bur4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vEkeG7qeG7mHHhu4JK4buSceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4Rx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG7qXFV4burw4Nx4buCReG7hMSQ4buRceG7gMSQRuG7r+G7hERxc8SQceG7hEThu7HDmnFzxaktw7nhu5FxKuG7iuG7hERx4bup4buEccSQ4buYw5rhuqjhu4RxY+G7mOG7qeG7hHHEkU3hu4Rx4buOxJDhu4hFccSQw5Phu45xU05FcSrhu4rhu4REceG7qeG7hHFVdnE54bupcTjDqEbhu5FxxJDhu5jDmuG6qOG7hHFj4buY4bup4buEccSRTeG7hHHhu47EkOG7q+G7knHEkEXhuqjhu4Thu5Fx4bqieOG7knHDleG7mOG7r3Hhu5Lhu6nhu4REceG6ruG7iEVx4buS4buiw5Phu4REcTlE4buYw5pC4buEcWXEkOG7seG7hMSQcSrEkOG7mOG7hERx4buV4buQReG7hMSQceG7hHfhu4Jxc8awxanDuuG7l3HDknFVdnE64bupcWnDmuG7kXHEkOG7mMOa4bqo4buEcTrhu6lxInA34bqwRuG7kXHhu5Lhurzhu4TEkHE/eOG7gHE3eOG7gHHhuq7hu6nhu4REcVPDgeG7hHHDg8SQ4buYw5rhuqrhu4Rx4buSw5Thu6tFceG7jsSQ4bq24buOcXNx4bqi4bur4buExJBxxJDhurDDlEZF4buE4buRcXPhu5Hhu6fhu4BEceG7hMSQUOG7qXHDg+G7t8OaceG7ksSQ4buY4buIw4Nx4buOxJBF4bqo4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlReG6puG7jnHhu5LGoMODceG6rkXhuqzhu5hx4buSw5Thu6lx4buCw5Jxw5RK4buERHFTxqBx4bur4buE4buRcSrhu4rhu4REceG7qeG7hHHEkOG7mMOa4bqo4buEcWPhu5jhu6nhu4RxxJFN4buEceG6rnZx4bqieOG7knFERVJx4bqu4buIRXHhu5Lhu6LDk+G7hERxxJHhu5jhu4REcWXEkOG6unHEkeG7qUVx4buV4buQReG7hMSQceG7hHfhu4Jxc8awxaly4buXccOScVV2cTnhu6lxOMOoRuG7kXHEkOG7mMOa4bqo4buEcWPhu5jhu6nhu4RxxJFN4buE4buRceG7ksSQ4buYcURFUnHhu5Lhu61FceG7hMSQ4buxcXPhu6dyceG7ksOUReG6qOG7mHHhuq7EqOG7hERx4buSReG6rOG7hHHhu4LDveG7kuG7k3E/xKjhu4REceG7ksSQT0Vx4buOxJDhu4hFccSQw5Phu45xU05FcWLEkEjhu4REcSrhu6/hu4TEkHHhu5Dhu6vhu5Jx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG7qXHhu5JKRXHhu47EkOG7reG7gnFT4bqsceG7guG7qXHhu5Lhu5TDmuG7kXEq4buK4buERHHhu6nhu4Rx4buS4bq84buExJBxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lxU+G7sXEq4buK4buERHHhu6nhu4Rx4buS4bq84buExJBxP3jhu4BxN3jhu4Bx4buSxJBFccSQ4bux4buExJBx4buG4bqo4buExJBx4bqieOG7kuG7kXHhu4DEkOG7q+G7gnFV4bq24buSceG7gMSQw4Dhu4Rxw4Phu7nhu45x4buETUVxw5Jxw4Phu5rhu6lx4bqu4buIRXHhu5Lhu6LDk+G7hERxZcOUReG6qOG7mHFod+G7hHE5REnDg3Hhu5Xhu5BF4buExJBx4buEd+G7gnFzxrDFqeG7p+G7l3HDknFVdnE64bupcWnDmuG7kXHEkOG7mMOa4bqo4buEcTrhu6lxInA34bqwRuG7kXHhu5Lhurzhu4TEkHE/eOG7gHE3eOG7gOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcSQ4bqwRnHhu4Dhuqbhu5Jxw5Xhu5jhu69x4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG7qXHhuqLhu6nhu4Rx4bquQeG7mOG7kXFlw5RF4bqo4buYcWh34buEcTlEScODceG7huG7sXHhuq7hu4hFceG7kuG7osOT4buERHHhuq52ceG6ruG7ouG7qXF0cnJx4buSw5RF4bqo4buYceG6rsSo4buERHHDg8SQRnE5ROG7mMOaQuG7hHFlxJDhu7Hhu4TEkHEqxJDhu5jhu4REceG7kuG6uOG7gnHhu4Lhu5jhu6lx4buC4bupceG7kuG7lMOa4buTcWXDlEbhu4REceG7huG7lMODceG7kuG7lOG7hERxw5Xhu5jhuqDhu4RxU+G6uHHhu4TDk3Hhu4RB4buE4buRcTlE4buYw5pC4buEcWXEkOG7seG7hMSQcSrEkOG7mOG7hERx4bqudnHhu4TEkMOB4buEceG7hk9F4buRceG7kOG7qeG7mHHhuq5HceG7kOG7teG7hHHDg0dx4buC4buIRXHDleG7mOG7qeG7hHHEkOG6qHFTTkVxxJHhu5jhu4REcWXEkOG6unHEkeG7qUXhu5FxKsSQ4buY4buERHHhuq52ceG7hkXhuqThu4RxxJDhuqhxw5Xhu5jhu6lx4bquReG6qOG7hHHhu5LEkEbhu61F4buRceG7guG7reG7hERxeuG7qeG7hkZx4bqi4bux4buEceG6ouG7rcOD4buRceG7ksSQ4buI4buERHHhu4TEkOG7ueG7knHhuq7hurrhu6lx4bquReG6quG7gnFEReG7qUZxxILhurrDg8SQ4buRcURF4burccOD4buvcVNORXHEkeG7mOG7hERxZcSQ4bq6ccSR4bupReG7k3HEkeG7mOG7hERxZcSQ4bq6ccSR4bupRXHhuq52ceG7gkfDg3Hhu4Thu4hFcVNORXHhu4JK4buSceG6ruG7iEVx4buS4buiw5Phu4REceG6ouG6pOG7hHE34buxRnHhu4Lhu5jhu6lx4buQ4buIceG7guG7qXHhu5Lhu5TDmnHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7huqpx4bqi4bur4buEccODxJBGcSrEkOG7mOG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzlE4buxw5pxc+G7pS3DueG7kXE5ROG7mMOaQuG7hHFlxJDhu7Hhu4TEkHEqxJDhu5jhu4REceG7ksSQ4buY4bqkceG7ksSQ4bqk4buCceG7gkrhu5Jx4buEROG7ok9FceG6rkXhuqzhu5hx4buAxJBF4bqq4buEcVXhurBx4buK4buS4buKceG7kuG7oHE/eOG7gHE3eOG7gHHhuq7huqbhu4RxOeG7qXE4w6hG4buRccSQ4buYw5rhuqjhu4RxY+G7mOG7qeG7hHHEkU3hu4Rx4bqu4bqqceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHEkOG7seG7hMSQcVNFceG7guG7mOG7qXHhuqLhu6vhu4Rx4buC4bupceG7kuG7lMOaceG7ksOU4bqk4buEcVNORXFEReG7q3Fz4buncnHhu5LDlEXhuqjhu5hx4bquxKjhu4RE4buTccSR4bup4buYceG7gMSQRXHigJxEReG7qUZxxILhurrDg8SQ4oCdceG7ksSQ4bux4buExJBxw4Phu4rhu4RE4buRccOU4but4buERHHhu5Dhu6vhu4REcXPFqS3DueG7kXHhu4DEkEVxOUThu5jDmkLhu4RxZcSQ4bux4buExJBxKsSQ4buY4buERHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hu6JP4buERHHhu5LDlMOScVPhuqxxP3jhu4BxN3jhu4Bx4buSxJDhurhx4bqi4bq6cSrhu4rhu4REceG7qeG7hHHEkOG7mMOa4bqo4buEcWPhu5jhu6nhu4RxxJFN4buEceG6onjhu5JxREVS4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5siReG6qOG7hOG7kXEqTXHDleG7mOG7qeG7hHEq4buK4buERHHhu6nhu4Rx4bqudnHhu4DEkMOSRXHhu5Lhu4hxU8agceG7q+G7hOG7kXHhu4DEkMOSRXHhu5Lhu4hx4bqi4bq6ccOD4bup4buE4buRccOU4bupceG7huG6qOG7hMSQceG7kuG7reG7gnFEReG7qeG7gnHDg+G7r3F1ceG6ruG7iEVx4buS4buiw5Phu4REceG7ksOU4bqk4buEceG6ruG6qnHhu5JF4bqm4buOceG7ksagw4Nx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG7qeG7kXFVUXHhu4bDmeG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu47hu6jhu5jhu5LEkEbDlHDhu5s/4bq44buExJBxIsOT4buOxqEv4buO4bub

Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]