(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-5, tại TP Sầm Sơn, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ năm 2023. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Chiều 12-5, tại TP Sầm Sơn, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ năm 2023. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hơn 2 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng, Văn phòng cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Văn phòng Tỉnh uỷ và các văn phòng cấp uỷ đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sáng tạo, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; phối hợp tham mưu cho cấp ủy các cấp hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng để đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tham mưu tổ chức chương trình làm việc của cấp ủy khoa học, hợp lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc của tỉnh, của các địa phương, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác thẩm tra, thẩm định văn bản có nhiều tiến bộ, bảo đảm về thể thức, quy trình, chất lượng được nâng lên; lĩnh vực thẩm định toàn diện hơn, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Công tác thông tin tổng hợp, công nghệ thông tin, tài chính, văn thư - lưu trữ, quản trị, phục vụ có nhiều đổi mới, chuyển biến tiến bộ. Công tác phối hợp giữa Văn phòng cấp ủy với các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các cơ quan, đơn vị chặt chẽ, nhịp nhàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức làm việc của cấp uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác tài chính đảng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác cán bộ, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin;... đồng thời phân tích các nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp tích cực của Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi khó lường, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho cấp uỷ, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, cơ quan bảo đảm hậu cần phục vụ cấp uỷ, văn phòng cấp ủy trong tỉnh phải không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ cần bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và tình hình thực tiễn để tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy; tham mưu cho cấp uỷ những chủ trương lớn, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác thẩm định các văn bản trình cấp uỷ.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, bảo đảm chính xác, kịp thời. Chủ động nắm bắt, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị và đề xuất các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, vấn đề phát sinh ở từng địa phương, đơn vị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các quy trình trong công tác văn phòng cấp uỷ phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh đề nghị thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện làm việc và chế độ, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức văn phòng cấp uỷ yên tâm công tác; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng cấp ủy phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra với chất lượng cao nhất; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ đã trao giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ cho 6 tập thể và 31 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác văn phòng cấp uỷ năm 2020-2021.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]