(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 - 2021, nghe và cho ý kiến về một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ngày 4-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 - 2021, nghe và cho ý kiến về một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dự thảo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Hóa trình bày tại phiên họp cơ bản bao quát được thực trạng cũng như hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Trong đó Dự thảo Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 du lịch Thanh Hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, thuộc nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước. Toàn tỉnh có 1.050 cơ sở lưu trú/50.000 phòng; có 62.000 lao động, trong đó lao động qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chiếm 83,6%; tổng thu từ du lịch ước đạt 45.000 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khác quốc tế là 380 triệu USD...

Để đạt mục tiêu trên, dự thảo Chương trình đưa ra 9 nhóm nội dung triển khai thực hiện như quy hoạch phát triển du lịch; tu bổ, tôn tạo di tích; đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2021.

Đối với Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 có 75% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, thị xã có Trung tâm Văn hóa - thể thao; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm các tình, thành phố dẫn đầu cả nước. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 81% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số trở lên; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 95% Trạm y tế có bác sĩ…

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025.

Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên kết vùng, kết nối với các vùng để phát triển; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc…

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp các ý kiến đã tập trung vào một số nội dung như huy động nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình, chỉ tiêu đón khách du lịch, vấn đề tuyên truyền, quảng bá du lịch… đối với Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2021. Việc thực hiện chỉ tiêu trường đạt chuẩn Quốc gia; cân đối chỉ tiêu học sinh THPT đoạt giải Quốc gia hằng năm; vấn đề đầu tư và thu hút nguồn nhân lực trong ngành y tế… đối với Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025. Nhu cầu vốn, các giải pháp thực hiện đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị phụ trách xây dựng các Chương trình, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đối với Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí lưu ý việc xây dựng Chương trình phải tập trung vào những thế mạnh của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển 3 loại hình du lịch theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chương trình phải nêu rõ các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh con người Thanh Hoá thân thiện, hiếu khách, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc sắc. Đồng thời, tính toán, làm rõ nguồn lực đầu tư cho du lịch, nhất là nguồn lực xã hội hoá; cập nhật, bổ sung một số dự án du lịch lớn, trọng điểm đã và sẽ triển khai… để thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hoá trở thành trọng điểm du lịch của cả nước.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận nội dung liên quan đến Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nội dung Chương trình đề ra, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Chương trình bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị để rà soát, xác định lại mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể phù hợp với nghị quyết.

Cho ý kiến vào một số chỉ tiêu cụ thể về văn hoá, giáo dục, y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Văn hoá phải được xác định là nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và y tế để thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục và y tế chuyên sâu của cả nước như tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu làm rõ thêm các mục tiêu cụ thể; đưa ra giải pháp cho sự phát triển của từng vùng; giải pháp về đầu tư, cải tạo hồ, đập. Bổ sung nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào, đặc biệt là khu vực vùng biên; vấn đề an ninh tôn giáo, an sinh xã hội, giải pháp tạo quỹ đất cho người dân xây dựng nhà ở và sản xuất vào Chương trình để triển khai thực hiện.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình phát triển KKTNS&CKCN giai đoạn 2021-2025; dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đại diện Ban Quản lý KKTNS&CKCN báo cáo Chương trình phát triển KKTNS&CKCN giai đoạn 2021-2025.

Theo dự thảo Chương trình phát triển KKTNS&CKCN giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng KKTNS trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển đồng bộ, hiện đại, trọng điểm của cả nước; là trung tâm kinh tế động lực phía Nam, góp phần đưa tỉnh Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp nặng, trong tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo như: Lọc hóa dầu, luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, điện…

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng quát là tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế; ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng điện, thủy lợi, cấp thoát nước, các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Ban Quản lý KKTNS&CKCN tiếp thu các ý kiến góp ý sớm hoàn thiện Chương trình phát triển KKTNS&CKCN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình cần phải phân tích sâu, kỹ một số nội dung như, hoạt động xúc tiến đầu tư, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của KKTNS&CKCN trong giai đoạn tới; cùng với đó là nguồn nhân lực cho KKTNS&CKCN, nguồn vốn để thực hiện Chương trình.

Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo Chương trình rà soát, bổ sung, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách cho sự phát triển của KKTNS&CKCN; cập nhật thêm các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên lĩnh vực này.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]