(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-12, tại UBND huyện Nông Cống, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Nông Cống, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng, UBND xã Tân Phúc về việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng sử dụng vật liệu nổ khai thác đá tại mỏ đá núi Hào, thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) gây ảnh hưởng đời sống người dân khu vực mỏ đá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Chiều 16-12, tại UBND huyện Nông Cống, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Nông Cống, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng, UBND xã Tân Phúc về việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng sử dụng vật liệu nổ khai thác đá tại mỏ đá núi Hào, thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) gây ảnh hưởng đời sống người dân khu vực mỏ đá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo phản ánh của người dân, ngày 2-12-2020, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn gây rung giật, khói bụi bao trùm, ảnh hưởng đến các hộ dân gần mỏ đá. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã vào cuộc xác minh sự việc. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc khai thác đá của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực mỏ là có cơ sở, đúng như phản ánh của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng và các đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng; vấn đề cấp phép khai thác khoáng sản cho công ty, việc sử dụng vật liệu nổ; nguồn gốc đất của các hộ dân xung quanh khu vực mỏ. Đặc biệt là sự việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực mỏ diễn ra vào ngày 2-12-2020 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương việc thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản; hồ sơ sử dụng vật liệu nổ; hồ sơ đánh giá tác động môi trường được ngành chức năng thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm theo yêu cầu.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã gây ảnh hưởng kéo dài đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực mỏ đá. Công ty cũng đã phối hợp giải quyết và khắc phục hậu quả nhiều lần, song, quá trình sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá vẫn không được khắc phục những tồn tại như, bụi, rung chân ảnh hưởng đến các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Đại diện Sở Công thương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trước thực trạng này cùng với sự phản ánh của người dân, ngày 13-12-2020, Sở Công Thương đã có thông báo dừng hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng. Sở TN&MT cũng đã có báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tạm dừng hoạt động của công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nông Cống phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Nông Cống đề nghị Sở Công Thương xác định lại khoảng cách an toàn từ mỏ đến các hộ dân và kiểm tra lại việc nổ mìn của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng vào ngày 2-12-2020 có bảo đảm quy trình theo giấy phép sử dụng vật liệu nổ hay không; đại diện UBND xã yêu cầu công ty có phương án sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc giải quyết sự việc nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng ảnh hưởng đến người dân trong khu vực mỏ. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng tạm dừng hoạt động khai thác trong thời gian 90 ngày; yêu cầu công ty phối hợp với chính quyền địa phương thống kê mức độ ảnh hưởng đến các hộ dân để có cơ chế hỗ trợ hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra lại hoạt động khai thác mỏ, hướng dẫn công ty xây dựng phương án khai thác phù hợp ít ảnh hưởng đến người dân, môi trường.

Giao UBND huyện Nông Cống chỉ đạo xã Tân Phúc giám sát việc tạm dừng hoạt động khai thác của công ty.

Giao Sở TN&MT kiểm tra lại việc cấp quyền sử dụng đất đối với các hộ dân trong khu vực mỏ báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Nông Cống, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng và các hộ dân thôn Thái Sơn trong khu vực mỏ đề xuất phương án tối ưu về việc di dời hoặc hỗ trợ các gia đình nhằm bảo đảm đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang lưu ý Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng đề xuất phương án sản xuất, kinh doanh không ảnh hưởng đến đời sống người dân, không ảnh hưởng đến môi trường trên cơ sở đó tỉnh sẽ xem xét việc cho phép hoạt động trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại mỏ đá núi Hào thuộc thôn thái Sơn, xã Tân Phúc; kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình trong khu vực mỏ bị ảnh hưởng bởi quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng và kiểm tra khu vực dự kiến tái định cư nếu triển khai phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phong Sắc

Tin liên quan:
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với ngành chức năng về việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá tại xã Tân Phúc
    Xung quanh việc khai thác đá ở xã Tân Phúc (Nông Cống): Quan tâm chỉ đạo giải ...

    Liên quan đến việc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá núi Hào thuộc thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực mỏ, những ngày gần đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBND tỉnh và ngành chức năng, các đơn vị liên quan đã và đang tích cực vào cuộc, thực hiện các giải pháp để giải quyết sự việc nhằm bảo đảm ổn định đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]