(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-12, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục làm việc, nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết; bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Chiều 8-12, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục làm việc, nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết; bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị, gồm:

Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021.

Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Phân bố dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thuờng xuyên ngân sách địa phưong năm 2022 và ổn định đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa.

Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025.

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

Kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhơm, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Chủ trương đầu tư Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Chủ trương đầu tư Dự án phòng họp không giấy của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà hội trường và cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 22kV, trạm biến áp 2.000kV22/0,4kV cấp điện dự phòng cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã).

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rùng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Bổ sung vào điểm 7.1 và điểm 7.2 khoản 7 Điều 1, Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Dự án điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 4).

Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đon vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sáp nhập, đổi tên, thành lập thôn tại các xã thuộc huyện cẩm Thủy và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chính sách thu hút bác sĩ ừình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026.

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào - Trường Đại học Hồng Đức.

Chủ trương đầu tư Dự án lắp đặt hệ thống cấp nước cho dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Chủ trương đầu tư Dự án tu bố, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Nhóm dự án số 4).

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường THPT Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 -2025.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội năm 2022 và thẩm tra 24 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung từ 1 đến 24 nêu trên. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung từ 25 đến 29 nêu trên. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 8 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung từ 30 đến 37 nêu trên.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Tại Kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước được bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, trách nhiệm.

Để ngày làm việc thứ 2 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi mở các vấn đề lớn để các đại biểu tập trung thảo luận gồm: Cần phân tích làm rõ hơn về tình hình năm 2021 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu của năm 2022. Trong đó, đánh giá về những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2021.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Từ những thành tích, kết quả đạt được trong báo cáo đã đề cập xem đâu là điểm sáng, đâu là điểm mới về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, về xây dựng hệ thống chính trị, về phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó cần đánh giá đâu là điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trong hoạt động của HĐND, của các cơ quan bảo vệ pháp luật; mối quan hệ công tác, sự phối kết hợp giữa cấp trên với cấp dưới.

Bên cạnh đó cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Trong đó lưu ý những hạn chế, yếu kém phát sinh, từ đó làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Từ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, cần rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời cần phải xem xét công tác dự báo tình hình.

Cần phân tích rõ những chỉ tiêu chỉ chủ yếu, nêu những giải pháp thực hiện thành công chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngày mai (9-12) Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc thảo luận toàn thể tại hội trường.

Nhóm PV Phòng XDĐ-NC


Nhóm PV Phòng XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]