(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ngày 28-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Mục đích tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức nhằm lựa chọn được những công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm tương ứng để bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II, phóng viên chính hạng II. Từng bước kiện toàn cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách công vụ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh (trừ cán bộ, công chức đang công tác tại UBKT cấp huyện, cấp tỉnh). Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh vì đề án vị trí việc làm chưa được phê duyệt nên đối tượng dự thi gồm các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban, phó trưởng các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp huyện và tương đương.

Người dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức cần đảm bảo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Hình thức, nội dung thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức

Môn kiến thức chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; Luật Cán bộ, công chức, viên chức; chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của ngạch dự thi.

- Thời gian thi: 60 phút.

Môn ngoại ngữ

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch và chức danh nghề nghiệp dự thi do Hội đồng thi quyết định.

- Thời gian thi: 30 phút.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của ngạch và chức danh nghề nghiệp dự thi. Thang điểm 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian, địa điểm thi

- Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến: Ngày 22, 23-4-2023.

- Địa điểm tổ chức kỳ thi tại Trường Đại học Hồng Đức.

Hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức gồm:

- Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (theo mẫu 2C/TCTW) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các nội dung: Phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức; ý thức kỷ luật; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí công tác; xử lý kỷ luật (có hay không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật theo quy định); kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm cả các giấy tờ chứng minh được miễn thi môn ngoại ngữ). Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

- Bản sao các quyết định minh chứng thời gian giữ ngạch như: Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc; quyết định xếp lương khi được tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có); quyết định bổ nhiệm ngạch hiện giữ; quyết định lương, quyết định chuyển ngạch lương và quyết định nâng ngạch công chức (nếu có) gần nhất.

- Bản sao các văn bản chứng minh chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định văn bản của Đảng hoặc văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học, sách, báo, tác phẩm đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu theo yêu cầu của ngạch dự thi.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh, đóng dấu giáp lai do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Tài liệu ôn tập và thông tin liên quan đến kỳ thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (https://thanhhoa.dcs.vn).

Xem toàn bộ Kế hoạch tại đây.

TS


TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]