(Baothanhhoa.vn) - Để đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, sáng 4-7 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác quy hoạch cán bộ để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Để đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, sáng 4-7 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác quy hoạch cán bộ để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và đồng chí phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Bí thư, lãnh đạo và cán bộ Ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Theo đó, sau hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp tỉnh về công tác quy hoạch, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã khẩn trương xây dựng quy định và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời tổ chức, quán triệt sâu sắc Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và quán triệt, triển khai các văn bản của cấp ủy cùng cấp đến các cấp ủy, chỉ ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phiên thảo luận.

Nhìn chung, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành tổ chức thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, nội dung, thời gian theo quy định, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Các đơn vị đã tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 trước khi tiến hành quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và được tiến hành từ dưới lên trên, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Đại diện Sở GD&ĐT tham gia phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, ban thường vụ các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện phụ trách cơ sở và cán bộ, chuyên viên theo dõi, chỉ đạo công tác quy hoạch tại các cấp ủy cơ sở; tham mưu chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện cụ thể hóa quy định về quy hoạch thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã cơ bản ban hành quy định và các văn bản hướng dẫn quy hoạch cán bộ diện quản lý. Đối với các đảng bộ xã, phường, thị trấn đều chỉ đạo và phê duyệt quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản.

Nhìn chung, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 của cấp xã và cấp phòng, ban, ngành của huyện, thị xã, thành phổ; các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã được các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã báo cáo việc quán triệt, triển khai xây dựng quy định và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tiến độ thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026-2031. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Nga Sơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhìn chung Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành, Ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ; nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở Quy định 1020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành, Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành theo thẩm quyền các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, cách làm thuộc đối tượng quản lý của mình. Theo kế hoạch, một số đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Trong quá trình rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch mới, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, xem xét kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phẩm chất đạo đức, lối sống. Các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các bước theo quy trình.

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nêu lên những mặt chưa đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Tiến độ làm quy hoạch chậm, trong đó nhiều địa phương, đơn khi không hoàn thành theo kế hoạch. Một số địa phương xây dựng quy hoạch chưa thật sự bám sát tình hình cán bộ; quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 chưa sát với chức danh cán bộ đảm nhiệm và chức danh dự kiến quy hoạch so với tiêu chuẩn chức danh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây quy hoạch (A1) cho nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo đúng Kế hoạch 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó yêu cầu tất cả các xã, cấp phòng của huyện, cấp phòng của sở nhất thiết phải hoàn thành quy hoạch vào ngày 15-7-2022.

Yêu cầu tất cả các huyện, các ngành, đoàn thể của tỉnh đồng thời chỉ đạo quy hoạch cấp phòng, cấp xã thì phải tập trung xây dựng quy hoạch lãnh đạo huyện từ Phó Chủ tịch UBND, HĐND huyện trở lên; các ngành tập trung xây dựng quy hoạch từ Phó Giám đốc Sở và Giám đốc Sở thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phải xong vào ngày 30-8-2022. Nếu địa phương và ngành nào chậm so với kế hoạch, đồng chí Bí thư, Giám đốc Sở, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, các huyện, các ngành phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Người được đưa vào quy hoạch phải thật sự xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không vì ý đồ cá nhân để đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch; không vì ý đồ cá nhân trong quá trình rà soát, bổ sung quy hoạch để đưa đối tượng khác không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch.

Trong quá trình thẩm tra quy hoạch, cần phải được làm rất kỹ việc thẩm tra về tiêu chuẩn chính trị, hồ sơ cán bộ, nhất là bằng cấp, ngày vào đảng…

Trong quá trình xây dựng cán bộ cho nhiệm kỳ mới và rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn… để có hướng dẫn kịp thời.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các huyện trong công tác quy hoạch cán bộ, tiếp nhận ngay hồ sơ các huyện đã làm xong quy hoạch để thẩm định, trình ký sớm. Đồng thời phải xây dựng phương án tiến hành rà soát, quy hoạch và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 các chức danh chủ chốt của tỉnh xong trước tháng 10-2022.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập một số đoàn kiểm tra công tác quy hoạch tại các huyện, các ngành để đẩy nhanh tiến độ và hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị này, Văn Phòng Tỉnh ủy sẽ có thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có văn bản gửi đến các huyện, các ngành để tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, tiến hành công tác quy hoạch của đơn vị mình. Trong đó, Sở Nội vụ phải trình sớm hướng dẫn quy hoạch cán bộ...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]