(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 27-4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, với sự đoàn kết chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng cao, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Đã khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ...

Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp; đặc biệt là của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kế thừa kinh nghiệm quý báu của nhiều nhiệm kỳ trước; gần 5 năm qua, HĐND tỉnh khóa XVII đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; cụ thể hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sâu sát với thực tiễn, gắn bó mật thiết với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời, trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu về những bức xúc trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động giám sát; chủ động đề xuất giải pháp và tham gia quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của tỉnh, đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu, có chất lượng, mang tiếng nói của cử tri và Nhân dân đến với HĐND tỉnh, thực sự xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực thi pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cơ quan tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của kỳ họp, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và đóng góp vào thành công của Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp chuyên đề và bất thường. HĐND tỉnh không ngừng đổi mới cách thức tổ chức và tiến hành các kỳ họp HĐND theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học; chủ tọa điều hành kỳ họp dân chủ, linh hoạt, giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình (đọc báo cáo tóm tắt những nội dung chính), tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Số đại biểu tham gia phát biểu thảo luận ngày càng tăng lên.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã thông qua 405 Nghị quyết. Trong đó, nhóm Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế có 221 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính có 114 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa- xã hội có 23 Nghị quyết…Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 410 đoàn giám sát; trong đó Thường trực HĐND tỉnh 33 đoàn giám sát, Ban Kinh tế- Ngân sách 85 đoàn giám sát; Ban Pháp chế 92 đoàn giám sát…

Trong nhiệm kỳ, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành 248 cuộc tiếp xúc cử tri tại 496 điểm, với khoảng 73.450 cử tri tham gia, đóng góp 5.952 ý kiến; có 1.423 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được tổng hợp trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Báo cáo tổng kết của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 cũng đã nhấn mạnh 5 năm qua đó là: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm (2016- 2020) ước đạt 11,2%, gấp 1,4 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015, cao hơn bình quân chung của cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất tăng bình quân 20,1%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng đột phá, năm sau cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2016- 2021; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2016- 2021.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng thời yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong đó, yêu cầu Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới được quyết nghị tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; đồng thời, tập trung giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để Nhân dân nắm vững Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phát huy dân chủ, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Các tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021Các cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao qùa lưu niệm cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 40 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao qùa lưu niệm cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]