(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-9-2019, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 788/QĐ-BXD, công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chí Đô thị loại IV, đây là tiền đề để huyện Tĩnh Gia đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tĩnh Gia trở thành thị xã và thành lập các phường nội thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Ngày 23-9-2019, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 788/QĐ-BXD, công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chí Đô thị loại IV, đây là tiền đề để huyện Tĩnh Gia đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tĩnh Gia trở thành thị xã và thành lập các phường nội thị.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan Khu trung tâm đô thị.

Tĩnh Gia - tiềm năng, lợi thế nổi trội

Tĩnh Gia là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân nổi tiếng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, như: Khuông Việt Đại sư Ngô Chân Lưu thời Đinh - Tiền Lê; Khai quốc công thần Lê Văn An (Lê Nhân Trung), Đông các đại học sĩ Lê Nhân Qúy thời Hậu Lê; Hoàng giáp, Tham Tụng, Thượng thư Lương Chí thời Lê trung hưng; Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ - Đệ nhất Khai quốc công thần của nhà Nguyễn, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà văn hoá nổi tiếng của đất nước. Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia có truyền thống yêu nước, cách mạng, năng động, sáng tạo trong lao động xây dựng quê hương, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng của tỉnh, nơi tái lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 1-1-1931.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Nhà máy Lọc Hoá dầu Nghi Sơn.

Tĩnh Gia còn là huyện có diện tích và quy mô dân số lớn của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng với nhiều tuyến giao thông quốc gia chạy qua, đặc biệt là có hệ thống cảng biển nước sâu Nghi Sơn và các điều kiện về địa lý, hạ tầng kỹ thuật, rất thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển, như: Cảng biển và dịch vụ vận tải biển; công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp phụ trợ sau lọc hóa dầu; sản xuất điện năng; phát triển các trung tâm dịch vụ, du lịch; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá.

Nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế nổi trội tầm quốc gia và khu vực của huyện Tĩnh Gia, nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, đã quan tâm, dành nhiều công sức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, tạo động lực phát triển cho không chỉ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa mà cả khu vực Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, xây dựng Tĩnh Gia sớm trở thành thị xã

Nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế và những thời cơ, vận hội mới mà huyện đang có; đồng thời nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh, của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm đưa huyện bứt phá đi lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Sẽ thành lập Thị xã Tĩnh Gia - Nghi Sơn trên địa giới toàn huyện Tĩnh Gia hiện tại và thành lập các phường nội thị.

Trong những năm qua, huyện Tĩnh Gia đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút nhiều dự án trọng điểm của quốc gia kéo theo sự phát triển sôi động của toàn khu vực. Hệ thống hạ tầng đang được đầu tư hoàn thiện, cùng nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động và đang triển khai xây dựng trên địa bàn, đang mở ra rất nhiều cơ hội cho Tĩnh Gia phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, đặc biệt là thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng đô thị.

Xây dựng và phát triển đô thị Tĩnh Gia luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia nỗ lực, cố gắng thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định Chương trình phát triển đô thị là 1 trong 4 chương trình trọng tâm. Đây là Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững, từng bước đầu tư xây dựng đô thị huyện Tĩnh Gia đồng bộ, hiện đại. Sau một thời gian triển khai thực hiện, Chương trình phát triển đô thị đã đạt được kết quả quan trọng. Ngày 7-12-2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1.300/QĐ-BXD, công nhận Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại III. Ngày 23-9-2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 788/QĐ-BXD, công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chí Đô thị loại IV.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn.

Trên cơ sở điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg, ngày 7-12-2018, huyện Tĩnh Gia đang chủ động, tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở, ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch các phân khu chức năng, làm cơ sở để kêu gọi, xúc tiến đầu tư và quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thành lập thị xã trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, tạo nền tảng, động lực quan trọng để đưa Tĩnh Gia phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Tĩnh Gia trở thành thị xã

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn.

Hiện nay, huyện Tĩnh Gia đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để thành lập thị xã và thành lập các phường thuộc thị xã theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Việc xây dựng Đề án thành lập thị xã trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Tĩnh Gia là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức cần thiết. Đồng thời, phù hợp định hướng, Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 35% trở lên. Nhằm tiến tới thành lập thành phố công nghiệp trực thuộc tỉnh để thể hiện đúng vai trò, nhiệm vụ là động lực tăng trưởng kinh tế và trọng điểm phát triển của tỉnh Thanh Hóa, vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và huyện Tĩnh Gia, việc thành lập thị xã là mục tiêu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nguyện vọng của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Tĩnh Gia nói riêng.

Mai Sỹ Lân


Mai Sỹ Lân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]