(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài diễn văn quan trọng, khái quát lại chặng đường 75 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên, quân và dân Thanh Hóa, đưa sự nghiệp cách mạng trên địa bàn tỉnh gặt hái nhiều thắng lợi. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh

Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài diễn văn quan trọng, khái quát lại chặng đường 75 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên, quân và dân Thanh Hóa, đưa sự nghiệp cách mạng trên địa bàn tỉnh gặt hái nhiều thắng lợi. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh

- Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

- Thưa các quý vị đại biểu;

- Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Hôm nay, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, khách quý; chào mừng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã về dự lễ kỷ niệm. Xin chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

- Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây 75 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhằm động viên Nhân dân ta, Bác viết: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những thời khắc cam go, ác liệt của lịch sử dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với nhiều lời nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là định hướng để Đảng, Nhà nước ta bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần đưa phong trào thi đua trong cả nước có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới không chỉ về nội dung, mà cả về hình thức. Các phong trào thi đua tập trung hướng vào giải quyết những nhiệm vụ khó khăn của cả nước và của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 75 năm qua cùng với cả nước, Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, từ hậu phương Thanh Hóa, hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho tiền tuyến, 57.000 thanh niên đã lên đường nhập ngũ, hơn 1 triệu lượt dân công hỏa tuyến được huy động, ngày đêm vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ chiến trường, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Những đóng góp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận. Năm 1957, lần thứ hai về thăm Thanh Hóa, Bác đã khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương của miền Bắc XHCN phải đương đầu trực tiếp với chiến tranh phá hoại của kẻ thù. Theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, quân và dân Thanh Hóa đã dũng cảm chiến đấu 10.158 trận, bắn rơi 367 máy bay, bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 57 tàu chiến. Trong thời kỳ lịch sử ấy, những địa danh như: Hàm Rồng, Đò Lèn, Lạch Trường, Phà Ghép; những tấm gương chiến đấu quên mình của dân quân Nam Ngạn, Yên Vực; của lão dân quân Hoằng Trường; của nữ dân quân Hoa Lộc, nữ dân quân Thanh Thủy, Hoằng Hải, Hà Phú,… và biết bao những người con ưu tú khác của quê Thanh đã dũng cảm trong chiến đấu và đã trở thành những biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh...

Với những đóng góp vô cùng to lớn, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân, dân tỉnh ta trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh….

Đến nay, toàn tỉnh có 217 tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 16 tập thể và cá nhân là “Anh hùng Lao động”, 96 cá nhân là “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 4.630 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu là các phong trào thi đua trọng tâm: “Chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”... các phong trào thi đua này đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một số kết quả cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 10,49% (trong đó năm 2021 đạt 8,85% đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 đạt 12,51%, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố); 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7,00%. Quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 252.672 tỷ đồng, gấp 1,34 lần năm 2020; cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, đứng thứ 8 cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, ngành công nghiệp, xây dựng tăng). Cơ cấu các thành phần kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng phù hợp.

- Tốc độ tăng thu NSNN bình quân hằng năm giai đoạn 2020-2022 trong nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 51.173 tỷ đồng, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố và là năm đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng.

- Công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch được tích cực triển khai thực hiện. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ 4 cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tỉnh ta đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm. Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành có số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất cả nước và là tỉnh đầu tiên triển khai công nhận thôn, bản NTM kiểu mẫu, được Trung ương tổng kết, triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Giai đoạn 2021 đến nay toàn tỉnh có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, có 37 xã đạt chuẩn NTM, 67 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 17 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 348 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 366 xã đạt chuẩn NTM, 89 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 407 sản phẩm OCOP.

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 của tỉnh ta thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là ở các huyện miền núi, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thường xuyên quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường (Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh ta được cải thiện rõ rệt, trong đó: (i) Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, 2022 đứng thứ 3 cả nước; (ii) Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 đứng thứ 10 cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2021; (iii) Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 5 cả nước, tăng 19 bậc so với năm 2021).

- Tính đến nay toàn tỉnh có 17 xã, phường; 828 cơ quan đơn vị, 33 doanh nghiệp đạt tiêu chí kiểu mẫu; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu là 23,12% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2023.

Những kết quả trên đây chính là minh chứng sống động tiếp tục khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc và lời dạy của Bác.

Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, chúng ta vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã đạt được; đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh, đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực để đi đầu, nhân rộng trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi; tỉnh ta đã và đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: (i) Những hạn chế trong thu hút đầu tư, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; (ii) Một số sở, ngành, đơn vị, địa phương còn thiếu sâu sát, cụ thể và quyết liệt, chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chưa chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, hiệu quả chưa cao; (iii) Một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; (iv) Kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, sợ sai, sợ trách nhiệm… cản trở hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; (v) Các phong trào thi đua chưa thực sự đồng đều giữa các đơn vị, địa phương, vùng miền; Vẫn còn tình trạng việc khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tương xứng với thành tích đạt được…

Kính thưa các đồng chí!

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tận dụng tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tôi đề nghị chúng ta tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, thời gian tới tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển của tỉnh nói riêng.

2. Bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy về chủ đề thi đua giai đoạn 2021 - 2025 là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc”, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, quan tâm đến người lao động trực tiếp; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự là động lực của sự phát triển.

Kính thưa Quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa thành kính, tưởng nhớ và biết ơn những công lao to lớn của Người. Khắc ghi lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:
  • Đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh
    [Cập nhật]: Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời ...

    Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]