(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22 – 7, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn, lần XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Sáng 22 – 7, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn, lần XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quang Thưởng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thế Giao, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên Giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện đảng bộ các huyện Tiên Phước (Quảng Nam) và Kim Sơn (Ninh Bình); các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, 249 đại biểu đại diện cho 8.452 đảng viên trong huyện...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Các đại biểu dự Đại hội.

Theo Báo cáo Chính trị đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt 23/25 chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,7%; cơ cấu kinh tế năm 2020 cơ bản đạt mục tiêu Đại hội (Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 22,6%; Công nghiệp - xây dựng 45,3%; Thương mại, dịch vụ 32,1%).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,1 triệu đồng, dự ước năm 2020 đạt 46,3 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa một số cây trồng cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất, điển hình là năm 2019 đã trồng 240 ha dưa hấu, 300 ha khoai tây, 70.000 m2 mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; liên kết với doanh nghiệp sản xuất, bao tiêu sản phẩm được 627,2 ha, trong đó 506,5 ha khoai tây, 74,2 ha bí xanh, 46,5 ha rau màu…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Nga Sơn trình bày Báo cáo Chính trị Đại hội.

Huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy chuyển dịch lao động trong nông thôn.

5 năm qua, toàn huyện đã chuyển đổi được 673,78 ha đất canh tác lúa, cói kém hiệu quả sang sản xuất trang trại, gia trại tổng hợp; cải tạo được 533,15 ha vườn tạp để trồng cây ăn quả đạt giá trị kinh tế cao.

Lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân hàng năm đạt 3,9%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 185,8 tỷ đồng (tăng 21,1% so với năm 2015).

Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được kết quả quan trọng, cuối năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn NTM và huyện đã được Thủ Tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2019. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Thu ngân sách hàng năm đều vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về thu ngân sách.

Đến nay, toàn huyện có 390 doanh nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp FDI, giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân hàng năm đạt 16% (mục tiêu 15,3%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 3.492 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu năm 2020 ước đạt 115 triệu USD.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn phát biểu tại Đại hội.

Nhiều công trình phúc lợi công cộng phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, như: Công sở, trường học, nhà văn hóa, hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng... được đầu tư xây dựng, nâng cấp; tỷ lệ nhà dân xây dựng kiên cố đạt 93%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 10%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8.669 tỷ đồng (gấp 1,5 lần giai đoạn 2011-2015). Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục đều có sự phát triển tốt; công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, xây dựng được tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; sắp sếp các thôn, các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Báo cáo Chính trị Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; từ đó phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân để tìm hướng khắc phục.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, huyện Nga Sơn xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khắc phục mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao là nền tảng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với phát triển đô thị; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đưa ra 27 chỉ tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng trở lên; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 600 ha trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 đạt 50% số xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 1,5% trở lên; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Ý kiến tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua; đưa ra nhiều kiến nghị, bổ sung các giải pháp vào Báo cáo Chính trị Đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua mà Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đạt được trên từng lĩnh vực. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra, đến nay đã đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cũng thẳn thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế của huyện còn chậm. Sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo ra nhiều snr phẩm hàng hóa giá trị cao; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế cả về số lượng lẫn quy mô; nhìn chung vẫn là huyện thuần nông. Tiềm năng du lịch của huyện chưa được đầu tư khai thác có hiệu quả. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt còn hạn chế; trật tự xã hội có mặt chưa thực sự vũng chắc; tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp...

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, với những hạn chế, yếu kém trên, nếu không có biện pháp khắc phục với quyết tâm cao, sẽ là trở lực lớn trên con đường phát triển của huyện Nga Sơn.

Về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo và gợi ý 6 nhóm giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, huyện cần bám sát các quy hoạch của tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện Nga Sơn để khai thác tối đa các nguồn lực của tỉnh, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tổ chức sản xuất trên các lĩnh vực trên cơ sở kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh theo định hướng liên kết vùng để mở rộng giao thương, hợp tác, phát triển.

Thứ hai, huyện cần đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo Nghị quyết 13-NNQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; khuyến khích doanh nghệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển ổn định vùng cói thâm canh gắn với phát triển thương hiệu cói Nga Sơn. Tập trung chỉ đạo cũng cố vững chắc các tiêu chí Nông thôn mới, đồng thời xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân nông thôn.

Thứ ba, tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như: May mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch. Tiếp tục thu hút đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng lớn.

Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Thứ năm, cần tăng cường bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thứ sáu, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lnhx chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao năng lực, hoạt quả hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sâu sát, nắm chắc cơ sở...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí.

Ngày 23 - 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]