(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-5, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16-5, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021. Theo đó, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021, sau 9 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân ngày càng sâu rộng và đi vào nền nếp; chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tiễn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội; về vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể và các tổ chức thành viên trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm sự thống nhất và rõ trách nhiệm; tăng cường phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức cho Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trong giai đoạn 2013-2021, MTTQ các cấp đã tổ chức 7.110 cuộc giám sát độc lập (cấp tỉnh 104 cuộc, cấp huyện 994 cuộc, cấp xã 6.012 cuộc); phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát (cấp tỉnh 299 cuộc, cấp huyện 1.031 cuộc, cấp xã 8.128 cuộc). Trong đó, đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Về kết quả phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 1.745 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp (cấp tỉnh 40, cấp huyện 148, cấp xã 1.557). Nội dung phản biện tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; chú trọng làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản; sự phù hợp của văn bản với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tại địa phương; tính đúng đắn, tính khoa học và tính khả thi của văn bản; dự báo tác động của cơ chế, chính sách tới sản xuất, đời sống của Nhân dân, lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng những kết quả của tỉnh đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Các ý kiến cũng đã trao đổi, tìm hiểu về những cách làm, mô hình trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, nhất là quá trình triển khai từ thực tiễn của địa phương đơn vị…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Các thành viên trong đoàn cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm về công tác phối hợp, trách nhiệm giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền về công tác giám sát, phản biện xã hội…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết thống nhất vượt khó, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022…

Trong đó, nổi bật là công tác thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả cao, thể hiện rất rõ nét về tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt trong thực hiện các công trình trọng điểm cấp quốc gia. Công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh triển khai hiệu quả và được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá rất cao, là một trong những tỉnh thực hiện tốt Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương về tinh thần “tương thân, tương ái”...

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo bài bản, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Đồng chí cũng rất ấn tượng và đánh giá cao công tác phát triển đảng viên của tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Công tác đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng thuận trong Nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những định hướng mà tỉnh Thanh Hóa đã đề ra và đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trước hết phải tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống; không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch, nhất là dịch bệnh COVID -19…

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội nói riêng và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá rất cao việc hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và phê duyệt kế hoạch giám sát phản biện xã hội của MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội, và nhấn mạnh đây là cách làm hay của Thanh Hóa cần được nhân rộng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã giành thời gian trả lời những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh đây là những kiến nghị rất sát và đúng, xuất phát từ thực tiễn, cần phải được giải quyết. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu, tổng hợp, đề nghị với Trung ương quan tâm giải quyết.

Trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ tốt những thời cơ, vận hội phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, trong thời gian tới tỉnh có thể tự cân đối được ngân sách.

Đồng chí cũng chúc đường cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa sớm hoàn thành đúng tiến độ. Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên trong đoàn đã thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa; nhất là những đánh giá, động viên, khích lệ của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo; ý kiến chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời mong rằng trong quá trình phát triển, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm , làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Masterise đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]