(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-7-2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 115/2001/NQ-HĐND về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh

Ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn

Ngày 17-7-2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 115/2001/NQ-HĐND về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh

Ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn

Cảng Nghi Sơn. Ảnh: Lê Đồng

Cụ thể như sau: Hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách tỉnh cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để chi trả cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp đã vận chuyển hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (theo mẫu số 01, ban hành kèm theo Nghị quyết này); Bảng kê số lượng container xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng container (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Trình tự thực hiện chính sách:

Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn và mở Tờ khai tại Cục Hải quan Thanh Hóa có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số lượng container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn của doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ban hành quyết định hỗ trợ.

Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thông báo cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương thức nhận hỗ trợ: Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27-7-2021.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]