(Baothanhhoa.vn) - Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Như Xuân luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Xuân đột phá về công tác cán bộ:

Bài 1: Làm tốt công tác luân chuyển

Bài 1: Làm tốt công tác luân chuyển

Thị trấn Yên Cát ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh: Minh Hiếu

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Như Xuân luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tháng 6-2015, đồng chí Đỗ Văn Chung, Chánh Văn phòng Huyện ủy Như Xuân đã được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Lễ (xã thuộc diện 30a, có tới 60% là người dân tộc thiểu số, nay sáp nhập vào thị trấn Yên Cát). Với quyết tâm cao và trách nhiệm lớn, hơn 4 năm qua, đồng chí Chung đã đồng hành vượt khó cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin để làm nên những thành tích đáng tự hào. Ghi nhận sau hơn 4 năm trên vùng đất khó, hiệu quả công việc đầu tiên ở vị trí mới đó là đồng chí Chung đã đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình đánh giá cán bộ và đã được Đảng bộ, chính quyền Yên Lễ triển khai, thực hiện. Đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh cho ra đời mô hình này. Hiện mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Như Xuân.

Đồng chí Đỗ Văn Chung tâm sự: “Khi đặt chân về Yên Lễ, tỷ lệ hộ nghèo tại đây chiếm tới 30%, nhiều hộ dân đang phải sống trong nhà tạm. Xác định muốn giảm nghèo, muốn nâng cao đời sống Nhân dân thì ngoài việc phải cố gắng vận dụng linh hoạt khi thực hiện các công trình, dự án, phải khai thác tốt nguồn lực của địa phương. Điểm thuận lợi của Yên Lễ là giáp thị trấn Yên Cát, thiên về phát triển dịch vụ, thương mại cho nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con là rất quan trọng”. Từ suy nghĩ đó, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo xã phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Sau gần 5 năm Yên Lễ từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao đến giữa năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%, thu nhập bình quân từ 8 triệu đồng/người/năm (2010) đã nâng lên là 44,4 triệu đồng năm 2019. Đầu năm 2018 xã Yên Lễ đón bằng công nhận xã NTM và tháng 11 -2019 được công nhận là xã NTM nâng cao.

Ngày 30-11-2019, thực hiện Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xã Yên Lễ sáp nhập với thị trấn Yên Cát. Ngay sau khi sáp nhập đồng chí Đỗ Văn Chung đã cùng với cấp ủy, chính quyền ổn định tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc sau khi tiến hành sáp nhập. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi ủy phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Yên Cát lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020–2025, đồng chí Đỗ Văn Chung được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Cát, nhiệm kỳ 2020–2025.

Trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ không thể không nhắc đến đồng chí Nguyễn Văn Dương, tháng 5-2017 khi đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bãi Trành được Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân điều động làm Bí thư xã Xuân Bình, đồng chí đã cùng với cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo xây dựng NTM, với phương châm “làm đến đâu, chắc đến đấy” lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm để nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Dương cho biết: Ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Cuối năm 2019, xã Xuân Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân chọn Đảng bộ xã Xuân Bình tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Xuân Bình đã tổ chức đón bằng công nhận xã NTM. Hiện nay, Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển sản xuất. Phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao.

Nhận thức rõ công tác cán bộ có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, những năm qua, huyện Như Xuân luôn chú trọng công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và tác phong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành nhanh và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn, trong đó ưu tiên lựa chọn những cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển. Hàng năm, các cấp ủy dựa vào kết quả đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên, ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, ý kiến đóng góp của mặt trận và các đoàn thể chính trị đối với cán bộ để lựa chọn đưa vào diện quy hoạch. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy đảng thực hiện công khai, dân chủ theo phương châm quy hoạch “động” và “mở”, từ đó huyện đã chủ động hơn trong công tác cán bộ.

Để làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ dựa trên yêu cầu thực tế công tác cán bộ của huyện, của các xã, thị trấn để lựa chọn cán bộ luân chuyển cũng như chọn đơn vị luân chuyển cán bộ; dự kiến thời gian luân chuyển và đặc biệt là hướng bố trí sử dụng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ để cán bộ được luân chuyển yên tâm nhận nhiệm vụ. Cùng với đó, huyện Như Xuân đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. Hàng năm, huyện đều cử cán bộ đi học, đào tạo tại huyện và tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương và việc không giữ chức vụ chủ chốt quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã cử đi đào tạo lý luận chính trị cho 322 đồng chí, đào tạo chuyên môn 101 đồng chí. Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện điều động, luân chuyển 11 lượt cán bộ từ cơ quan cấp ủy, đoàn thể sang UBND huyện và ngược lại; luân chuyển 5 đồng chí đi cơ sở đảm nhận các vị chí chủ chốt cấp xã; điều động 2 đồng chí từ xã lên huyện; sắp xếp, bố trí 18 cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương tại các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện điều động công chức từ xã đến xã cho 32 lượt công chức; các chức danh công chức được điều động chủ yếu là công chức kế toán ngân sách và vị trí công chức địa chính xã. Để cán bộ luân chuyên yên tâm công tác, huyện đã có chính sách hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho cán bộ huyện luân chuyển về công tác vùng “6 Thanh”, 3 triệu đồng cho các xã còn lại; trợ cấp thường xuyên cho cán bộ luân chuyển 6 xã vùng cao bằng 2/3 tháng lương hiện hưởng, các xã còn lại bằng 1/2 tổng lương chức vụ đảm nhiệm lần đầu do đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển chi trả.

Thực tế cho thấy, luân chuyển cán bộ đã tạo động lực cho cán bộ tập trung cao cả về tinh thần, nghị lực, trí tuệ để học hỏi, phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí được luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm của mình, lãnh đạo địa phương kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Số cán bộ của huyện đã luân chuyển trong nhiệm kỳ qua đến nay đã trưởng thành về mọi mặt, vững vàng và tự tin giải quyết công việc hiệu quả hơn. Nhiều đồng chí sau thời gian luân chuyển đã được rút về huyện bố trí vị trí công tác cao hơn.

Có thể nói, việc điều động, luân chuyển cán bộ ở Như Xuân đã tạo ra sự gắn kết trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển, hạn chế tư tưởng cục bộ địa phương trong bố trí cán bộ, tạo phong cách làm việc mới, tạo điều kiện cho cán bộ được trui rèn nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Minh Hiếu

Bài 2: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]