Bài 1: Làm tốt công tác luân chuyển
(Baothanhhoa.vn) - Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Như Xuân luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
2075xc858x33f8x4cc1xe198xc383x3af0xc188xX6x7b0cxe95fxX1x891fxad70x6820xa370xX9xc153xX0xd18ax8d4exX10xX0xX6x3c04xdaa0xXcx4406x520dxX10x7e1ax955exXex9c99xX1axX2x4ef1x2ce9xadb0xX2x52ffxX1ex5c92xX1axX2xc226x909fxX17xX2xX1xX24x5c91xX2xedb7xa79exX2xX3xe128xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX32xX1axX2xeaa0xX2dx26b5xX0x8609xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX48xX12xX13xX10xX0xX48xX1xX10xX0xX24xca4fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xc870xdc99xX17xX4xX12xX9xX10xXbx2a5exX66xX2xX5bxX46xX2xe989xX6dxX13xX2xX17xa0a7xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexb3acxX1axX0xX48xX24xX5bxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX66xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX24xX1exX13xX44xX2xX66x24bcxX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xba85xX66xXdxX17xX24xX46xX2x5de8xX5bx71f6xX1x27f4x5bebxX2xX24xX12xX66xX1bxX24xX17xX46xX2x58e0xb23bxd865xX1xXd3xXd4xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX48xX48xX66x2fb2xX44xX5xXcxX17xX24xX5xX1axX24xX24xXcxX5xXeexX34xX1axX48xX1axX12xXc8xX6xX48x9117xXd1xXdexX103xX48xX5bx4fdbxXcfxXdxXdfxX103xX103xX103xX103xXd1xXcfxX17xXdfxX109xa931xXdfxXcfxX4xXd1xXeex38f7xX1xX1bx59edxX18xX8xX5bxXdfxXe0xX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xXbxX6dxX66xX2xX5bxX46xX2xX73xX6dxX13xX2xX17xX78xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX9xX2xXc8xX66xXdxX17xX24xX8xX9xXcfxX5bxXd1xX9xX2xX24xX12xX66xX1bxX24xX17xX8xX9xXdexXdfxXe0xX9xX2xX48xX10xX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXb9xX5xX1xX17xX66xXcxX1axX9xX10xX65xX24x3435xX2xX17xX18xb691xX1axX2xe794x5694xX1axX2xXb9xX32xX17xX2xX1axX1bxX6dxXexX2xX3xX6dxX1axX1bxX2xX2cxd7e2xX66xX2xX13x798axX66xX2xX34xX6dxX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axXeexX2xcfa7xX1axX24xX46xX2x32d4xX66xX1axX24xX2xX1dxX66xa59axX1exX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1dxX12xX5xXdxX9xX10xX27xX32xX3xX2xX2cxX186xX1axX24xX2x398axXb9xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX6dxX2xX3xX32xX66xX2xX1bxX78xX3xX2xX3x4b68xX5xX2xX13x6d70xX66xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX34xX66xX20xX3x4c9exbd3dxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xe8a7x5a83xX2xX103xXd1xX5bxXdfxbd3exX103xXd1xX103xXd1xX207xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xX2cxaa83xX1axX1bxX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX4xX1exX38xX1axX2xX3xX24xadfbxX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX2cxX1c2xX1axX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17x340bxXcxX207xX2xX44xe6efxX66xX2xXdxX25x354cxX1axX1bxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX24xX18axX17xX2xX4xX25x869fxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xXd4xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX2cx4d94xX207xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX207xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX6dxX2xX13xX2dxX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24x5277xX1axX1bxX2xX1axX2dxX66xX2xXdxX1exX1axX1bxX2x2af0xX1exX5xX1axX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX1axX24xaf96xX13xX2xX17xe202xX1axX1bxX2xX44xX25xX1a4xX3xX2xX17xX24xX5xXexX2xX2cxX1a0xX66xX2xX1axX24x4e31xX1axX2xX17xX24x5776xX3xX2xX34xX6dxX2xX1xX24xX25xc1b5xX1axX1bxX2xX1xX24xX32xX1xX2xX4xed23xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX3xX24x3736xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX2cxX32xX1xX2xX303xX1axX1bxX2xXexX18exX1exX2xX3xc8a5xX1exX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xa6c1xX2xX13xX1a4xX66xXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX65xX24xX32xX1axX1bxX2xXcfxX21cxX103xXd1xX5bxXdfxX207xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xcf0fxX2x7bdfx717exX2xb963x72c9xX1axX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX207xX2xXb9xX24xX32xX1axX24xX2xX374xX375xX1axX2xX1xX24x9de3xX1axX1bxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX2cxX316xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX34xX35xX2xX4xX6dxX13xX2xXbxX36fxX2xX17xX24xX25xX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX1f6xXexX2xXd3xX316xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xd3cexX2xaa26xXd3xX316xX2xX17xX24xX1exX2dxX3xX2xXdxX66xX20xX1axX2xXdexXd1xX5xX207xX2xX3xX29cxX2xX17xX1a4xX66xX2xXcfxXd1x930cxX2xX4xX6dxX2xX1axX1bxX25x9eb1xX66xX2xXdxX29xX1axX2xX17xX2dxX3xX2xX17xX24xX66xX8dxX1exX2xX6xX78xX207xX2xX1axX5xXexX2xX6xX32xX1xX2xX1axX24xX2fexX1xX2xX34xX6dxXcxX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX18dxX18exX1axX2xXb9xX32xX17x9c19xXeexX2xX374xX1a4xX66xX2xX2d9xX1exXexX1c2xX17xX2xX17xX29xX13xX2xX3xX5xXcxX2xX34xX6dxX2xX17xX18xX32xX3xX24xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX4xX1a4xX1axX207xX2xX24xX30cxX1axX2xX116xX2xX1axX375xX13xX2xX2d9xX1exX5xX207xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX2xX2cxX316xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX24xX6dxX1axX24xX2xX34xX25xX281xX17xX2xX215xX24xX29cxX2xX3x98e5xX1axX1bxX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX2d9xX1exXexX35xX1axX2xX34xX6dxX2xX23xX24xX29xX1axX2xXdxX29xX1axX207xX2xX17xX263xXcxX2xX6x254cxX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX17xX24xX1exX2fexX1axX207xX2xX1axX66xX35xX13xX2xX17xX66xX1axX2xX2cxX8dxX2xX4xX6dxX13xX2xX1axX18exX1axX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX17xX36fxX3xX24xX2xX2cxX32xX1axX1bxX2xX17xX4b9xX2xX24xX6dxXcxXeexX2x32cexX24xX66xX2xX1axX24xX2fexX1axX2xX6xX5xX1exX2xX24xX30cxX1axX2xX116xX2xX1axX375xX13xX2xX17xX18xX18exX1axX2xX34xX48exX1axX1bxX2xX2cxX18axX17xX2xX215xX24xX29cxX207xX2xX24xX66xX20xX1exX2xX2d9xX1exX22fxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX34xX66xX20xX3xX2xX2cxX335xX1exX2xX17xX66xX18exX1axX2x7287xX2xX34xX186xX2xX17xX18xX36fxX2xX13xX1a4xX66xX2xX2cxX29cxX2xX4xX6dxX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX2xX2cxX316xX2xX2cxX25xX5xX2xX18xX5xX2x52a3xX2xX17xX25xX53fxX1axX1bxX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX13xX38xX2xX24xed2cxX1axX24xX2xX2cxX32xX1axX24xX2xX1bxX66xX32xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX34xX6dxX2xX2cxX316xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX2d9xX1exXexX35xX1axX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX24xX5xX66xX207xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axXeexX2xX371xX29xXexX2xX3x9b57xX1axX1bxX2xX4xX6dxX2xXd3xX316xX2xX2cxX335xX1exX2xX17xX66xX18exX1axX2xX3xX1f6xX5xX2xX17xX321xX1axX24xX2xX3xX24xXcxX2xX18xX5xX2xX2cxX3faxX66xX2xX13xX38xX2xX24xX580xX1axX24xX2xX1axX6dxXexXeexX2xX1dxX66xX20xX1axX2xX13xX38xX2xX24xX580xX1axX24xX2xX2cxX5xX1axX1bxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX1axX24xX29xX1axX2xX18xX2dxX1axX1bxX2xX17xX18xX18exX1axX2xX2cxX186xX5xX2xX44xX6dxX1axX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX371xX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX371xX372xX2xX374xX375xX1axX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX2xX17xX29xX13xX2xX6xX4b9xX46xX2xX1e2xe988xX24xX66xX2xX2cxd2bfxX17xX2xX3xX24xX29xX1axX2xX34xX35xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX207xX2xX17x4673xX2xX4xX20xX2xX24xX2dxX2xX1axX1bxX24xc500xXcxX2xX17xX263xX66xX2xX2cxX29xXexX2xX3xX24xX66xX1c2xX13xX2xX17xX1a4xX66xX2xXdexXd1xX3f2xX207xX2xX1axX24xX66xX35xX1exX2xX24xX2dxX2xXdxX29xX1axX2xX2cxX5xX1axX1bxX2xX1xX24xX22fxX66xX2xX6xX78xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24xX6dxX2xX17xX263xX13xXeexX2xX27xX32xX3xX2xX2cxX186xX1axX24xX2xX13xX1exX78xX1axX2xX1bxX66xX22fxX13xX2xX1axX1bxX24xX6a0xXcxX207xX2xX13xX1exX78xX1axX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX2cxX3faxX66xX2xX6xX78xX1axX1bxX2xX23xX24xX29xX1axX2xXdxX29xX1axX2xX17xX24xX580xX2xX1axX1bxXcxX6dxX66xX2xX34xX66xX20xX3xX2xX1xX24xX22fxX66xX2xX3xX78xX2xX1bx9075xX1axX1bxX2xX34xX2fexX1axX2xXdxX33fxX1axX1bxX2xX4xX66xX1axX24xX2xX24xXcxX263xX17xX2xX215xX24xX66xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX3xX32xX3xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX207xX2xXdxX4b9xX2xX32xX1axX207xX2xX1xX24xX22fxX66xX2xX215xX24xX5xX66xX2xX17xX24xX32xX3xX2xX17xX78xX17xX2xX1axX1bxX1exX268xX1axX2xX4xX4b9xX3xX2xX3xX1f6xX5xX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxXeexX2xX371xX66xX8dxX13xX2xX17xX24xX1exX2fexX1axX2xX4xX281xX66xX2xX3xX1f6xX5xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX2xX4xX6dxX2xX1bxX66xX32xX1xX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX18dxX18exX1axX2xXb9xX32xX17xX207xX2xX17xX24xX66xX18exX1axX2xX34xX35xX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xXdxX186xX3xX24xX2xX34xX33fxX207xX2xX17xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX13xX263xX66xX2xX3xX24xXcxX2xX1axX18exX1axX2xX34xX66xX20xX3xX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX2cxX1a0xX66xX2xX3xX30cxX2xX3xX18axX1exX2xX3xX29xXexX2xX17xX18xX268xX1axX1bxX2xX3xX24xXcxX2xX44xX6dxX2xX3xXcxX1axX2xX4xX6dxX2xX18xX18axX17xX2xX2d9xX1exX5xX1axX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX206xXeexX2xX65xX2eaxX2xX6xX1exXexX2xX1axX1bxX24xba36xX2xX2cxX29cxX207xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX2cxX316xX2xX3xX48exX1axX1bxX2xX34xX1a4xX66xX2xX17xX2fexX1xX2xX17xX24xX8dxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX2xXd3xX316xX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX66xX1axX24xX2xX17xX1c2xX2xX21cxX2xXd3xX316xX2xX24xX2dxX66xX207xX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX1axX38xX1axX1bxX2xX17xX24xX38xX1axX2xX13xX1a4xX66xX2xX3d5xX23xX65xX1bbxX430xX2xX34xX1a4xX66xX2xX1axX24xX66xX35xX1exX2xX3xX32xX3xX24xX2xX4xX6dxX13xX2xX6xX32xX1axX1bxX2xX17xX263xXcxX2xX24xX66xX20xX1exX2xX2d9xX1exX22fxXeexX2x5d04xX5xX1exX2xX1bxX335xX1axX2xXdfxX2xX1axX375xX13xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX2xX17xX2eaxX2xX13xX2dxX17xX2xXd3xX316xX2xX3xX29cxX2xX17xX695xX2xX4xX20xX2xX24xX2dxX2xX1axX1bxX24xX6a0xXcxX2xX3xX5xXcxX2xX2cxX1c2xX1axX2xX1bxX66xX2ccxX5xX2xX1axX375xX13xX2xX103xXd1xX5bxXe0xX2xX17xX695xX2xX4xX20xX2xX24xX2dxX2xX1axX1bxX24xX6a0xXcxX2xX1bxX66xX22fxX13xX2xX3xX38bxX1axX2xX5bxX207xX5bxb440xX3f2xX207xX2xX17xX24xX1exX2xX1axX24xX2fexX1xX2xX44xX580xX1axX24xX2xX2d9xX1exX29xX1axX2xX17xX2eaxX2xX93fxX2xX17xX18xX66xX20xX1exX2xX2cxX268xX1axX1bxX48xX1axX1bxX25xX3faxX66xX48xX1axX375xX13xX2xX3d5xX103xXd1xX5bxXd1xX430xX2xX2cxX316xX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX4xX18exX1axX2xX4xX6dxX2xX116xX116xX207xX116xX2xX17xX18xX66xX20xX1exX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX1axX375xX13xX2xX103xXd1xX5bxXe0xXeexX2xX371xX335xX1exX2xX1axX375xX13xX2xX103xXd1xX5bxX93fxX2xXd3xX316xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX2xX2cxX29cxX1axX2xX44xX2e6xX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX1axX24xX2fexX1axX2xXd3xX316xX2xX23xX65xX1bbxX2xX34xX6dxX2xX17xX24xX32xX1axX1bxX2xX5bxX5bxX2xX21cxX103xXd1xX5bxXe0xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX1axX24xX2fexX1axX2xX4xX6dxX2xXd3xX316xX2xX23xX65xX1bbxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX23xX1bxX6dxXexX2xXdexXd1xX21cxX5bxX5bxX21cxX103xXd1xX5bxXe0xX207xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX23xX1bxX24xX186xX2xX2d9xX1exXexX1c2xX17xX2xX6xX78xX2xX109xX93fxXcfxX2xX3xX1f6xX5xX2x708cxXexX2xX44xX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2x5c01xX1exX78xX3xX2xX24xX2dxX66xX2xX34xX35xX2xX34xX66xX20xX3xX2xX6xX737xX1xX2xXd3xX1c2xX1xX2xX3xX32xX3xX2xX2cxX30cxX1axX2xX34xX186xX2xX24xX6dxX1axX24xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX3xX18axX1xX2xXd3xX316xX207xX2xXd3xX316xX2xX18dxX18exX1axX2xX73xX3d3xX2xX6xX32xX1xX2xX1axX24xX2fexX1xX2xX34xX1a4xX66xX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX18dxX18exX1axX2xXb9xX32xX17xXeexX2xX23xX1bxX5xXexX2xX6xX5xX1exX2xX215xX24xX66xX2xX6xX32xX1xX2xX1axX24xX2fexX1xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX371xX372xX2xX374xX375xX1axX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX2xX2cxX316xX2xX3xX48exX1axX1bxX2xX34xX1a4xX66xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX2d9xX1exXexX35xX1axX2xX1a0xX1axX2xX2cxX186xX1axX24xX2xX17xX1a0xX2xX3xX24xX303xX3xX2xX44xX2dxX2xX13xX32xXexX207xX2xX17xX375xX1axX1bxX2xX3xX25xX3faxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX66xX2xX3xX30cxX2xX6xX53fxX207xX2xX1axX737xX13xX2xX44xX737xX17xX2xX17xX29xX13xX2xX17xX25xX207xX2xX1axX1bxX1exXexX20xX1axX2xX34xX1faxX1axX1bxX2xX3xX1f6xX5xX2xX23xX24xX29xX1axX2xXdxX29xX1axX2xX2cxX8dxX2xX215xX186xX1xX2xX17xX24xX3faxX66xX2xX1bxX66xX22fxX66xX2xX2d9xX1exXexX1c2xX17xX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX1xX24xX32xX17xX2xX6xX66xX1axX24xX207xX2xX34xX25xX1a4xX1axX1bxX2xX13xX737xX3xX2xX6xX5xX1exX2xX215xX24xX66xX2xX17xX66xX1c2xX1axX2xX24xX6dxX1axX24xX2xX6xX32xX1xX2xX1axX24xX2fexX1xXeexX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX1f6xXexX2xX2cxX316xX2xX3xX24xX321xX2xX2cxX263xXcxX2xX3xX32xX3xX2xX3xX24xX66xX2xX1f6xXexX2xX1xX24xX32xX17xX2xX24xX1exXexX2xX34xX5xX66xX2xX17xX18xX38bxX2xX17xX66xX18exX1axX2xX1xX24xXcxX1axX1bxX207xX2xX1bxX25xX30cxX1axX1bxX2xX13xdbbcxX1exX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX34xX66xX18exX1axX207xX2xX17xX1exXexX18exX1axX2xX17xX18xX1exXexX35xX1axX207xX2xX34xX2fexX1axX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX1axX1bxX25xX3faxX66xX2xXdxX29xX1axX2xX3xX24xX18axX1xX2xX24xX6dxX1axX24xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX24xX1f6xX2xX17xX18xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX1f6xX5xX2xX371xX22fxX1axX1bxX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX6xX32xX3xX24xX207xX2xX1xX24xX32xX1xX2xX4xX1exX2fexX17xX2xX3xX1f6xX5xX2xX23xX24xX6dxX2xX1axX25xX1a4xX3xXeexX2xX65xX263xX66xX2xX371xX263xX66xX2xX24xX2dxX66xX2xX2cxX263xX66xX2xX44xX66xX8dxX1exX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX18dxX18exX1axX2xXb9xX32xX17xX2xX4xX335xX1axX2xX17xX24xX303xX2xX374x9633xXcaexXcaexX207xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX103xXd1xX103xXd1x80c8xX103xXd1xX103xXdfxX207xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX371xX372xX2xX374xX375xX1axX2xXb9xX24xX1exX1axX1bxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX2cxX263xX66xX2xX24xX2dxX66xX2xX17xX36fxX1axX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX44xX335xX1exX2xX1bxX66xX2ccxX2xX3xX24xX303xX3xX2xXdxX5xX1axX24xX2xXbxX36fxX2xX17xX24xX25xX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX1f6xXexX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX18dxX18exX1axX2xXb9xX32xX17xX207xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX103xXd1xX103xXd1xXcc0xX103xXd1xX103xXdfxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX65xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX207xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX215xX24xX38xX1axX1bxX2xX17xX24xX8dxX2xX215xX24xX38xX1axX1bxX2xX1axX24xX737xX3xX2xX2cxX1c2xX1axX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX23xX1bxX1exXexX3d3xX1axX2xX374xX375xX1axX2x952dxX25xX30cxX1axX1bxX207xX2xX17xX24xX32xX1axX1bxX2xXdfxX21cxX103xXd1xX5bxX109xX2xX215xX24xX66xX2xX2cxX5xX1axX1bxX2xX1bxX66xX2ccxX2xX3xX24xX303xX3xX2xXbxX36fxX2xX17xX24xX25xX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX1f6xXexX2xXd3xX316xX2xXbxX316xX66xX2xX65xX18xX6dxX1axX24xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX4xX6dxX13xX2xXbxX36fxX2xX17xX24xX25xX2xXd3xX316xX2xX27xX1exX29xX1axX2xXbxX580xX1axX24xX207xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX2cxX316xX2xX3xX48exX1axX1bxX2xX34xX1a4xX66xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX2d9xX1exXexX35xX1axX2xX17xX2fexX1xX2xX17xX18xX1exX1axX1bxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX23xX65xX1bbxX207xX2xX34xX1a4xX66xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX24xX29xX13xX2xX1e2xX4xX6dxX13xX2xX2cxX1c2xX1axX2xX2cxX29xX1exX207xX2xX3xX24xX737xX3xX2xX2cxX1c2xX1axX2xX2cxX18axXexX206xX2xX4xX18axXexX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX66xX1axX24xX2xX17xX1c2xX2xX4xX6dxX13xX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX17xX29xX13xX2xX2cxX8dxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX2cxX3faxX66xX2xX6xX78xX1axX1bxX2xX23xX24xX29xX1axX2xXdxX29xX1axXeexX2xX371xX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX23xX1bxX1exXexX3d3xX1axX2xX374xX375xX1axX2xXda9xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX24xXcxX2xX44xX66xX1c2xX17xX46xX2xX23xX1bxX5xXexX2xX17xX2eaxX2xX215xX24xX66xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX24xX5xX66xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xXb9xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX1bbxX33fxX3xX2xX17xX66xX18exX1exX2xX2d9xX1exX78xX3xX2xX1bxX66xX5xX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX23xX65xX1bbxX207xX2xXd3xX316xX2xX2cxX316xX2xX3xX33fxX2xX17xX24xX8dxX2xX24xX29cxX5xX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX3xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX24xX6dxX1axX24xX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX1xX24xX48exX2xX24xX281xX1xX2xX34xX1a4xX66xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX215xX66xX20xX1axX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX17xX1c2xX2xX53fxX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxXeexX2xXb9xX1exX78xX66xX2xX1axX375xX13xX2xX103xXd1xX5bxXe0xX207xX2xXd3xX316xX2xX27xX1exX29xX1axX2xXbxX580xX1axX24xX2xX2cxX316xX2xX24xXcxX6dxX1axX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX5bxXe0xX48xX5bxXe0xX2xX17xX66xX18exX1exX2xX3xX24xX36fxX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX23xX65xX1bbxXeexX2xX374xX1a4xX66xX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX215xX1c2xX17xX2xX2d9xX1exX22fxX2xX2cxX263xX17xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX103xXd1xX5bxXdfxX21cxX103xXd1xX103xXd1xX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX2xXd3xX316xX2xX27xX1exX29xX1axX2xXbxX580xX1axX24xX2xX17xX1a0xX2xX3xX24xX303xX3xX2xX2cxX263xX66xX2xX24xX2dxX66xX2xX2cxX66xX8dxX13xXeexX2xX8ddxX5xX1exX2xX2cxX263xX66xX2xX24xX2dxX66xX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX207xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX103xXd1xX103xXd1xX21cxX103xXd1xX103xXdfxX207xX2xXd3xX316xX2xX27xX1exX29xX1axX2xXbxX580xX1axX24xX2xX2cxX316xX2xX17xX1a0xX2xX3xX24xX303xX3xX2xX2cxX29cxX1axX2xX44xX2e6xX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX1axX24xX2fexX1axX2xXd3xX316xX2xX23xX65xX1bbxXeexX2xX1dxX66xX20xX1axX2xX1axX5xXexX207xX2xX371xX22fxX1axX1bxX2xX44xX2dxX2xXd3xX316xX2xX2cxX5xX1axX1bxX2xX17xX2fexX1xX2xX17xX18xX1exX1axX1bxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX3xX24xX321xX2xX2cxX263xXcxX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX66xX1axX24xX2xX17xX1c2xX207xX2xX24xX1exXexX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX17xX78xX66xX2xX2cxX5xX2xX1axX1bxX1exX268xX1axX2xX4xX4b9xX3xX2xX2cxX8dxX2xX17xX24xX249xX3xX2xX2cx704fxXexX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX6xX22fxX1axX2xXd3xX1exX18axX17xXeexX2x2dd2xX24xX18axX1axX2xX2cxX18axX1exX2xX17xX18xX53fxX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xXd3xX316xX2xX23xX65xX1bbxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX23xX24xX2fexX1axX2xX17xX24xX303xX3xX2xX18xea32xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX29cxX2xX34xX5xX66xX2xX17xX18xX38bxX2xX2d9xX1exX5xX1axX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX34xX66xX20xX3xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX24xX5xX66xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xX2xX17xX263xX66xX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX207xX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX1axX375xX13xX2xX2d9xX1exX5xX207xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX4xX1exX38xX1axX2xX3xX24xX249xX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX2d9xX1exX22fxX1axX2xX4xX56bxX2xX1axX24xX2e6xX13xX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX24xX18axX17xX2xX4xX25xX281xX1axX1bxX2xX2cxX2dxX66xX2xX1axX1bxX5d7xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX2cxX32xX1xX2xX303xX1axX1bxX2xXexX18exX1exX2xX3xX335xX1exX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX17xX24xX737xX1axX1bxX2xX4xX281xX66xX2xX3xX32xX3xX2xX13xX33fxX3xX2xX17xX66xX18exX1exX207xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX66xX1axX24xX2xX17xX1c2xX2xX21cxX2xXd3xX316xX2xX24xX2dxX66xXeexX2xX23xX24xX2e6xX13xX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX2cxX2dxX66xX2xX1axX1bxX5d7xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX1axX24xX18axX17xX2xX4xX6dxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX2d9xX1exX22fxX1axX2xX4xX56bxX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX3xX29cxX2xX44xX22fxX1axX2xX4xX84exX1axX24xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xX2xX34xX2ccxX1axX1bxX2xX34xX6dxX1axX1bxX207xX2xX3xX29cxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX2cxX2dxX2xX34xX6dxX2xX17xX32xX3xX2xX1xX24xXcxX1axX1bxX2xX2cxX32xX1xX2xX303xX1axX1bxX2xXexX18exX1exX2xX3xX335xX1exX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX580xX1axX24xX2xX24xX580xX1axX24xX2xX13xX1a4xX66xX207xX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX1axX375xX13xX2xX2d9xX1exX5xX207xX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX2cxX316xX2xX17xX2fexX1xX2xX17xX18xX1exX1axX1bxX2xX3xX24xX321xX2xX2cxX263xXcxX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX17xX78xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX1bxX66xX249xX1xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX18xX25xX53fxX1axX1bxX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX1axX24xX5xX1axX24xX2xX34xX6dxX2xX17xXcxX6dxX1axX2xXdxX66xX20xX1axX2xX24xX30cxX1axX207xX2xX2cxX32xX1xX2xX303xX1axX1bxX2xXexX18exX1exX2xX3xX335xX1exX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX18xX25xX1a4xX3xX2xX13xX737xX17xX2xX34xX6dxX2xX4xX29xX1exX2xXdxX6dxX66xX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX22fxX2xX24xX20xX2xX17xX24xX78xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX3xX24xX321xX2xX2cxX263xXcxX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX3xX24xX249xX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX4xX4b9xX5xX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX29cxX2xX2cxX1f6xX2xX17xX66xX18exX1exX2xX3xX24xX1exX114dxX1axX2xX34xX35xX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX2cxX2dxX2xX3xX24xX1exXexX18exX1axX2xX13xX38xX1axX207xX2xX1axX1bxX24xX66xX20xX1xX2xX34xX33fxX207xX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX2cxX2dxX2xX4xX56bxX2xX4xX1exX2fexX1axX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xX207xX2xX1xX24xX114dxX13xX2xX3xX24xX18axX17xX2xX2cxX263xXcxX2xX2cxX303xX3xX207xX2xX1axX375xX1axX1bxX2xX4xX4b9xX3xX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX17xX66xX3d3xX1axX207xX2xX13xX303xX3xX2xX2cxX2dxX2xX17xX36fxX1axX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX2cxX8dxX2xX2cxX25xX5xX2xX34xX6dxXcxX2xX2d9xX1exXexX2xX24xXcxX263xX3xX24xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX24xX303xX3xX2xXdxX5xX1axX24xX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX2xX371xX22fxX1axX1bxX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX2d9xX1exXexX35xX1axX207xX2xX13xX681xX17xX2xX17xX18xX2fexX1axX207xX2xX2cxXcxX6dxX1axX2xX17xX24xX8dxX2xX3xX18axX1xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX34xX6dxX2xXd3xX316xX207xX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX207xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX2cxX29cxX2xX25xX1exX2xX17xX66xX18exX1axX2xX4xX4b9xX5xX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX18xe6d7xX207xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX1axX2ccxX2xX34xX6dxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX1axX1bxX25xX3faxX66xX2xXdxX29xX1axX2xX17xX2dxX3xX2xX17xX24xX66xX8dxX1exX2xX6xX78xX2xX2cxX316xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX2xX3xX30cxX2xX44xX22fxX1axX207xX2xX3xX29cxX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX34xX1faxX1axX1bxX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axXeexX2xX1dxX6dxX1axX1bxX2xX1axX375xX13xX207xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xXdxX4b9xX5xX2xX34xX6dxXcxX2xX215xX1c2xX17xX2xX2d9xX1exX22fxX2xX2cxX32xX1axX24xX2xX1bxX66xX32xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX2cxX32xX1axX24xX2xX1bxX66xX32xX2xX3xX24xX18axX17xX2xX4xX25xX281xX1axX1bxX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX34xX66xX18exX1axX207xX2xX56bxX2xX215xX66xX1c2xX1axX2xX1axX24xX2fexX1axX2xXd3xa0ddxX17xX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xX1axX30cxX66xX2xX3xX25xX2xX17xX18xX249xX207xX2xX56bxX2xX215xX66xX1c2xX1axX2xX2cxX29cxX1axX1bxX2xX1bxX29cxX1xX2xX3xX1f6xX5xX2xX13xX681xX17xX2xX17xX18xX2fexX1axX2xX34xX6dxX2xX3xX32xX3xX2xX2cxXcxX6dxX1axX2xX17xX24xX8dxX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xX2xX2cxX78xX66xX2xX34xX1a4xX66xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX8dxX2xX4xX4b9xX5xX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX2cxX25xX5xX2xX34xX6dxXcxX2xXdxX66xX20xX1axX2xX2d9xX1exXexX2xX24xXcxX263xX3xX24xXeexX2xXb9xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX2d9xX1exXexX2xX24xXcxX263xX3xX24xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX2xX2cxX22fxX1axX1bxX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX215xX24xX5xX66xX207xX2xXdxX29xX1axX2xX3xX24xX1f6xX2xX17xX24xX12xXcxX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX24xX29xX13xX2xX2d9xX1exXexX2xX24xXcxX263xX3xX24xX2xX1e2xX2cxX2dxX1axX1bxX206xX2xX34xX6dxX2xX1e2xX13xX53fxX206xX207xX2xX17xX2eaxX2xX2cxX29cxX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX2cxX316xX2xX3xX24xX1f6xX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX24xX30cxX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX371xX8dxX2xX4xX6dxX13xX2xX17xX78xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xXbxX5xX1axX2xX65xX1a0xX2xX3xX24xX303xX3xX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX17xX36fxX3xX24xX2xX3xX4b9xX3xX2xX17xX24xX5xX13xX2xX13xX25xX1exX2xX1bxX66xX249xX1xX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xXd3xX29xXexX2xXdxX4b9xX1axX1bxX2xX215xX1c2xX2xX24xXcxX263xX3xX24xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xXdxX4b9xX5xX2xX17xX18xX18exX1axX2xXexX18exX1exX2xX3xX335xX1exX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX17xX1c2xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX1f6xX5xX2xX24xX1exXexX20xX1axX207xX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX32xX3xX2xXd3xX316xX207xX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axX2xX2cxX8dxX2xX4xX4b9xX5xX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX5d7xX1axX1bxX2xX1axX24xX25xX2xX3xX24xX1faxX1axX2xX2cxX30cxX1axX2xX34xX186xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxXd4xX2xXdxX4b9xX2xX215xX66xX1c2xX1axX2xX17xX24xX3faxX66xX2xX1bxX66xX5xX1axX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX34xX6dxX2xX2cxX681xX3xX2xX44xX66xX20xX17xX2xX4xX6dxX2xX24xX25xX1a4xX1axX1bxX2xX44xX78xX2xX17xX18xX36fxX2xX6x6285xX2xXdxX33fxX1axX1bxX2xX6xX5xX1exX2xX215xX24xX66xX2xX24xXcxX6dxX1axX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX17xX78xX17xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxX2xX2cxX8dxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xXexX18exX1axX2xX17xX29xX13xX2xX1axX24xX2fexX1axX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxXeexX2xXb9xX48exX1axX1bxX2xX34xX1a4xX66xX2xX2cxX29cxX207xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX2cxX316xX2xX3xXcxX66xX2xX17xX18xX1faxX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX207xX2xX44xX268xX66xX2xXdxX25xX26dxX1axX1bxX2xX1bxX737xX1axX2xX34xX1a4xX66xX2xX2d9xX1exXexX2xX24xXcxX263xX3xX24xX2xX34xX6dxX2xX6xX196cxX2xXdxX33fxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX17xX2eaxX1axX1bxX2xX44xX25xX1a4xX3xX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX17xX36fxX1axX24xX2xX3xX24xX1exXexX18exX1axX2xX1axX1bxX24xX66xX20xX1xX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xXeexX2xX1dxX6dxX1axX1bxX2xX1axX375xX13xX207xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX2cxX35xX1exX2xX3xX196cxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX66xX2xX24xX1faxX3xX207xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX2xX17xX263xX66xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX34xX6dxX2xX17xX321xX1axX24xX2xX2cxX8dxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX2cxX2dxX2xX3xX24xX1exXexX18exX1axX2xX13xX38xX1axX207xX2xX1axX1bxX24xX66xX20xX1xX2xX34xX33fxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX371xX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX23xX1bxX1exXexX3d3xX1axX2xX371xX303xX3xX2xX371xX268xX1axX1bxX207xX2xX65xX18xX25xX53fxX1axX1bxX2xXbxX5xX1axX2xX65xX1a0xX2xX3xX24xX303xX3xX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX207xX2xX3xX24xXcxX2xX44xX66xX1c2xX17xX46xX2xX65xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX3xX24xX1f6xX2xX17xX18xX25xX30cxX1axX1bxX2xX44xX78xX2xX17xX18xX36fxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX207xX2xX2d9xX1exX22fxX1axX2xX4xX56bxX2xX215xX24xX38xX1axX1bxX2xX1xX24xX22fxX66xX2xX4xX6dxX2xX1axX1bxX25xX3faxX66xX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX34xX6dxX2xX34xX66xX20xX3xX2xX215xX24xX38xX1axX1bxX2xX1bxX66xX2ccxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX34xX33fxX2xX3xX24xX1f6xX2xX3xX24xX78xX17xX2xX2d9xX1exX32xX2xX103xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX4xX66xX18exX1axX2xX17xX66xX1c2xX1xX2xX53fxX2xX13xX2dxX17xX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX207xX2xX2cxX30cxX1axX2xX34xX186xX207xX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX2cxX316xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX24xX5xX66xX2xX1axX1bxX24xX66xX18exX13xX2xX17xX249xX3xX207xX2xX2d9xX1exXexX1c2xX17xX2xX4xX66xX20xX17xXeexX2xXb9xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX207xX2xX44xX268xX66xX2xXdxX25xX26dxX1axX1bxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX2d9xX1exX5xX1axX2xX17xX29xX13xX207xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX2cxX316xX2xX3xX196cxX2xX2cxX66xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX2xX4xX56bxX2xX4xX1exX2fexX1axX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX17xX18xX186xX2xX3xX24xXcxX2xXdexX103xX103xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX207xX2xX2cxX6dxXcxX2xX17xX263xXcxX2xX3xX24xX1exXexX18exX1axX2xX13xX38xX1axX2xX5bxXd1xX5bxX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxXeexX2xXbxX1a0xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX13xX1a4xX66xX207xX2xX44xX1a0xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX4xX263xX66xX2xXcfxXdfxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX24xX1exX2dxX3xX2xXdxX66xX20xX1axX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX2d9xX1exX22fxX1axX2xX4xX56bxXeexX2xX65xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX207xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX5bxX5bxX2xX4xX25xX281xX17xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX2eaxX2xX3xX30cxX2xX2d9xX1exX5xX1axX2xX3xX18axX1xX2xX1f6xXexX207xX2xX2cxXcxX6dxX1axX2xX17xX24xX8dxX2xX6xX5xX1axX1bxX2xf099xXbxX23xXda9xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX34xX6dxX2xX1axX1bxX25xX281xX3xX2xX4xX263xX66xXd4xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xXdfxX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX2cxX66xX2xX3xX30cxX2xX6xX53fxX2xX2cxX22fxX13xX2xX1axX24xX2fexX1axX2xX3xX32xX3xX2xX34xX186xX2xX3xX24xX36fxX2xX3xX24xX1f6xX2xX3xX24xX78xX17xX2xX3xX18axX1xX2xXd3xX316xXd4xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX103xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX17xX2eaxX2xXd3xX316xX2xX4xX18exX1axX2xX24xX1exXexX20xX1axXd4xX2xX6xX737xX1xX2xXd3xX1c2xX1xX207xX2xX44xX78xX2xX17xX18xX36fxX2xX5bxX93fxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX24xX1f6xX2xX3xX24xX78xX17xX2xX215xX24xX38xX1axX1bxX2xX1xX24xX22fxX66xX2xX4xX6dxX2xX1axX1bxX25xX3faxX66xX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX17xX263xX66xX2xX3xX32xX3xX2xXd3xX316xX207xX2xX17xX24xX186xX2xX17xX18xX18axX1axXeexX2xXbxX5xX1axX2xX65xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xX34xX33fxX2xX1dxX1exXexX20xX1axX2xX1f6xXexX2xX2cxX316xX2xX3xX24xX321xX2xX2cxX263xXcxX2xX1d4cxXbxX23xXda9xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX17xX2eaxX2xXd3xX316xX2xX2cxX1c2xX1axX2xXd3xX316xX2xX3xX24xXcxX2xXdexX103xX2xX4xX25xX281xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xXd4xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX24xX303xX3xX2xXdxX5xX1axX24xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX3xX24xX1f6xX2xXexX1c2xX1exX2xX4xX6dxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX215xX1c2xX2xX17xXcxX32xX1axX2xX1axX1bxX29xX1axX2xX6xX32xX3xX24xX2xX34xX6dxX2xX34xX186xX2xX17xX18xX36fxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX2cxX186xX5xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xXd3xX316xXeexX2xX371xX8dxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX18exX1axX2xXexX18exX1axX2xX17xX29xX13xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX207xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX2cxX316xX2xX3xX29cxX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX6xX32xX3xX24xX2xX24xX372xX2xX17xX18xX281xX2xX44xX5xX1axX2xX2cxX335xX1exX2xXdfxX2xX17xX18xX66xX20xX1exX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xXcxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX34xX35xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX34xX48exX1axX1bxX2xX1e2xXcfxX2xX65xX24xX5xX1axX24xX206xX207xX2xXdexX2xX17xX18xX66xX20xX1exX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xXcxX2xX3xX32xX3xX2xXd3xX316xX2xX3xX38bxX1axX2xX4xX263xX66xXd4xX2xX17xX18xX281xX2xX3xX18axX1xX2xX17xX24xX25xX3faxX1axX1bxX2xXd3xX1exXexX18exX1axX2xX3xX24xXcxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xXcfxX2xXd3xX316xX2xX34xX48exX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX44xX2e6xX1axX1bxX2xX103xX48xXdexX2xX17xX24xX32xX1axX1bxX2xX4xX25xX30cxX1axX1bxX2xX24xX66xX20xX1axX2xX24xX25xX53fxX1axX1bxX207xX2xX3xX32xX3xX2xXd3xX316xX2xX3xX38bxX1axX2xX4xX263xX66xX2xX44xX2e6xX1axX1bxX2xX5bxX48xX103xX2xX17xX1a0xX1axX1bxX2xX4xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX24xX303xX3xX2xX34xX33fxX2xX2cxX22fxX13xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX4xX335xX1axX2xX2cxX335xX1exX2xXdxXcxX2xX2cxX30cxX1axX2xX34xX186xX2xX17xX66xX1c2xX1xX2xX1axX24xX2fexX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX24xX66xX2xX17xX18xX22fxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX65xX24xX4b9xX3xX2xX17xX1c2xX2xX3xX24xXcxX2xX17xX24xX18axXexX207xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX316xX2xX17xX263xXcxX2xX2cxX2dxX1axX1bxX2xX4xX4b9xX3xX2xX3xX24xXcxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX17xX2fexX1xX2xX17xX18xX1exX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX22fxX2xX34xX35xX2xX17xX66xX1axX24xX2xX17xX24xX335xX1axX207xX2xX1axX1bxX24xX186xX2xX4xX4b9xX3xX207xX2xX17xX18xX36fxX2xX17xX1exX20xX2xX2cxX8dxX2xX24xX1faxX3xX2xX24x4c51xX66xX207xX2xX1xX24xX18axX1axX2xX2cxX18axX1exX2xX18xX6a0xX1axX2xX4xX1exXexX20xX1axX207xX2xX34xX25xX30cxX1axX2xX4xX18exX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX34xX33fxXeexX2xXb9xX32xX3xX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX2cxX316xX2xX1axX24xX5xX1axX24xX2xX3xX24xX29cxX1axX1bxX2xX17xX66xX1c2xX1xX2xX3xX2fexX1axX2xX34xX1a4xX66xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX215xX66xX20xX1axX207xX2xX13xX38xX66xX2xX17xX18xX25xX3faxX1axX1bxX2xX4xX6dxX13xX2xX34xX66xX20xX3xX2xX13xX1a4xX66xX207xX2xX1xX24xX32xX17xX2xX24xX1exXexX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX215xX24xX22fxX2xX1axX375xX1axX1bxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX34xX6dxX2xX34xX5xX66xX2xX17xX18xX38bxX207xX2xX17xX18xX32xX3xX24xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX3xX1f6xX5xX2xX13xX580xX1axX24xX207xX2xX4xX316xX1axX24xX2xX2cxX263xXcxX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX215xX186xX1xX2xX17xX24xX3faxX66xX2xX17xX24xX32xXcxX2xX1bxX26dxX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xX34xX18axX1axX2xX2cxX35xX2xX215xX24xX29cxX2xX215xX24xX375xX1axX207xX2xX34xX25xX1a4xX1axX1bxX2xX13xX737xX3xX207xX2xX215xX24xX737xX3xX2xX1xX24xX33fxX3xX2xX1axX24xX2ccxX1axX1bxX2xXexX1c2xX1exX2xX215xX16cexX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX24xX4b9xX3xX2xX24xX66xX20xX1axX2xX2cxX25xX3faxX1axX1bxX2xX4xX78xX66xX207xX2xX3xX24xX1f6xX2xX17xX18xX25xX30cxX1axX1bxX2xX3xX1f6xX5xX2xX371xX22fxX1axX1bxX207xX2xX3xX24xX36fxX1axX24xX2xX6xX32xX3xX24xX207xX2xX1xX24xX32xX1xX2xX4xX1exX2fexX17xX2xX3xX1f6xX5xX2xX23xX24xX6dxX2xX1axX25xX1a4xX3xXeexX2xX8ddxX78xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX3xX1f6xX5xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX2cxX316xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX215xX216xX2xX2d9xX1exX5xX2xX2cxX1c2xX1axX2xX1axX5xXexX2xX2cxX316xX2xX17xX18xX25xX53fxX1axX1bxX2xX17xX24xX6dxX1axX24xX2xX34xX35xX2xX13xX1faxX66xX2xX13xX681xX17xX207xX2xX34xX2ccxX1axX1bxX2xX34xX6dxX1axX1bxX2xX34xX6dxX2xX17xX4b9xX2xX17xX66xX1axX2xX1bxX66xX22fxX66xX2xX2d9xX1exXexX1c2xX17xX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX34xX66xX20xX3xX2xX24xX66xX20xX1exX2xX2d9xX1exX22fxX2xX24xX30cxX1axXeexX2xX23xX24xX66xX35xX1exX2xX2cxX268xX1axX1bxX2xX3xX24xX36fxX2xX6xX5xX1exX2xX17xX24xX3faxX66xX2xX1bxX66xX5xX1axX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX2cxX316xX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX18xX249xX17xX2xX34xX35xX2xX24xX1exXexX20xX1axX2xX44xX78xX2xX17xX18xX36fxX2xX34xX186xX2xX17xX18xX36fxX2xX3xX38xX1axX1bxX2xX17xX32xX3xX2xX3xX5xXcxX2xX24xX30cxX1axXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXb9xX29cxX2xX17xX24xX8dxX2xX1axX29cxX66xX207xX2xX34xX66xX20xX3xX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX2cxX2dxX1axX1bxX207xX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX53fxX2xX23xX24xX25xX2xX27xX1exX29xX1axX2xX2cxX316xX2xX17xX263xXcxX2xX18xX5xX2xX6xX4b9xX2xX1bxX737xX1axX2xX215xX1c2xX17xX2xX17xX18xX32xX3xX24xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX1bxX66xX2ccxX5xX2xX3xX32xX3xX2xX3xX30cxX2xX2d9xX1exX5xX1axX207xX2xX2cxX30cxX1axX2xX34xX186xX2xX3xX29cxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX4xX1exX29xX1axX2xX3xX24xX1exXexX8dxX1axX207xX2xX24xX263xX1axX2xX3xX24xX1c2xX2xX17xX25xX2xX17xX25xX53fxX1axX1bxX2xX3xX33fxX3xX2xX44xX2dxX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX44xX78xX2xX17xX18xX36fxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX207xX2xX17xX263xXcxX2xX1xX24xXcxX1axX1bxX2xX3xX32xX3xX24xX2xX4xX6dxX13xX2xX34xX66xX20xX3xX2xX13xX1a4xX66xX207xX2xX17xX263xXcxX2xX2cxX66xX35xX1exX2xX215xX66xX20xX1axX2xX3xX24xXcxX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxX2xX2cxX25xX281xX3xX2xX17xX18xX1exX66xX2xX18xX6a0xX1axX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX17xX18xX580xX1axX24xX2xX2cxX2dxX207xX2xX1bxX29cxX1xX2xX1xX24xX335xX1axX2xX17xX36fxX3xX24xX2xX3xX4b9xX3xX2xX34xX6dxXcxX2xX6xX4b9xX2xX1xX24xX32xX17xX2xX17xX18xX66xX8dxX1axX2xX215xX66xX1axX24xX2xX17xX1c2xX2xX21cxX2xXd3xX316xX2xX24xX2dxX66xX2xX53fxX2xX2cxX186xX5xX2xX1xX24xX25xX30cxX1axX1bxXeexX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x7f14xX1exX17xX24xXcxX18xX9xX10xX1bbxX66xX1axX24xX2xX1dxX66xX1c2xX1exX0xX48xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX12xX13xX10xX0xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xXbxX6dxX66xX2xX103xX46xX2xX23xX18exX1exX2xX3xX5xXcxX2xX17xX66xX1axX24xX2xX17xX24xX335xX1axX2xX17xX18xX32xX3xX24xX2xX1axX24xX66xX20xX13xX2xX3xX1f6xX5xX2xX3xX32xX1axX2xX44xX2dxXeexX0xX48xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX48xX12xX13xX10xX0xX48xX1xX10
Minh Hiếu