(Baothanhhoa.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một lần nữa tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân.

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một lần nữa tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân.

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiểu sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của bài phát biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) đã ban hành công văn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đơn vị; đưa nội dung bài phát biểu vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra.

Phan Thanh Dũng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]