(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, 3 năm qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01) bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với từng đơn vị, địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xung quanh nội dung này.

Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài cuối): Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, 3 năm qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01) bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với từng đơn vị, địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xung quanh nội dung này.

Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài cuối): Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhĐồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022. Ảnh: T.L

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh được triển khai như thế nào?

Đồng chí Đào Xuân Yên: 3 năm qua, cùng với cả nước, Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Thanh Hóa đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, đạt hiệu quả cao.

Phát huy tinh thần là địa phương vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm và truyền thống văn hóa lịch sử của mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức hội nghị sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2) gắn với việc phát động các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Phóng viên: Với những cách làm hay, sáng tạo, sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Xuân Yên: Trong 3 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Một là, trên cơ sở Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch triển khai chuyên đề toàn khóa và hằng năm của tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản thành tài liệu phát hành tới các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh để triển khai học tập trong chi bộ; tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, học tập chuyên đề toàn khóa, hằng năm. Việc triển khai, quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hai là, việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Thanh Hóa triển khai từ rất sớm. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện nội dung xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, đồng thời đã ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát vào điều kiện thực tế, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng và vị trí công tác.

Ba là, về việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Công tác thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gương điển hình tiên tiến được thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, như: tuyên truyền qua thông tin đại chúng, sách, báo, tổ chức hội nghị triển lãm tranh ảnh, sách về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, cổ động; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”; Cuộc thi viết về “Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác”; triển lãm tranh, ảnh về đề tài “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quê Thanh nhớ Bác”; tổ chức các đợt chiếu phim kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa,...

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được đưa vào chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hằng năm của các cấp ủy đảng. Năm 2021, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2022, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2023, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị làm tốt, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời kịp thời đôn đốc, hướng dẫn khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Bốn là, từ việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thể hóa thành mô hình “Khát vọng lên bờ” với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình, đồng bào trên sông xây dựng nhà ở; mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “Tự soi, tự sửa”; mô hình “Nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên” ở các chi bộ đảng, nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả,... Tiêu biểu như: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ với các huyện để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các địa phương duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh;....

Từ các mô hình điển hình, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hàng năm, từ tỉnh đến cơ sở tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu. Trong 3 năm qua, cấp tỉnh đã biểu dương 344 tập thể, cá nhân; cấp huyện biểu dương 3.525 tập thể, cá nhân; cấp xã biểu dương 15.944 tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giới thiệu 15 tập thể, 15 cá nhân điển hình dự triển lãm Những tấm gương bình dị cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; 2 điển hình được Trung ương chọn tham gia giao lưu Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng; 3 tập thể và 6 cá nhân điển hình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 01 trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế nào cần khắc phục, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Xuân Yên: Bên cạnh những kết quả nêu trên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế, yếu kém, cần phải được khẩn trương khắc phục. Đó là: Việc quán triệt, học tập chuyên đề hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị hình thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn và chưa phù hợp với các đối tượng; việc cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm thành mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu trong Kết luận số 01-KL/TW còn hạn chế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức tổ chức, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở một số địa phương còn chung chung, thiếu cụ thể.

Phóng viên: Theo đồng chí, để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì?

Đồng chí Đào Xuân Yên: Từ thực tiễn sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, như sau:

Một là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; tập trung hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao. Lấy việc học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên cũng như tiêu chí thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân. Tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác với phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi hội đoàn thể thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Nga (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài cuối): Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 2): Những cách làm ...

    Để đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01) gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong triển khai nhiệm vụ được giao với những cách làm riêng, phù hợp với tình hình thực tế để lan tỏa, nhân rộng.

  • Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài cuối): Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 1): Những tấm gương ...

    Trong 3 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01) đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]