(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối mở rộng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 20-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối mở rộng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối mở rộng có nhiều nội dung quan trọng về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Vì vậy đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu và tích cực thảo luận để hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra.

Với tinh thần trên, hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Hải quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, định hướng phát triển đất nước 10 năm (2021-2030), các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược…

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để nghe và cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Với cách làm mỗi tập thể đăng ký 1 đến 2 việc làm, cá nhân đăng ký 2 đến 3 việc làm theo Bác, trong 5 năm qua có trên 6.750 lượt tập thể xây dựng kế hoạch hành động với gần 9.400 việc và 65.300 lượt đảng viên đăng ký làm theo Bác với 94.520 việc. Đảng bộ khối có 34 tập thể và 69 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 145 tập thể và 223 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh trao Giấy khen cho các tổ chức, cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dù chịu tác động của dịch, bệnh COVID-19 nhưng với quyết tâm cao thực hiện “mục tiêu kép”, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ khối đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Công tác tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết kỳ họp thứ 14, 15 HĐND tỉnh khóa XVII được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp.

Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. 6 tháng đầu năm, công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kết nạp được 376 đảng viên mới; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 241 đồng chí; 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 450 quần chúng ưu tú.

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đại diện một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 được khen thưởng tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham luận tại hội nghị nhằm hoàn thiện nội dung các báo cáo đồng thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đồng chí mong muốn các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện quyết liệt, sáng tạo “mục tiêu kép”, nỗ lực, phấn đấu cùng với toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của năm 2021. Cụ thể, các cấp uỷ đảng, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp cần đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 1-12-2020 của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các mục tiêu, chỉ tiêu của đơn vị để làm rõ mục tiêu nào khó hoàn thành, từ đó đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Cấp uỷ đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất đồng thời khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao trách nhiệm, năng lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xử lý nghiêm những vi phạm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, khẩn trương hoàn chỉnh ban hành các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai có hiệu quả chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Cờ thi đua do có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020; 2 đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 32 tổ chức, cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020, 38 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 99 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020); 51 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]