(Baothanhhoa.vn) - Đợt dịch thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội và gần đây nhất là ổ dịch mới ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng mất dấu F0, khiến cho việc khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, xét nghiệm gặp nhiều khó khăn, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đã ban hành Công văn số 7311/UBND-VX về việc tăng cường giám sát đối với công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh sau quyết định giãn cách xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bum4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnEg+G7jTThu6XEg+G7pzThur3GocSpNOG7s3DEqTThurnhu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7p8O5czThu7NnNOG7p3c04bumVTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iV0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4bq8cuG7pzThurts4bq54buJNOG7p+G7iXY0OTThur3Do+G7j+G7izThurvEqcOt4buPNMOpxKlm4buPNOG7iWbhu6c04bulduG6uTR14buJduG6uTThu6fhurF1PDThu4/hu4li4bunNMOy4bqvNOG7p+G6scSpNOG6ucSD4bq5NOG7p23hu4/hu4k0w4nDouG6uTThu4rEqcOj4buP4buLPDTDicOi4bq5NOG7jsSp4buP4buJPDThu6ZVNOG7iOG6rzThu47hu53EqTThu7Phuq804buLY+G7jzThur3huqvhu7k04buP4buJYuG7pzTDsuG6rzThu6M04bq7bOG6ueG7iTThu41wxKk0czThu6ZVNOG7iOG7mzThurjhu4lqNOG7jMSp4buP4buJPjThurzhuqfhurk0w6nEqWjhu6c8NOG7j+G7icSpZ8WpNOG6ucOjNMOy4bqr4bu5NOG7j+G7icSpw63hu4004bunw7nDteG7j+G7izThurnhu53hu4/hu4s04bq94bub4buP4buLNOG7jWLhu6c04bq7YsWpNMOMNTw0w7Phu4nEqWbhu4804bq54buJw7U04buzxKlo4bq5NMOz4buJw7XDo+G7j+G7iTThu7Phu6nhu4/hu4s8NHXhu4nDteG7j+G7izThu6fhu5nDozw04bunw7nFqeG7uTThu7Nm4bunPDThu7fhur/hu6c04buP4buL4buJxKlo4buNNOG7i+G6p3U04buP4buJxKlnxak0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzw04buP4buLxanhu7k04bq54buhNMOy4bqr4bu5NMOyw6Phu4804bq7bOG6ueG7iTTDqWjhu4/hu4k0w7Lhuq80w7li4bunNMOycOG7jz404bumw7nhu69w4bq5NOG7p2vhu4/hu4k04buJa+G7j+G7iTThu6fDueG7heG7jzw04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJPDThu6bDueG7r3Phu4/hu4s0w4nDo+G7jzThurjhu4ltNOG6veG6scO1NHXhu4nhu5Hhu4/hu4s8NOG6ueG7icah4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04bq4w5Xhu7LEqOG6ui024bqjNOG7p23hu4/hu4k04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozw04bq94bqzNMOpw6Phu4804buJ4bqv4buP4buJNOG6uOG7l+G7j+G7izThu7PhurXhu4804bulxqE0w6A4NjYvxajDieG7juG6ui3hu7Lhu7Y04buzZzThu7PEqWjhurk04bun4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnEg+G7jTThu6XEg+G7pzThur3GocSpNOG7s3DEqTThurnhu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7p8O5czThu7NnNOG7p3c04bumVTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iTThu6XDo8WpNMO6xanhu7lm4bunNOG6vWzhu4/hu4k04buLxKnhurPhu4804bq5xIPhurnhu4k04bu34bqzNOG7ieG7ncSpPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDTDoWE1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0OOG6ozd14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83Njc3LzbDoOG6oeG6u8OhNzU2NTU14bunODg4w6A2w7I1Pm914buLIcO5Pzk4YTM0w6PDsuG7pz8z4bum4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnEg+G7jTThu6XEg+G7pzThur3GocSpNOG7s3DEqTThurnhu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7p8O5czThu7NnNOG7p3c04bumVTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M8OhYTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/MzjhuqM3MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyLhurjhurrhurg04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozTDqcahNOG7p8O5ajThu43Eg+G7uTThur3DtTThu6fhu4nhuqvhu4804buP4buJxKlo4bunNOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJNOG7p+G6scSpNOG6uOG6t+G7j+G7izThu4jhuq/hu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bum4buJ4buTNOG7tsWp4bqr4buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq44buX4buP4buLNOG7s+G6teG7jzThu6XGoTTDoDg2Ni/FqMOJ4buO4bq6LeG7suG7tjw04bq5xIPhurk04bulczw0w6nDo+G7jzw04buP4buL4bqv4buP4buJNOG6uWJ1NOG7p23hu4/hu4kpNMWow4nhu47huro04bq5xIPhurk04buJxanhu7lo4buPPDThu6fhu4lsNOG7t+G6szw04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThur3hurM04buz4bqvNOG6vcOj4buP4buLNOG7p8O5xKlp4buPNMOz4buJw6PEqTw04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804buP4buL4buJxKnhu4Xhu4004bunxrDhurk8NMO6xanhu7lm4bunNMOyxKlo4bunPDThu6fDucSpaOG7pzThur1pNOG6ucSD4bq5NMOpxKlo4buPNHXhu4nEg3U0deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTw04buP4buJ4bql4buNNOG6ueG7ieG7sTThur3hu53hu4/hu4s0w7PEqWnhu4004bulw7XEg+G7pzw04buP4buL4bq14buPNOG6ueG7ieG6p+G7jzThurts4bq54buJNOG6uMOV4buyxKjhurotNuG6ozThu7fhuqvhu4004buP4buJZHU8NMOy4bqr4bu5NMOyw6Phu480w7nhu53hu4/hu4s04bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7p23hu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bhurHEqTThurjhurfhu4/hu4s04buI4bqv4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7puG7ieG7kzThu7bFqeG6q+G7jzw04bunw7nFqeG7j+G7izTDqWvhu4/hu4k04buN4bufxKk04buP4buL4bqv4bu5NOG6vcO04buPNMOhNOG6ueG7icWp4bu5ZuG7jzTDqcOj4bu5NOG7p3c04bumVTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iTThur1m4buPNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M8NOG7s3DEqTTDs+G7icO14bq34buP4buLNOG6ozU1NOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJPjThurzEqWnhu400w7Phu4nEg+G6uTTDqcSpaOG7pzTDs+G7icSpNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6uOG7l+G7j+G7izThu7PhurXhu4804bulxqE0w6A4NjY04bun4bqxxKk04bq44bq34buP4buLNOG7iOG6r+G7j+G7izTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6bhu4nhu5M04bu2xanhuqvhu480w7Lhuq804bunYuG7pzThurnhurc04bq5xIPhurk04buJ4bqv4buP4buJNMOz4buJxIPhurnhu4k04bq9ZuG7jzThur1nxak0deG7ieG6t8SpNMOz4buJw6PEqTTDqcSDw7U04bu5NOG7p2Y04bq9aTTDsuG7r8WpNOG7p8O5w7004bun4buJ4buX4buP4buLNOG7p8Sp4buPNHXhu4nhu6vhurk04buz4burNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThur3EqWfFqTThu6fDucOjNOG6u2zhurnhu4k04bunw600w7Phu4nEqTThurlj4buPNOG7p+G7icSpZuG7pzw04bq74bupNOG7p8O54buvcOG6uTTDs+G7icSpNMOy4buF4buPNOG7jcSD4bu5NMOpw6Phu7k04buJ4bqv4buP4buJNMOz4buJxIPhurnhu4k04bq94bqzNMOz4buJw6PEqTTDqcSDw7U04bu5NOG7p2Y+NOG6uMSD4buPNMOp4budNOG7uTThu6dmNOG7p+G6scSpNOG6ueG6t+G7j+G7izTDs8SpaeG7jTThu6fDucOjNOG7s8SpaOG6uTTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1NOG7uTThu6dmPDThur3GocSpNOG7s3DEqTThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fEqeG7jzThurnhu4nhu6/DozTDueG7lTTDueG6r+G7j+G7izw04bq5w7Q04buzYuG7jzThur1nNOG7s2c04bulduG6uTTDs+G7ieG7mcOqNOG6veG7r3Lhurk04buJ4buvcOG7j+G7izThurtl4buPNMOz4buJw6PEqTTDqcSDw7U04bq9Y+G7uTThur3hu7E+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bDucOjw7U04bq94bujxKk04buzcMSpNOG7l+G7j+G7izThu6bDuWPhu4804buk4bqiNOG7iMSpZuG7jzw04buKxKnEg+G7jTThur3GoeG6uTThurjhurfhu4/hu4s04buI4bqv4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7puG7ieG7kzThu7bFqeG6q+G7jzw04bq94buvcuG6uTTDqcSpZuG7pyg04bumw7nhu69w4bq5NOG6u8Spw63hu480w6nEqWbhu480deG7iXbhurk04bun4bqxdTThurnhu7HDozThurts4bq54buJNMOpaOG7j+G7iTThurjDleG7ssSo4bq6LTbhuqM04buz4bqvNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7j+G7i+G7icSp4buF4buNNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7iW004bun4buJbDThurnhu7HDozThu6bhu4nhu7E04bun4buvcOG7j+G7izThurjhu4lq4buP4buJNHXhu4nhu7E8NMOJ4budNOG7isSpw6PDtTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s0LTThu7Jk4buPNOG7p+G6t8SpPDTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozw04bq44bur4bq5NOG7iOG6r+G7j+G7izTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu408NOG7puG7o+G7j+G7izThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG6uOG6t+G7j+G7izThu4jhuq/hu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNC004bq44bum4bq4VTw04bumw7nFqeG7j+G7izThu6fhuqvhu400w5PEqWnhu4004bulw7XEg+G7pzTDqWjhu4/hu4k04bunZOG7pzR94bq44bq64bq4WzThu6dt4buP4buJNOG7s2c04bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThurjDleG7ssSo4bq6LTbhuqM8NOG6uOG6t+G7j+G7izThu4jhuq/hu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bum4buJ4buTNOG7tsWp4bqr4buPNOG6veG6szThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNOG7p8O5xKlp4buPNMOz4buJw6PEqTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0deG7ieG7keG7j+G7izThurnhu4nGoeG7j+G7izThurts4bq54buJNMOpaOG7j+G7iTThurjDleG7ssSo4bq6LTbhuqM04buP4buJ4bql4buNNOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NMOj4buPNOG7p8O14bqv4buPNHXhu4nhu6vhurk04buz4burNOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJKTThurnhu63hu4/hu4s04buP4buJ4buvNOG7s8SpaOG6uTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTRBNOG7p+G7iXbhurk0deG7ieG7keG7j+G7izThurnhu4nGoeG7j+G7izTDqWjhu4/hu4k04bq7bOG6ueG7iTThurnhu4nDtTThu6fDteG6r+G7jzThu6fhu4lpNOG6ucSD4buPNMOp4budPDThu4/hu4nhuqvhu4804buzxKnhu4Xhu480feG6uMOJ4buO4buyWz404bq44burNOG7p+G7iWk8NOG6ueG6t+G7j+G7izThur3hurM04bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04bun4bujNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTR14buJ4buR4buP4buLNOG6ueG7icah4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k0w6lo4buP4buJNOG6uMOV4buyxKjhurotNuG6ozw04bq9aTThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s0xIPhu488NMOzZjThu4nDteG6seG6ueG7iTThu6fhurXhu4/hu4s04bq54buvceG7j+G7izR14buJ4buR4buP4buLPDThurnhu4nGoeG7j+G7izThurts4bq54buJNMOpaOG7j+G7iT40VeG7icahxKk04buJcnU04buzcMSpNOG6ucSD4bq5NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NHXhu4nFqeG7jzTDs+G7iXk04bunw7nhu6nhu4/hu4s0w7Phu4nEqTThurnDtDThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buJcnU04buP4buL4buJxKk04buP4buJxKnDreG7jTTDqWjhu4/hu4k8NOG7icO14bqn4bq5NOG7j+G7i+G7r3HEqTThurnDtDTDssSp4buF4buPNMO6xanDo+G7jzThur1m4buPNOG7s+G7qeG7j+G7izThurts4bq54buJNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izTDusWpw6M04bq54bq34buP4buLPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bumw7nDteG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0deG7ieG7q+G6uTThu7Phu6s0w6nDo+G7uTw04bq9xqHEqTThu7NwxKk04bq54buJxanhu7lm4buPNMOpw6Phu7k04bq9xKk8NOG6ueG6t+G7j+G7izTDqcahNOG7p8O5ajThu4/hu4nhuqvhu4804buleDThur3DtTThu6fhu4nhuqvhu4804buP4buJxKlo4bunPDThu7nhu4XFqTThurljxak04bq9w6rDtTTDs+G7icSRxak04bunw7nDo+G7j+G7izw04bulxIPhu6c0w7Phu4nFqcSR4buPNOG7p8O54buvcOG6uTTDs+G7icSpNOG7s+G6r8O1NOG7j+G7ieG6rzThu4vDozThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTw04buP4buJw6Lhurk04buP4buJczThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThurnEg+G6uTTDqcSpaOG7jzR14buJxIN1NHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThu6fhu4nDqsO1NMOz4buJxanhu7lm4buPNOG6ucSDw7U0YcOTNOG6ueG7scOjNMOJ4budNOG7uDThu6dmPjThurzGocSpNOG7s3DEqTThurnhu4nFqeG7uWbhu480w6nDo+G7uTThur1m4buPPDR14buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk04bq44bq64bq4NOG7p23hu4/hu4k04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozThur3huqfhu6c04buNxIPhu7k0w7rFqeG6v+G7pzThu6fhu4nhuqvhu4804buP4buJxKlo4bunNOG7s+G6rzTDqcahNOG7p8O5ajQ3NOG7j+G7ieG6q+G7jzThu6V4NMOzxKlp4buNNOG7p8O5w6M8NOG7ieG7r3Dhu4/hu4s04bq7ZeG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1NOG7uTThu6dmPjThu47hu4vDteG6r8SpNMO5w6M8NOG6ueG6t+G7j+G7izTDqcahNOG7p8O5ajThu6fhu4nhu4Xhu4004bq5xIPhurk0w6nEqWnhu4804buJ4buvcOG7j+G7izThurtl4buPNOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJNMOz4buJw6PEqTTDqcSDw7U04bu5NOG7p2Y04bq9xKlo4buPNOG7p3k04bun4bqxxKk04bq5xIPhurk04buzbDThu6fDuWo04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu4nhuq804buLw6M0fcOz4buJxak04buzeOG6uTThu6Xhurfhu4/hu4k04bunw7nhu69w4bq5NOG7j+G7ieG6rzThu4vDozw0w7Phu4nFqTThu7N44bq5NMO6xalj4bu5NMOy4bqv4buNNOG7p+G7ieG7sTThu6fhu6vhurlbPjThu7LEqWjhurk04buzZOG7jzThurnhu4nFqeG7uWnhu4804buJ4bqv4buP4buJNMOz4buJxIPhurnhu4k04bunw7nhu4Xhu4804bq5xIPhurk04bq54buJxanhu7lm4buPNMOpw6Phu7k04bundzThu6ZVNOG7iOG7mzThurjhu4lqNOG7jMSp4buP4buJNOG7s+G6r8O1NOG7j+G7ieG6rzThu4vDozw04buN4bufxKk04bu3w6o04bq54buJczTDs+G7icSD4bq54buJNOG6ueG7iW004bq54buJczThu6d3NDk1NC00YTU04buP4buL4buvccSpPDThu4/hu4nhuqXhu4004buJ4bqx4buPNOG6ueG7iWY04buzxKlo4bq5NOG7p8SpZnU04bu3xrDhurk04buLxKnDvcOjNOG6ucSD4bq5NOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJPjRV4buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk04buJ4bqz4buP4buLNOG7ieG6r+G7j+G7izTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThurlkdTThu4/hu4lk4bunPDThu6fhu6Phu4/hu4s04buJcnU04bq7w6Phu4/hu4k04bulxIPhurnhu4k04buJ4bqv4buP4buJNMOz4buJxIPhurnhu4k04bq54buxw6M04bunYuG7pzThurnhurc04bq5xIPhurk04bq54buJxanhu7lm4buPNMOpw6Phu7k04bq9xKkv4bq9ZuG7jzThurnhurfhu4/hu4s+NOG6uMSD4bq5NOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4lydTThu4/hu4vhu4nEqTThu4/hu4nEqcOt4buNNOG7icO14bqn4bq5NOG6ucO0NMOpxKlpxak04buJxKlo4buPNMOpYuG7pzThu6fhu4nhu69x4buP4buLNOG7peG7gzThur3hu69y4bq5NOG7j+G7ieG6q+G7jzThu7PEqeG7heG7jzThurjhurrhurg04bq9xIPhu4/hu4k04buLxKnEgzThur3hu6/DozThur1m4buPNMOJaOG7j+G7iTThu7PEqWjhu480VeG7ieG7o8SpNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M+NMOJxqE04bunw7lqNOG7t8OqNOG6uXbFqTThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bun4buJ4buvceG7j+G7izThu6fDuXjhurk04bq9aTR14buJ4bur4bq5NOG7s+G7qzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0deG7ieG7keG7j+G7izThurnhu4nGoeG7j+G7izThurts4bq54buJNMOpaOG7j+G7iTTDs+G7icSpNOG6ucO0NOG7p2vhu4/hu4k04buJxanGoeG7j+G7izThu7fhurfhu7k0w7nDoz40w4nGoTThu6fDuWo0deG7ieG7keG7j+G7izTDs8SpaeG7jTThu6fDucOjNOG6ueG7icO1NOG6uMOJ4buO4buyNOG6uOG6uuG6uDThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjNMOz4buJxKk04buP4buL4buJxKk04buP4buLcTw0deG7icSD4bunNOG7icSpaOG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTThurnDtDThurtixak04buJxKloxak0w6li4bunNOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu47hu4vDteG6r8SpNOG7s8SpaOG6uTTDs8SpaeG7jTThu6XDtcSD4bunNOG7ieG6r+G7j+G7iTTDs+G7icSD4bq54buJNHM04bul4bqr4buPNMOpw6Phu7k8NOG6ucSD4bq5NMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq54buJduG6uTThu4/hurXhu4/hu4s04bq94bqzNOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izThurnhu7HDozThurnEg+G6uTThurnhu4nGoeG7pzTDs8SpaeG7jTThu6XDtcSD4bunNHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThu6fDueG7heG7jzThurnEg+G6uTThu6fFqeG7uWbhu480w7rFqcah4bq5NMOy4budKTTDs8SpaeG7jTThu6XDtcSD4bunNOG6ueG7ieG6p+G7pzThurnhu4nhu4M04bq5xIPhurk0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fEqWjhu4804buLxKnDo8O1NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThur3EqTTDusWpw6M04bunbeG7j+G7iSk04bu54buFxak04bq5Y8WpNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7ieG7sTR14buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8SpaOG7jzThu4/DouG7jTThurnhu4nDouG6uTThurvDo+G7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iTw04bq9bMOjNOG6ueG7iW004buP4buJw73hu4/hu4s04buJ4bqv4buP4buJNMOz4buJxIPhurnhu4k04bundzThurnEg+G6uTThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izTDs+G7icSD4bq5NOG7p8O5czThu7NnNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M8NOG7j+G7iWLhu6c0w7Lhuq804buP4buJw73hu4/hu4s04buP4buL4buvccSpNOG7p8O5czThu7NnNOG7p3c04bq5xIPhurk04bunbeG7j+G7iTTDicOi4bq5NOG7isSpw6Phu4/hu4s8NMOJw6Lhurk04buOxKnhu4/hu4k8NOG7plU04buI4bubNOG6uOG7iWo04buMxKnhu4/hu4k04buz4bqvNOG6ucSD4bq5NOG7s+G7qeG7j+G7izThurnDtDThurts4bq54buJNOG6u8O1NMOJ4budNOG7uDThu6dmNOG6ueG7l+G7j+G7izTDqcahKTTDueG6rzThu6XDtcSD4bunNOG7p+G7iWPhu4804bunxqHhurk8NMOz4buJ4buX4buP4buLNMOp4buZNOG7pcO04bunNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fhu4nFqeG7neG6uTThurvEqWjhu480deG7ieG6t8SpNOG6ucSD4bq54buJNMOy4bu5NOG7p+G7icOqw7U04bu54buFxak04bq5Y8WpNOG6ueG7scOjNOG6ueG7oTTDusWpw6Phu4804bu5NOG7p2YpNOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNMO54bqvNOG7pcO1xIPhu6c04buP4buJw73hu4/hu4s04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7iXJ1NOG7p3c04bq5xIPhurk04buz4bup4buP4buLPDThur3EqWnhu4004bq7bOG6ueG7iTThu6fDuXM04buzZzThu7Phuq804buLxKnEg+G7jTThu6XEg+G7pzThu7PEqWjhurk04bq54buJYnU04buJ4bqv4buP4buJNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6ucSD4bq54buJNMOy4bu5NOG7p+G6scSpNOG7j+G7ieG6rzThu4/hu4vhu4nEqeG7heG7jTThu4/hu4vhuqfhu6c04bun4buJw6rDtTThu7nhu4XFqTThurljxak0deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThurnhu7HDozThurnhu6E0w7rFqcOj4buPNOG7uTThu6dmPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buW4buP4buLNMOS4buv4buh4buP4buLNOG7juG7i+G7k+G6uTThu6bDueG7r+G7oeG7j+G7izw04buKxKnEg+G7jTThur3GoeG6uTThurjhurrhurg04bunbeG7j+G7iTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjPDThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04bumw7nFqeG7j+G7izThu6fhuqvhu4004bq94bqzNOG6ueG7ieG7sTThur3hu53hu4/hu4s0deG7icahxKk04buJcnU04buzcMSpNOG6uOG6t+G7j+G7izThu7Phu6s04buI4bqv4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7jMSpZ+G7jzTDicOi4bq5NOG7p+G6scSpNOG7puG7ieG7kzThu7bFqeG6q+G7jzw04bq44bq34buP4buLNOG7iOG6r+G7j+G7izTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6bhu4nhu5M04bu2xanhuqvhu488NOG7psO5xanhu4/hu4s04bun4bqr4buNNOG7uDThu6dmNOG7icWp4bu5aOG7jzThu6bhu4nhu5M04bu2xanhuqvhu4804buz4bqvNOG6ucSD4bq5NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG6ucO0NMOyxKnhu4Xhu480w7rFqcOj4buPNMOzxKlp4buNNOG7pcO1xIPhu6c04bq54buJ4bqn4bunNOG6ueG7ieG7gzThu6di4bunNOG6ueG6tzThu4nhuq/hu4/hu4k0w7Phu4nEg+G6ueG7iTThu6fDueG7heG7jzThurnEg+G6uTThurnhu4nFqeG7uWbhu480w6nDo+G7uTThu6d3NOG7plU04buI4bubNOG6uOG7iWo04buMxKnhu4/hu4k04buzZzThurjhurfhu4/hu4s04buI4bqv4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7puG7ieG7kzThu7bFqeG6q+G7jz404bumw7nFqeG7j+G7izThu6fhuqvhu4004bu5NOG7p2Y04bq5xIPhurk04buJxanhu7lo4buPPDThu6fhu4lsNOG7t+G6szw04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThu6fhurXhu4/hu4s04bq54buvceG7j+G7izTDs8SpaeG7jTThu6XDtcSD4bunNOG7p2Lhu6c04bq54bq3NOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDuXM04buzZzThu6d3NOG6ucSD4bq5NOG6vcSpaeG7jTw04buz4bup4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04bq94bqzNOG6veG7r3Lhurk0w4nhu5004bu4NOG7p2Y04bun4buJ4buX4buP4buLNMOpxIPDtTThu7Phuq80w7Phu4nFqeG7uWbhu4804bq5xIPDtTTDqcSpaOG7jzR14buJxIN1NHXhu4nhu5Hhu4/hu4s8NOG6ueG7icah4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04bq54buJw7U04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzTDqcSpZuG7pzThur1pNOG7p3g04buLxKnEg+G6uTThurnhu4lidTThu4nhuq/hu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjDtDThu6fhu4lpNOG7p+G7iWLhu7k8NOG6ueG6tzThu4/hu69w4bq5NOG7j8O0xKk04bq54buJxanhu4/hu4s8NOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M04buPw7TEqTTDucSp4buF4buP4buLNOG6vcOj4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq5w6PDtTThur3EqWnhu400deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq9cuG7pzThurts4bq54buJNOG7p+G7iXY0OT404bq6w7U04buzZOG7uTw04bq54bup4buP4buLNOG7s3DEqTThu6V4NOG7s+G6r8O1NOG6ucWp4bud4bq5NOG6ueG7scOjNOG6ueG6tzThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bunw7lsPDThurnEg+G6uTThurlidTThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPPDTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG6ueG7iXbhurk04buP4bq14buP4buLNOG7p+G7iWs0w7li4bunNOG6uWPhu4804buleDThu7Phuq/DtTThurnFqeG7neG6uTThurnhu7HDozThu6fDteG6r+G7jzThu6fhu4lpNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu48+NOG6vMO0NMOy4bqvNOG7j+G7hcWpNOG6ucOjw7U04bunxKnhu4/hu4k04bun4buJY+G7jzThurnhurfhu4/hu4k04buLxKnEg+G6uTw04bunxanhu7lo4bunNOG6vcahxKk0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s0w7Lhu6E0w7Lhuq88NOG6ueG7ieG7sTTDusWpw6Phu48pNMO6xanhu7lm4bunNOG7p+G6q+G7jTTDqeG6t8O1NOG7s2g04bun4buJ4bqv4buP4buJNMO6xanhurc0deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTw04buLxKnDvTThu7PDveG7j+G7izThur1sw6M0w6nhuq/hu480w6Phu4804bunw7Xhuq/hu488NMOp4bq3w7U04buzaDThu6V24bq5NMOz4buJ4buZw6o04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jz404buM4bufxKk04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4nhurPhu7k04bun4buJaTThu4nEqWjhu4804bunxKnhu4/hu4k04bun4buJY+G7jzThu6fDucSD4bq54buJNOG7j+G7icSpaOG7jTTDqeG6peG7j+G7izThu7PEqWjhurk04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804buP4buL4buJxKnhu4Xhu4004bq5xIPhurk0w6nEqWjhu480deG7icSDdTR14buJ4buR4buP4buLPDThurnhu4nGoeG7j+G7izThurts4bq54buJPDTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1NOG7uTThu6dmNMOzbHU04bun4buJccSpPDThu6fDucWp4buP4buLNOG7p+G7iXjhurk8NOG6veG6p+G6uTTDqcSpaOG7pzTDsuG6rzThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4/hu4vhu69xxKk04bq5w7Q04bu5ZsWpNOG7p8ahNOG6u2zhurnhu4k04bunw6004bundzThurnEg+G6uTThu7Phu6nhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThu7NnKTThu4nhurHhu4804bq54buJZjThur3EqTTDsuG6scSpPDTDssWp4buX4buPNMOy4bqvNOKAnOG7p8OjxKk8NOG7jcOi4bun4oCdNOG7i8SpxIPhu4004bulxIPhu6c04buz4bqvNOG7p8ahNOG7i8SpxIPhurk04buP4buJw73hu4/hu4s04buP4buL4buvccSpNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p3g04buLxKnEg+G6uTTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1PDTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThurnhu4lidTThu4nhuq/hu4/hu4k0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJNHXhu4nhu5Hhu4/hu4s8NOG6ueG7icah4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04buJw7Xhuqfhurk04bq5xqE04buna+G7j+G7iTThu7PEqTR14buJ4bqx4buNNMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTR14buJxIN1NMOyxalk4bunNOG7s2c0deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bq7bOG6ueG7iTThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu4/hu4nEqcOt4buNPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIsOJ4bqvxKk04buz4bqvNOG6t+G7j+G7iSg04bum4buXNOG7iOG6r10vdSI=

Bài và ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]