(Baothanhhoa.vn) - Đợt dịch thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội và gần đây nhất là ổ dịch mới ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng mất dấu F0, khiến cho việc khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, xét nghiệm gặp nhiều khó khăn, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đã ban hành Công văn số 7311/UBND-VX về việc tăng cường giám sát đối với công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh sau quyết định giãn cách xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7rmLhu5duw6Hhu4Phu7Xhu6Xhu5duw6Fuw7PhuqXhu5XDoeG7reG6peG7r8OhZnHDs8Oh4bqgw7nDs8Oh4buDcOG7l27DoeG7heG6ueG7l8Oh4buv4buxxanDoeG6oMSpw6Hhu6/hu7nDoeG7ruG7qMOhT3LDoeG7gm/DssOh4buUw7Phu5dvNC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTVG4bun4buvw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu69v4bu3w6HEg8OhZsOi4buXbsOh4buFw7Ns4buXw6Hhu4fDs+G7ieG7l8Ohb+G7ieG7r8Oh4but4bu34buDw6Hhu6lv4bu34buDw6Hhu6/huq3hu6kgw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu5nhuqfDoeG7r+G6rcOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r8O14buXb8Oh4buGY+G7g8OhTsOzw6Lhu5duIMOh4buGY+G7g8Oh4buWw7Phu5dvIMOh4buu4buow6FP4bqnw6Hhu5Zzw7PDoeG6oOG6p8OhbuG6veG7l8OhZuG6ucSCw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu5nhuqfDoXTDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7lcO5w7PDocWpw6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXbzDDoUbEkeG7g8Oh4buHw7Nq4buvIMOh4buXb8OzxKl2w6Hhu4PDosOh4buZ4bq5xILDoeG7l2/Ds2zhu5XDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buDc+G7l27DoWZy4buXbsOh4buV4bq74buvw6Hhu4Xhurt2w6FNw6Agw6Hhu5Nvw7Phu4nhu5fDoeG7g2/GocOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu5NvxqHDouG7l2/DoeG6oHjhu5duIMOh4bupb8ah4buXbsOh4buv4bufw6Igw6Hhu6/hu7F2xILDoeG6oOG7ieG7ryDDocODaOG7r8Oh4buXbm/Ds2rhu5XDoW7EkeG7qcOh4buXb8OzxKl2w6Hhu5Nv4bubw6Hhu5NvYuG7lyDDoeG7l252xILDoeG7g8O6w6Hhu5nhurnEgsOh4buZw6Lhu5fDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7h2rhu5dvw6Hhu5nhuqfDoeG7seG6u+G7r8Oh4buZw7nhu5cww6Hhu67hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buv4buN4buXb8Ohb+G7jeG7l2/DoeG7r+G7seG7i+G7lyDDoeG7gm/DvcOh4buv4buP4buDb8OhVuG7huG7luG7hMOh4buvw7Xhu5dvIMOh4buu4bux4bu1xanhu5duw6Hhu4bDouG7l8Oh4buCb8O1w6Fm4bqtxqHDoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu4LGoCTDk+G7hC3huqHhurXDoeG7r8O14buXb8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiIMOhZuG6q8Oh4buHw6Lhu5fDoW/huqfhu5dvw6Hhu4Jw4buXbsOh4bqgYuG7l8Oh4butccOh4bq3w6PhuqHhuqEvVuG7huG7luG7hC0kKsOh4bqgxKnDoeG6oMOzauG7g8Oh4buvYuG7l27DoeG7g+G7teG7peG7l27DoW7Ds+G6peG7lcOh4but4bql4buvw6FmccOzw6HhuqDDucOzw6Hhu4Nw4buXbsOh4buF4bq54buXw6Hhu6/hu7HFqcOh4bqgxKnDoeG7r+G7ucOh4buu4buow6FPcsOh4buCb8Oyw6Hhu5TDs+G7l2/DoeG7rcOidsOh4burdsSC4buJ4buvw6Fm4buP4buXb8OhbsOz4bqr4buXw6Hhu4PhuqXhu4Nvw6HDg+G6q8Ohb3PDszA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4buvZ8OD4buvLcOi4buZw7Nu4buXXcOh4buDZ+G7l+G7r2fhu7EiYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqx4bqvw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DocOj4bq14bqj4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL8OzMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqh4bqj4bqjL+G6oeG6t+G6s+G7heG6seG6o8Og4bqhw6DDoMOg4buvw6PDo8Oj4bq34bqh4buZw6Aw4buR4bupblvhu7EpxIPDo+G6r2HDocOi4buZ4buvKWHhu65i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOhbsOz4bql4buVw6Hhu63huqXhu6/DoWZxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7g3Dhu5duw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7r+G7scWpw6HhuqDEqcOh4buv4bu5w6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXb2HDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqx4bqvw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYcOj4bq14bqjYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhu69nw4Phu68tw6Lhu5nDs27hu5ddw6Hhu4Nn4buX4buvZ+G7sSJhNeG7guG7hOG7gsOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu4dxw6Hhu6/hu7HDssOh4buV4bqlxILDoWbGocOh4buvb+G6ueG7l8Oh4buXb8OzauG7r8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buC4bqp4buXbsOhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buub+G7o8OhKnbhurnhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm9B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4Jw4buXbsOh4bqgYuG7l8Oh4butccOh4bq3w6PhuqHhuqEvVuG7huG7luG7hC0kKiDDoeG7g+G6peG7g8Oh4butxakgw6Hhu4fDouG7lyDDoeG7l27huqfhu5dvw6Hhu4Phurvhu6nDoeG7r8O14buXbyLDoVbhu4bhu5bhu4TDoeG7g+G6peG7g8Ohb3bEgmrhu5cgw6Hhu69v4buPw6HDg+G6qyDDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6lvccOhZuG6q8Oh4bqg4bqnw6Fmw6Lhu5duw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzIMOh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeG7l25vw7Phu4vhu5XDoeG7r3fhu4Mgw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG7mcOzauG7ryDDoeG7r+G7scOzauG7r8OhZmvDoeG7g+G6peG7g8Oh4buHw7Nq4buXw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu6lv4bud4buXbiDDoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDbyDDoeG7l29k4buVw6Hhu4Nvw73DoWZz4buXbsOh4buTw7Nr4buVw6Hhu63GoeG6peG7ryDDoeG7l25i4buXw6Hhu4NvxJHhu5fDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7gsagJMOT4buELeG6oeG6tcOhw4Phurnhu5XDoeG7l2/DquG7qSDDoeG7meG6ucSCw6Hhu5nDouG7l8Oh4buxc+G7l27DoeG7r+G7seG7i+G7l8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7r8O14buXbzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buu4bqtw7PDoeG7guG6qeG7l27DoU/huqfhu5duw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7rm/hu6PDoSp24bq54buXIMOh4buv4buxduG7l27DoeG7h+G7jeG7l2/DoeG7lXXDs8Oh4buXbuG6p8SCw6Fm4bub4buXw6HhurHDoeG7g292xILhu4nhu5fDoeG7h8OixILDoeG7r+G7ucOh4buu4buow6FPcsOh4buCb8Oyw6Hhu5TDs+G7l2/DoWbhu4nhu5fDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDoiDDoeG6oMO5w7PDoeG7k2/GoeG6qeG7l27DoeG6tcOgw6DDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDbzDDoUbDs2vhu5XDoeG7k2/huqXhu4PDoeG7h8OzauG7r8Oh4buTb8Ozw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buCcOG7l27DoeG6oGLhu5fDoeG7rXHDoeG6t8Oj4bqh4bqhw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buC4bqp4buXbsOhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buub+G7o8OhKnbhurnhu5fDoeG7meG6p8Oh4buv4bq74buvw6Hhu4PhuqnDoeG7g+G6peG7g8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6Fm4buJ4buXw6FmxKl2w6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7k2/DosOzw6Hhu4fhuqXGocOhxILDoeG7r+G7icOhZmvDoeG7meG7tXbDoeG7r+G7scOAw6Hhu69vcOG7l27DoeG7r8Oz4buXw6Hhu6lveeG7g8Oh4bqgecOh4buDcOG7l27DoeG7r+G6peG7g8OhZsOzxKl2w6Hhu6/hu7HDosOh4buF4buP4buDb8Oh4buvbMOh4buTb8Ozw6Hhu4Phur3hu5fDoeG7r2/Ds+G7ieG7ryDDoeG7hXjDoeG7r+G7seG7tcO54buDw6Hhu5Nvw7PDoeG7meG7i+G7l8Oh4buV4bqlxILDoeG7h8OixILDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8OhZuG6q8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7h+G6pcahw6HEgsOh4buv4buJMMOh4buC4bql4buXw6Hhu4dzw6HEgsOh4buv4buJw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bqp4buXbsOh4buTw7Nr4buVw6Hhu6/hu7HDosOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buH4bqlxqHDocSCw6Hhu6/hu4kgw6FmccOzw6HhuqDDucOzw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Fv4bqn4buXb8Oh4buTb+G6peG7g2/DoeG7k2/DosOzw6Hhu4fhuqXGocOh4buvb3Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7l8Oh4buDb+G7tcOiw6Hhu7Hhu6HDoeG7seG6p+G7l24gw6Hhu4Phu5vDoeG6oOG6u+G7l8OhZsSpw6HhuqDEqcOh4but4bu34buDw6Hhu5Nv4bufZ8OhZuG7teG7p+G7g8Ohb+G7tcO54buXbsOh4buF4buB4buXw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buH4bqlxqHDoWbhur3EgsOhZsO9MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HDosahw6FmdMOzw6HhuqDDucOzw6Fw4buXbsOh4buu4bux4bq94buXw6Hhu6zhurTDoU/Ds+G7ieG7lyDDoU7Ds+G6peG7lcOhZnHhu4PDoeG7guG6qeG7l27DoU/huqfhu5duw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7rm/hu6PDoSp24bq54buXIMOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buHw7Phu4nhu69dw6Hhu67hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buFw7Ns4buXw6Hhu4fDs+G7ieG7l8Oh4bupb+G7t+G7g8Oh4buv4bqt4bupw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu4dq4buXb8Oh4buCxqAkw5Phu4Qt4bqh4bq1w6HhuqDhuqfDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu5dub8Oz4buL4buVw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g2/DtcOh4buvb+G7j8Oh4buDw73DosOh4buub8O9w6Hhu6/hu7XDueG7l27DoeG7gm/DsuG7l2/DoeG7qW/DvSDDoeG7hnPDoU7Ds8OixqHDoeG7r29w4buXbsOhLcOhJMOq4buXw6Hhu6/huqnDsyDDoVbhu4bhu5bhu4TDoeG7r8O14buXb8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiIMOh4buCeeG7g8OhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOhJMOzauG7r8Oh4buWw6Lhu5Ugw6Hhu6504buXbsOh4buCcOG7l27DoeG7r8SCw6Hhu4Lhuqnhu5duw6FP4bqn4buXbsOh4buTb3Dhu5duw6Ekw7Nq4buvw6Hhu5bDouG7lcOhLcOh4buC4buu4buC4buoIMOh4buu4buxduG7l27DoeG7r+G6ueG7lcOh4buSw7Nr4buVw6Hhu63GoeG6peG7r8Oh4buHauG7l2/DoeG7r8Oq4buvw6Ey4buC4buE4buCM8Oh4buvw7Xhu5dvw6HhuqDEqcOh4buDcOG7l27DoeG7r+G6peG7g8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4buCxqAkw5Phu4Qt4bqh4bq1IMOh4buC4bqp4buXbsOhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buub+G7o8OhKnbhurnhu5fDoWbhuqvDoeG7g2/DvcOhZnPhu5duw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu4dq4buXb8Oh4buCxqAkw5Phu4Qt4bqh4bq1w6Hhu5dvZOG7lcOhZuG6qeG7lcOh4buH4bqpxqHDocOi4buXw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4bupb3nhu4PDoeG6oHnDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDbyLDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7l2/hu7XDoeG6oMOzauG7g8Oh4buX4bq54buXbsOh4buDw6LGocOh4bquw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4dq4buXb8Oh4buF4buP4buDb8Oh4buDb8ahw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buvb2vDoeG7g+G6peG7l8Oh4buHcyDDoeG7l2/hurnhu5fDoeG6oMOz4buL4buXw6Ey4buC4buG4buWJDMww6Hhu4J5w6Hhu69vayDDoeG7g+G6qeG7l27DoWbhuqvDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu5nDquG7qcOh4buvdMOh4buDcOG7l27DoeG7r+G6peG7g8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4buHauG7l2/DoeG7gsagJMOT4buELeG6oeG6tSDDoWZrw6Hhu4Nvw73DoWZz4buXbsOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG6peG7lyDDoeG7k+G7icOhb8ah4bqt4buDb8Oh4buvYuG7l27DoeG7g+G7teG7peG7l27DoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu4dq4buXbzDDoeG7qG9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG6oMO5w7PDoeG7g+G6peG7g8OhZsO64buXw6HhuqDhu4/DoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoeG7qW924buXw6Hhu5Nvw4HDoeG7r+G7sXjhu5duw6Hhu5Nvw7PDoeG7g+G7m8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOhb+G7p+G7qcOh4buXbm/Ds8Oh4buXb8OzbOG7lcOh4buHauG7l28gw6FvxqHEkeG7g8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Phu5vDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu6t2w6Lhu5fDoWbhu4nhu5fDoeG6oHjhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu69vcOG7l27DoeG7q3bDosOh4buD4bqp4buXbjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buu4buxxqHhu5duw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bql4buDw6Hhu6lveeG7g8Oh4bqgecOh4buHw6LEgiDDoWZxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7g292xILhu4nhu5fDoeG7h8OixILDoWbDsyDDoeG7g+G6qeG7l27DoeG7h3HDoeG7r+G7scOyw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu61Bw6FmxqHDoeG7r2/hurnhu5fDoeG7l2/Ds2rhu68gw6HEguG7i3bDoeG7g+G6vXbDoWZnxqHDoeG7k2/hur92w6Hhu6/hu7HDouG7l24gw6Hhu63huqXhu6/DoeG7k2924bq/4buXw6Hhu6/hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buTb8Ozw6HhuqDhuqfGocOh4buXb+G6p8OhbsOiw6Fv4bqn4buXb8Oh4buTb+G6peG7g28gw6Hhu5dvY+G7g8Oh4buXb8Wpw6Fv4bqn4buXb8Oh4buTb+G6peG7g2/DoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7h8OzauG7l8Oh4bupb+G6peG7qcOh4bupb+G7neG7l27DoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4buvb2fGocOh4buTb3bEguG7ieG7l8Oh4buD4bqlxqHDoeG6r+G7ksOh4buDw73DosOh4buGc8OhJsOh4buv4buJMMOhRnHDs8Oh4bqgw7nDs8Oh4buDb3bEguG7ieG7l8Oh4buHw6LEgsOhZuG7ieG7lyDDoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG6oMO5w7PDoeG7guG7hOG7gsOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoWbEkeG7r8Oh4buV4bqlxILDoeG7q3Zo4buvw6Hhu69v4bq54buXw6Hhu5dvw7Nq4buvw6HhuqDhuqfDoeG7h3HDoeG7r+G7scOyw6HhuqPDoeG7l2/hurnhu5fDoeG7rUHDoeG7k8Oza+G7lcOh4buv4buxw6Igw6Fv4bu1w7nhu5duw6Hhu4Xhu4Hhu5fDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7h+G6pcahw6HEgsOh4buv4buJMMOh4buWbsah4bqnw7PDoeG7scOiIMOh4buD4bqp4buXbsOh4buHccOh4buv4buxw7LDoeG7r2/hu4vhu5XDoeG7g+G6peG7g8Oh4buHw7Nr4buXw6Fv4bu1w7nhu5duw6Hhu4Xhu4Hhu5fDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7h+G6pcahw6HEgsOh4buv4buJw6Fmw7Nq4buXw6Hhu6/DgcOh4buv4bqtw7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4bqg4buPw6Hhu6/hu7HDssOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5dv4bqnw6Fuw6LDoTLhu5NvdsOh4bqgQeG7g8Oh4but4bqp4buXb8Oh4buv4bux4bu1w7nhu4PDoeG7l2/huqfDoW7DoiDDoeG7k292w6HhuqBB4buDw6Hhu6t24bq9xILDoeG7meG6p+G7lcOh4buvb8O9w6Hhu6954buDMzDDoSTDs2rhu4PDoeG6oMOq4buXw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDb3bEguG7ieG7l8Oh4buHw6LEgsOh4buv4bu5w6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXb8Oh4bqg4bqnxqHDoeG7l2/huqfDoW7DoiDDoeG7lXXDs8Ohw4Nnw6Hhu4NvxanDoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu4Nvw7XDoeG7g2/FqcOh4buv4bu5w6HEg8Ogw6Etw6Hhuq/DoMOh4buXbuG7teG7pcOzIMOh4buXb2Thu5XDoW/huq3hu5fDoeG7g2/hu4nDoeG6oMOzauG7g8Oh4buvw7Phu4nhu6nDocODd+G7g8OhbsOzw4DDosOh4buD4bql4buDw6Fv4bqn4buXb8Oh4buTb+G6peG7g28ww6Hhu6hvccOzw6Fv4bun4bupw6HhuqDDucOzw6Fv4bqr4buXbsOhb+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buDw6rhu6nDoeG7l2/DquG7ryDDoeG7r3Thu5duw6Fv4bun4bupw6Hhu4XDouG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buDw73DosOh4buv4bq74buvw6Hhu4PhuqnDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDb3bEguG7ieG7l8Oh4buHw6LEgsOhZsOzL2bhu4nhu5fDoeG7g+G6qeG7l24ww6Hhu4LhuqXhu4PDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoW/hu6fhu6nDoeG7l25vw7PDoeG7l2/Ds2zhu5XDoW/GocSR4buDw6Hhu4Phu5vDoeG7h8Oza3bDoW/Ds2rhu5fDoeG7h+G6u+G7r8Oh4buvb+G7teG7peG7l27DoeG7rcOsw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dv4bq54buXw6HhuqDDs+G7i+G7l8Oh4buC4buE4buCw6Fm4bql4buXb8OhbsOz4bqlw6Fm4bu1w6LDoWbhu4nhu5fDoeG7hmrhu5dvw6HhuqDDs2rhu5fDoeG7qG90w7PDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDojDDoeG7hnHDoeG7r+G7scOyw6HDg2fDoeG7g+G7t3bDoeG7r2/hu7XDuuG7l27DoeG7r2/hu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6/hu7FB4buDw6Fma8Oh4bupb3nhu4PDoeG6oHnDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7qW/hu53hu5duw6Hhu4NvceG7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG7h2rhu5dvw6Hhu5Nvw7PDoeG7g+G7m8Oh4buv4buN4buXb8Ohb3Zx4buXbsOhw4PhuqnEgsOh4buxw6Iww6Hhu4Zxw6Hhu6/hu7HDssOh4bupb+G7neG7l27DoeG7k8Oza+G7lcOh4buv4buxw6LDoeG7g2/GocOh4buC4buG4buWJMOh4buC4buE4buCw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7k2/Ds8Oh4buXbm/Ds8Oh4buXbuG7pSDDoeG7qW/huqXhu6/DoW/Ds2rhu5fDoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buD4bubw6Hhu4Xhurt2w6Fvw7NqdsOh4buH4bq74buvw6Hhu69v4bu14bul4buXbjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buWbsah4bqnw7PDoeG6oMOzauG7g8Oh4buTw7Nr4buVw6Hhu63GoeG6peG7r8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6HFqcOh4but4bq54buXw6Hhu4fDosSCIMOh4buD4bql4buDw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Hhu4Nv4bu34buDw6Hhu5di4buXbsOhZuG6q8Oh4buvYuG7l27DoeG7g+G7teG7peG7l27DoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g29x4buvw6Hhu5PDs2vhu5XDoeG7rcah4bql4buvw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu6t2ceG7g8Oh4buZcyLDoeG7k8Oza+G7lcOh4butxqHhuqXhu6/DoeG7g2/EkeG7r8Oh4buDb8Osw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7r8OzauG7l8OhbsOzw6LGocOh4buvb3Dhu5duw6Fmw7PDoeG7q3bDosOh4buvw7Xhu5dvIsOhxILhu4t2w6Hhu4Phur12w6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g2/DvcOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buvw7Nq4buXw6Hhu5dj4buVw6Hhu4NvY+G7g8Oh4buFw6Lhu5dvw6Hhu63huqXhu4NvIMOhZuG7j8Oiw6Hhu4Nvw7XDoeG7l2/DgOG7l27DoW/huqfhu5dvw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buv4bu5w6Hhu4PhuqXhu4PDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buTb+G6peG7g8Oh4buv4buxxanDoeG6oMSpw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Igw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu5nhuqfDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buv4buxxanDoeG6oMSpw6Hhu6/hu7nDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu4Zj4buDw6FOw7PDouG7l24gw6Hhu4Zj4buDw6Hhu5bDs+G7l28gw6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG6oHjhu5duw6Hhu4Phu5vDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7hcahw6Hhu4Zzw6Emw6Hhu6/hu4nDoeG7g3Dhu5duw6Hhu4dxIsOh4bux4bqnw6Hhu63GoeG6peG7r8Oh4buvb+G6veG7l8Oh4buvceG7gyDDoeG7k29w4buXbsOh4buH4bufw6Hhu63hu5vhu6/DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buvb3Zz4buDw6Hhu4XDs2rhu5fDoeG7qW/huqnDs8Oh4buD4bql4buDb8Oh4buZxILDoeG7r29nxqHDocSC4buLdsOh4buD4bq9dsOh4buDw73DosOh4buDw7rDoeG7q3bDouG7l8OhxILDoeG7r+G7iSLDoeG7r2Lhu5duw6Hhu4Phu7Xhu6Xhu5duw6Hhu7HhuqfDoeG7rcah4bql4buvw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Fv4bun4bupw6Hhu6/hu7nDoeG7g+G6peG7g8Oh4bqgeOG7l24gw6Fmw7Nr4buVw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu6/hu7HFqcOh4bqgxKnDoeG6oOG6p8OhbsOz4bql4buVw6Hhu63huqXhu6/DoeG6oMOzauG7g8Oh4buDb+G6u+G7qcOhb+G6p+G7l2/DoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4Nvw6Hhu5nEgsOh4buv4bqtw7PDoeG7l2/huqfDoeG7l25vw7Phu4vhu5XDoeG7l27EkeG7r8Oh4buvb2fGocOhxILhu4t2w6Hhu4Phur12w6Hhu6lv4bud4buXbiDDoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4buDw73DosOh4buDw7rDoeG7q3bDouG7l8OhxILDoeG7r+G7iTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1UOG7l27DoeG7mOG7tcO64buXbsOh4buWbuG7o+G7g8Oh4buu4bux4bu1w7rhu5duIMOhTsOz4bql4buVw6FmceG7g8Oh4buC4buE4buCw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDoiDDoeG7g2/GocOh4buHw7Phu4nhu69dw6Hhu67hu7F24buXbsOh4buv4bq54buVw6Fm4bqrw6Hhu4Nvw73DoWZz4buXbsOh4bupb3HDs8Ohb+G7p+G7qcOh4bqgw7nDs8Oh4buC4bqp4buXbsOh4bqgecOhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buUw7PEqeG7l8Oh4buGY+G7g8Oh4buv4bqtw7PDoeG7rm/hu6PDoSp24bq54buXIMOh4buC4bqp4buXbsOhT+G6p+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buub+G7o8OhKnbhurnhu5cgw6Hhu67hu7F24buXbsOh4buv4bq54buVw6Emw6Hhu6/hu4nDoW92xIJq4buXw6Hhu65v4bujw6EqduG6ueG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoWbDuuG7l8Oh4bqg4buPw6Hhu4Phu5vDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu6t2w6Lhu5fDoeG7k8Oza+G7lcOh4butxqHhuqXhu6/DoeG7g2/EkeG7r8Oh4buDb8Osw6Hhu6/hurvhu6/DoeG7g+G6qcOhb+G6p+G7l2/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDb3bEguG7ieG7l8Oh4buHw6LEgsOh4buv4bu5w6Hhu67hu6jDoU9yw6Hhu4Jvw7LDoeG7lMOz4buXb8Oh4bqgxKnDoeG7guG6qeG7l27DoU/huqfhu5duw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7rm/hu6PDoSp24bq54buXMMOh4buu4buxduG7l27DoeG7r+G6ueG7lcOhxILDoeG7r+G7icOh4buD4bql4buDw6FvdsSCauG7lyDDoeG7r2/hu4/DocOD4bqrIMOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu69i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOh4buTw7Nr4buVw6Hhu63GoeG6peG7r8Oh4buv4bq74buvw6Hhu4PhuqnDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buv4buxxanDoeG6oMSpw6Hhu6/hu7nDoeG7g+G6peG7g8OhZsOza+G7lSDDoeG6oHjhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Fm4bqrw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4Zzw6Emw6Hhu6/hu4nDoeG7r29w4buXbsOh4buH4bqlxqHDoeG6oOG6p8Oh4buTb3bEguG7ieG7l8Oh4buD4bqlxqHDoeG7h8OzauG7l8Oh4bupb+G6peG7qcOh4bupb+G7neG7l24gw6Hhu4NvceG7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG7g2/GocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7h8Oz4buJ4buvw6Fma8Oh4buvQcOhbsOz4bql4buDw6Hhu4Nv4bq74bupw6Fv4bqn4buXbzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buC4bubw6Hhu69va8Oh4buvb+G6u8SCIMOh4buD4bqpw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buX4bubw7PDoeG7g2924buXbiDDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buX4bubw7PDoeG7scOz4buL4buXbsOhZsOi4buXbsOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4PDosahw6Fmw7Nr4buVw6Hhu6lv4bud4buXbiDDoeG7g29x4buXbsOhZuG7p+G7r8Oh4buF4buP4buDb8Oh4buvb+G7t8OhxIMww6Hhu4TGocOh4bqgw6rEgiDDoeG7g3jhu5duw6HhuqDDucOzw6Hhu61Bw6HhuqDhuqfGocOh4buDdnPhu4PDoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6qcOhb2rDoeG7r29x4buXbsOh4buDb8Oy4buXb8Oh4buv4bux4buPIMOh4buD4bql4buDw6Hhu4Phurvhu6nDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7q3bEgsSp4buXIMOh4buZQeG7g8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buDb+G7t+G7g8Oh4buXYuG7l27DoeG7r2/hu43DoeG7seG6u+G7r8Oh4buD4bq94buXw6Hhu61Bw6HhuqDhuqfGocOh4buDdnPhu4PDoeG7g8O9w6LDoeG7r8ah4bqn4buXw6Hhu69va8Oh4buWb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXMMOhRuG7m8Oh4buZ4bqnw6Hhu5fhu4t2w6Hhu4PDosahw6Hhu6/Ds+G7l2/DoeG7r2/hur3hu5fDoeG7g+G6qeG7l2/DoW7Ds+G6peG7gyDDoeG7r3bEgmrhu6/DoWZxw7PDoeG7k29w4buXbsOh4buZw7rDoeG7meG6pyDDoeG7g2/DvcOh4burdsOi4buXIsOh4burdsSC4buJ4buvw6Hhu6/hurnhu5XDoeG7h+G6qcahw6HhuqBqw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4burduG6qcOh4bupb+G7neG7l24gw6Hhu4NvceG7l27DoeG7heG7j+G7g28gw6Fuw7PDgMOh4bqgw4Dhu5duw6Fm4buPw6LDoeG7h+G6p+G7l8Ohw6Lhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXIMOh4buH4bqpxqHDoeG6oGrDoeG7reG7t+G7g8Oh4buTb+G7n2fDoeG7lm/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7lzDDoeG7lHXDs8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoW/huqvEgsOh4buvb2vDoW/Ds2rhu5fDoeG7r8Oz4buXb8Oh4buvb+G6veG7l8Oh4buv4bux4bql4buDb8Oh4buXb8OzauG7lcOh4buHZOG7l27DoeG6oMOzauG7g8Oh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeG7l25vw7Phu4vhu5XDoeG7g+G6peG7g8Oh4buHw7Nq4buXw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu6lv4bud4buXbiDDoeG7g29x4buXbsOh4buF4buP4buDbyDDoeG7k2/DosOzw6Hhu4fhuqXGocOhxILDoeG7r+G7icOh4buT4buP4bupw6Hhu69v4bulw7Mgw6Hhu6/hu7F24buXbsOh4buvb0Hhu4Mgw6FmxJHhu4PDoeG7h8OzauG7r8Oh4buZ4bqnw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g+G7m8OhxILhu4l2w6Hhu69xw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu69sw6Hhu6/hu7nDoeG7g+G6peG7g8Oh4bqgeOG7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oMSpIsOhb+G6reG7l8Oh4buDb+G7icOhZsOzw6Hhu5nhuq3DsyDDoeG7mXZw4buXw6Hhu5nhuqfDoeKAnOG7r8Oiw7Mgw6Hhu5Vj4buv4oCdw6Fuw7PhuqXhu5XDoeG7reG6peG7r8Oh4bqg4bqnw6Hhu69xw6Fuw7PhuqXhu4PDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buTb3Dhu5duw6Hhu69Bw6Fuw7PhuqXhu4PDoeG7k2/DosOzw6Hhu4fhuqXGoSDDoeG7k29w4buXbsOh4buDb+G6u+G7qcOhb+G6p+G7l2/DoeG7q3bEgsOhZuG7j+G7l2/DoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6FvxqHEkeG7g8Oh4buDccOh4buv4buN4buXb8Oh4bqgw7PDoeG7qW/huq3hu5XDoeG7q3bEgsOhZuG7j+G7l2/DoeG7qW/huqXhu6nDoeG7mXbDquG7r8Oh4bqgxKnDoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buXb8OzbOG7lTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupw4J24buvb8ah4buxYTXhu4bhuqfDs8Oh4bqg4bqnw6Hhuqnhu5dvXcOh4buucMOhT+G6pzQv4bupNQ==

Bài và ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]