(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buR4bqoTEpL4bqy4bquxqDEqcO0w7NvSkvEqMSQROG6sMOzxIPhurZxS+G7keG6tkzGoOG7keG7mHDhurLhu5FLxKjDieG7kXjDk3Dhu5E74buG4bqy4buRWMOUTOG7kXjhurbhurLDgEThu5F34bqyROG6tuG7kXvhurbhur7hurLhu5F4cXjhu5F4RuG7keG7iExwROG7kUvhuqZE4bq24buRS8SoxJBE4bqw4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F4cXjhu5Hhu4rhurbEkEThurDhu5FLxKhyxJDhu5FL4bq24bqy4buRw71McG8vSkvEqMSQROG6sMOzby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5HhuqhMSkvhurLhuq7GoMSpw7TDs1jhurbhurLhuqBM4buR4buZ4bubLeG7mWrhu5E74buG4bqy4buRWMOUTOG7kXjhurbhurLDgEThu5F34bqyROG6tuG7kW1YWFdu4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5FL4buC4buReOG6tuG7jnjhu5Hhurbhu4bhurLhu5FE4bqw4bq24bqk4buRS+G7gkThurDhu5HhuqrDgEvhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buR4bq24buG4bqy4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7meG7oWrhu5FLxKjhurLDg0Thu5HhuqrhurZw4bqy4buRROG6tuG6suG6okPhu5Hhu5hP4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7k2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWOG7s0RL4buzxKjDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8So4buReUvhurZMQ3fDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu53GoeG7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7kcah4buV4bub4buK4buWxKnhu5F54bqySuG7ikJwxqDhu4nhu5F3QsSQeOG6qsSp4buRQ3DEqOG6sOG6skQtQuG7s+G6rkvhu4nhu5FwTEvEkMSp4buRQ3DEqOG6sOG6skQtxKjhurLhurDhurZL4buJ4buRcExLxJDEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Phu5Phu5Uv4buZ4bub4buVeeG7l+G7meG7m+G7k+G7l+G7leG7o0vhu5/hu5vGoeG7oULGoS3hurJD4bqwLeG7oeG7oeG7o+G7k2vhuqjhu4rhurDDtOG7kXBCS2fDtMSD4bq2cUvhu5HhurZMxqDhu5Hhu5hw4bqy4buRS8Sow4nhu5F4w5Nw4buRO+G7huG6suG7kVjDlEzhu5F44bq24bqyw4BE4buRd+G6skThurbhu5F74bq24bq+4bqy4buReHF44buReEbhu5Hhu4hMcEThu5FL4bqmROG6tuG7kUvEqMSQROG6sOG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buReHF44buR4buK4bq2xJBE4bqw4buRS8SocsSQ4buRS+G6tuG6suG7kcO9THDDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buReOG7s0RL4buzxKjEqcO0w7NYcXjhu5HDvXPhurLhu5F34bqyw4NM4buRecOU4buR4bq24buG4bqy4buRROG6sOG6tuG6pGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtEvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7keG6qExKS+G6suG6rsagxKnDtMOzXcO6Q+G7keG7leG7k+G7meG7oWrhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5HDvXXhu5FL4bq0eOG6tuG7kXjDlHjhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqwauG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5HDnXRE4bqwauG7kXjhurbhurRE4bq24buR4buITMag4bqgRGrhu5HhurBF4buK4buR4buK4bq24buxROG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7kXhG4buR4buITHBEauG7kcO9RkThu5Hhu5jhuqThu5FLxKjEkEThurDhu5FKc3jhurbhu5Hhu5jhu5JE4bqw4buRQ3NE4bq2a+G7kVhxROG7kXfhu4Zq4buR4bq24buG4bqy4buR4buY4bqyw4FE4buRWFhX4buRS8SoxJBE4bqw4buR4bqq4bq24bq+4bqy4buRS+G6tuG7jEhE4bqw4buR4buWTMagw4FE4buRS+G6tuG7s8SQ4buReeG6vOG6smrhu5FEw7lD4buRd8O5S+G7kUvDgkThurbhu5HhurbDgkThurbhu5F54buM4buRQkzhu61E4buR4buWdeG7keG6tuG7huG6ssSp4buRS+G6tHjhurbhu5F4w5R44buRS+G6tnBD4buR4bqw4bqycOG7keG6sMOCROG7keG6sOG6suG7kuG7kXBE4buRROG6skThurbhu5FLxKjhu61L4buRS8OUauG7kUTDgUzhu5F4cMSQ4buRS+G6skThurbhu5FL4bq24buxROG7kXh0ROG6tuG7keG6sOG6snF4auG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kcO9w4Phu5Hhuqrhu7nhu5Hhu5bhu6tM4buRQknhurLhu5F5T0ThurBq4buR4bqq4bq0eOG6tuG7kcO94buGROG6sGrhu5FCw4rhurLhu5Hhuqrhu7XEkGvhu5FYTkThurDhu5Hhu5hH4bqy4buRw71FauG7kXhxeOG7kXjhu6vhu4rhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRS8SoxJBE4bqw4buR4bqq4bq24bq+4bqy4buRQkzDikThu5FEw4FM4buReHDEkOG7keG7muG7kUvhurbhu4544buRS8SocXjhurbhu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7kUvEqMSQROG6sOG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buReOG6tuG7jnjhu5FLxKhxeOG6tmrhu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7keG7mE/hu5F4w5Nw4buReHFE4buRd+G7hmrhu5F4w4pE4bqw4buReOG6tuG7jnhq4buR4buY4bqyw4FE4buReOG6tuG7jnhq4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FCcMSQ4buRw73hu4ZE4bqwauG7keG6sEXhu4rhu5Hhu4rhurbhu7FE4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buR4buYcuG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buReEXhu5F44bq24burS+G7kULhu4xJROG6sGrhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5F44bq24buMRkThurDhu5FLxKjDgkThurZq4buR4bqqw4Dhu5HhurbEkHN44bq24buReMOTcOG7kXhG4buR4buITHBEauG7kcO9RkThu5Hhu5jhuqRr4buRWHF44buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kUThurDhurbhuqxw4buRS8OCROG6tuG7kcO94buAROG6sOG7kcO94buG4bqyauG7kXjhurbDukPhu5FCxJDhu5HDvUjhurLhu5FK4bq+ROG6sOG7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBROG7kcO94buMSXjhu5Hhu4hMcEThu5FL4bupQ+G7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJEa+G7keG6s8SoxJBE4bqw4buRRMO6Q2rhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5HDvXXhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buR4buYR+G6suG7kcO9xJByROG7kUvhurZwROG6tuG7kUThurLDgUThu5FL4buC4buReOG6tuG7jnjhu5F4cXjhu5HhurbEkHNL4buRw73hu4ZE4bqw4buR4bqw4bqyccSQ4buReU944buRS8SoTMag4bqgROG7kUvhurbhur5E4bqw4buReHF44bq24buRQ3NE4bqw4buReOG6tsSQ4buRS+G6tsOA4buR4bq24bqi4buRS8So4bu5xKnhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buRd+G7gOG6suG7kXnhu4zDjEThurDhu5Hhu5hy4buR4bqw4bqyR+G6suG7kUvhurbhurLhuqJM4buReOG6tsSQ4buReOG7q+G7iuG7kcOTxqDhu5HDnXRE4bqw4buR4bq2RkThu5Hhu53hu5Phu5Phu5Hhu4hM4buxROG7kXjhurZNROG6sOG7kUJy4buRw73EkHJE4buR4buY4bqyw4FE4buR4buMTOG7kUtNauG7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBROG7kcO94bqy4buR4bq24bq4eOG7kUJH4buK4buRw73hur7hurLhu5FL4buMSUThurDhu5HDnXRE4bqwauG7kUvhurZwQ+G7keG6sOG6snDhu5F34buA4bqy4buReeG7jMOMROG6sOG7kcah4buX4buf4buRw710ROG6sOG7keG7mOG6ssOBROG7kUNH4bqya28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7ncah4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buRxqHhu5nhu6Hhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Phu5Phu5Uv4buZ4bub4buVeeG7l+G7meG7m+G7k8ah4bub4bufS+G7n8ah4buX4bufQuG7ky3hurJD4bqwLeG7oeG7oeG7neG7nWvhuqjhu4rhurDDtOG7kXBCS2fDtMSD4bq2cUvhu5HhurZMxqDhu5Hhu5hw4bqy4buRS8Sow4nhu5F4w5Nw4buRO+G7huG6suG7kVjDlEzhu5F44bq24bqyw4BE4buRd+G6skThurbhu5F74bq24bq+4bqy4buReHF44buReEbhu5Hhu4hMcEThu5FL4bqmROG6tuG7kUvEqMSQROG6sOG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buReHF44buR4buK4bq2xJBE4bqw4buRS8SocsSQ4buRS+G6tuG6suG7kcO9THDDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buReOG7s0RL4buzxKjEqcO0w7PhurPEkHJE4buReHRE4bq24buR4bq24buG4bqy4buRROG6sOG6tuG6pGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtEvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7keG6qExKS+G6suG6rsagxKnDtMOzXcO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7k2rhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5Hhu4rhurbhu6tE4buRw73hu6tM4buReEXhu5Hhu6Hhu59p4buRS8Sow43hu5FCw4FE4buRS+G7guG7kXjhurbhu4544buReEbhu5FKw43hu5Hhurbhu4bhurLhu5HhurbEkHJE4buRS+G6tnJE4bq24buRS+G6vkvhu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7keG7mE9q4buRS8SoxJBE4bqw4buRw71F4buReEXhu5Hhu5Xhu5Np4buR4bq2xJByROG7kUvhurZyROG6tuG7keG7lkzhu6tL4buRSsO5eOG7kUThurbhurLhuqJD4buR4buYT8Sp4buR4buZ4buT4buTaeG7kXhxROG7kXfhu4bhu5Hhurbhu4bhurLhu5F4cXjhu5F44bur4buK4buR4bq2xJByROG7kUvhurZyROG6tuG7kUvhur5L4buRROG6tuG6suG6okPhu5Hhu5hPauG7kUvEqMSQROG6sOG7kcO9ReG7kXhF4buR4buV4buTaeG7keG6tsSQckThu5FL4bq2ckThurbhu5Hhu5ZM4burS+G7kUrDuXjhu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7keG7mE/EqeG7keG7oeG7n2nhu5FLxKjDjeG7kULDgUThu5Hhurbhu4bhurLhu5Hhu5jhurLDgUThu5HDvXNL4buR4oCc4bq24buG4bqy4buR4buY4bqyw4FE4buR4bqw4buMRkThurDhu5FDdkzigJ1q4oCm4buRw53Dg+G7keG6tsSQckThu5FL4bq2ckThurbhu5F4cXjhu5FDT3jhu5FL4bqyw4FM4buRRHLGoGrhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5HDveG6oOG7kcSocOG7keG7neG7kUThurbhurLhuqJD4buR4buYT+G7kUvEqOG6uEThurDhu5FL4bupQ+G7kXjhu7FE4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5FLxKjEkEThurDhu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buTa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buR4bqoTEpL4bqy4bquxqDEqcO0w7PhurNz4bqy4buR4bq24buG4bqy4buRROG6sOG6tuG6pGrhu5E74buG4bqy4buRWFhX4buRe+G6tuG6vuG6suG7kXhxeOG7kXhG4buR4buITHBE4buRS+G6pkThurbhu5HDvXXhu5Hhu4rhurZxS+G7kcO94buGROG6sOG7keG7iuG6tsSQROG6sOG7kUvEqHLEkOG7kUvhurbhurLhu5HDvUxw4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7k+G7keG7mHLhu5FLxKhwxJDhu5FL4bq24buMw41E4bqw4buReOG6tsSQ4buReHF44buRS+G7reG7iuG7kUvhurbDg2rhu5F4ceG7kUThurbhu6lE4buReEXhu5FL4bq2ckThurbhu5FL4bq0eOG6tuG7keG7lkzhu6tL4buRSsO5eOG7kUvEqMSQROG6sOG7kUTDukPhu5Hhu5Xhu5Phu5nhu6Frby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buRxKjhurLhurDhurZLxKnDtMOz4bqz4bq+4buRxIPhurbhu4xGROG6sG8v4buKw7M=

Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]