(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Sáng 31-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Nhuần, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN đã được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, góp phần ổn định tình hình cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều vụ việc KNTC đông người, kéo dài được tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm. Quá trình giải quyết, thông qua đối thoại, giải thích chính sách pháp luật, công dân đã tự nguyện rút khiếu nại 10 vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 13.205 lượt người, tiếp nhận và xử lý 12.019 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 1.298 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (chiếm 17,4% số đơn đủ điều kiện xử lý). Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 1.050/1.138 vụ việc khiếu nại, 148/160 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đơn thư KNTC đã khôi phục quyền lợi cho tổ chức, công dân, kiến nghị xử lý hành chính đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài thuộc diện phải rà soát theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

Cũng trong thời gian qua, công tác PCTN đã có nhiều chuyển biến. Qua rà soát, các cơ quan, đơn vị đã tự phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về PCTN. Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra đã phát hiện sai phạm 127.138,54 triệu đồng và 9.083 m2 đất, trong đó phải xử lý thu hồi 60.244,23 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 66.894,31 triệu đồng và 9.083 m2 đất. Các cơ quan điều tra đã và đang thụ lý 18 vụ án tham nhũng, 45 bị can (trong đó án mới là 17 vụ án, 43 bị can), tòa án đã xét xử 4 vụ với 13 bị cáo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đơn thư KNTC kéo dài, phức tạp, vượt cấp.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, trong đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, số vụ KNTC vẫn có xu hướng tăng, tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Nguyên nhân là vẫn còn một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết KNTC; một số vụ việc giải quyết chưa thấu đáo, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thiếu kiểm tra, đôn đốc giải quyết đơn thư KNTC; một số vụ việc giải quyết chưa thấu tình đạt lý dẫn đến tình trạng tiếp khiếu, tiếp tố. Kết quả giải quyết các kết luận sau thanh tra, kiểm toán còn hạn chế, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Công tác PCTN bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực, nhất là trong việc công khai, minh bạch về quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu các dự án, cải cách hành chính được đẩy mạnh, song hiệu quả phòng ngừa tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; thanh tra phát hiện sai phạm nhiều nhưng việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra chưa nhiều.

[Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Dự báo thời gian tới tình hình đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị có xu hướng gia tăng do chuẩn bị bước vào đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; mặt khác Thanh Hóa đang trong thời kỳ tăng trưởng nóng, nhiều dự án đang được triển khai, nên sẽ có những vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Vì vậy các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm hơn nữa, coi công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác tiếp công dân, nắm bắt tình hình, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư KNTC từ cơ sở. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với những vụ việc mới phát sinh, thuộc thẩm quyền. Rà soát lại các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài và trực tiếp đối thoại lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Đối với những vụ việc đã giải quyết đúng thì giải thích, thuyết phục người dân chấp hành; đối với việc mà qua đối thoại thấy giải quyết còn sai sót, thì phải giải quyết lại; việc giải quyết chưa hợp lý, hợp tình thì cần nghiên cứu kỹ chính sách, pháp luật, tình hình thực tế để giải quyết quyền lợi cho người dân, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong PCTN, lấy phòng là chính, tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Giám đốc các sở, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công khai, minh bạch trong đấu thầu, đấu giá, công khai quy hoạch sử dụng đất và các nội dung phải công khai, minh bạch theo quy định. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra PCTN, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải lựa chọn những nội dung, vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra làm rõ đúng - sai, kết luận rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các Chỉ thị số 08/CT –UBND, Chỉ thị số 10/CT - UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Kiên quyết khắc phục những hạn chế trong việc xử lý sau thanh tra. Yêu cầu Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra tiến hành rà soát ngay kết quả giải quyết, xử lý sau thanh tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-8-2019.

[Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực]

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Ảnh: Minh Hiếu

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, không để các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động người dân gây rối trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN để góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, giữ vững môi trường ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bá Nhuần, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]