(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Như Xuân cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Như Xuân cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên huyện Như Xuân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Như Xuân cho biết: Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo UBND huyện và các bộ phận liên quan tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành với mục tiêu cụ thể thành các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chính sách... phù hợp, sát với tình hình, điều kiện của huyện và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, các chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của huyện; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành; xác định rõ thời gian hoàn thành; để từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết; phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025 đạt 5.000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 12% trở lên; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 50% (8 xã), trong đó: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 6,25% (xã Bãi Trành); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 58,9%; tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1,8% (2 thôn); tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 16%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025 đạt 80%.

Nhằm thực hiện được mục tiêu trên, Huyện ủy Như Xuân đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát triển các vùng kinh tế của huyện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh, công bằng, hấp dẫn để thu hút đầu tư vào huyện giai đoạn 2021-2025; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực quản lý, điều hành; nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế, gắn với triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025.

Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, huyện Như Xuân xác định rõ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chương trình trọng tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; chỉ đạo phát triển 3 vùng kinh tế của huyện.

Trong phát triển nông - lâm nghiệp, huyện Như Xuân tập trung rà soát, sơ kết, tổng kết để đánh giá, sửa đổi, bổ sung các đề án, cơ chế phát triển kinh tế - xã hội của huyện về phát triển nông - lâm nghiệp đã ban hành cho phù hợp; đề xuất xây dựng một số cơ chế mới để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực theo hướng thông thoáng, hấp dẫn, có tính khả thi cao. Rà soát, quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng giữ ổn định diện tích đất lúa; rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các cây công nghiệp sắn, mía, cao su để có phương án trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn; quy hoạch vùng chuyên canh rau và cây ăn quả quy mô lớn với các loại cây trồng có lợi thế như cam, bưởi, ổi, táo...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ở các xã vùng trung tâm huyện, khu vực các xã Xuân Hòa, Bãi Trành, Xuân Bình; đồng thời định hướng quy hoạch cụ thể các vùng trồng cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn... Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn có giá trị cao, sản phẩm lợi thế, chủ lực của từng vùng. Xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm: trâu, bò thịt, lợn hướng nạc, gà thịt; sản xuất và cung ứng giống gia cầm, thủy cầm. Khôi phục tổng đàn trâu, bò, tập trung ở các xã Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Phong, Bình Lương, Tân Bình, Hóa Quỳ. Đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các trang trại chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn dịch bệnh, môi trường; liên kết với hộ dân theo hình thức gia công; cung ứng thức ăn, giống và tiêu thụ sản phẩm. Rà soát, quy hoạch diện tích rừng trồng, trong đó tập trung phát triển rừng gỗ lớn tại các xã vùng 6 Thanh và các xã Tân Bình, Bình Lương, Cát Vân, Xuân Hòa theo hướng nâng cao hiệu quả rừng trồng bằng các giống cây có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Cùng với phát triển nông - lâm nghiệp huyện Như Xuân tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: Xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà huyện có nhiều lợi thế như chế biến nông - lâm sản, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng chất lượng cao, may mặc... gắn với thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Bãi Trành, các cụm công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh với các lĩnh vực như chế tạo, may mặc, giày da, chế biến nông - lâm sản; dọc theo trục đường Hồ Chí Minh, đường ngang Bãi Trành - Nghi Sơn.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân với mục tiêu đến năm 2025, hoàn thiện cơ sở vật chất trung tâm văn hóa - thể thao huyện; 80% đơn vị hành chính cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao; 60% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao... tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 3%...

Trong công tác xây dựng Đảng huyện đề ra xây dựng đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; phấn đấu giai đoạn 2021–2025 kết nạp 500 đảng viên mới; hằng năm, có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Huyện ủy Như Xuân đã đề ra các giải pháp là cụ thể cho từng lĩnh vực, giao trách nhiệm cho từng địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, từ đó phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]