(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020; 55 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020 .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khen thưởng các tập thể và hộ gia đình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020; 55 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020.

Khen thưởng các tập thể và hộ gia đình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ảnh minh họa.

Tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2020.

Dưới đây là danh sách các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

I. Đơn vị tổ chức phong trào giỏi:

 1. Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

 2. Hội Nông dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

 3. Hội Nông dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 4. Hội nông dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

 5. Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 6. Hội Nông dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 7. Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 8. Hội Nông dân thị Xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 9. Hội Nông dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

 10. Hội Nông dân xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 11. Hội Nông dân xã Trung Thành huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 12. Hội Nông dân thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

 13. Hội Nông dân xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

 14. Hội Nông dân xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

 15. Hội Nông dân xã Yên Nhân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 16. Hội Nông dân xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

 17. Hội Nông dân xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

 18. Hội Nông dân xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 19. Hội Nông dân xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

 20. Hội Nông dân xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

 21. Hội nông dân xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

 22. Hội Nông dân xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 23. Hội Nông dân xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 24. Hội Nông dân xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 25. Hội Nông dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 26. Hội Nông dân xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

 27. Hội Nông dân xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 28. Hội nông dân phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 29. Hội Nông dân xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 1. Hội Nông dân xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 2. Hội Nông dân xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 3. Hội Nông dân xã Quảng Yên - huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

 4. Hội Nông dân xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 5. Hội Nông dân xã Đông Lĩnh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 6. Hội Nông dân xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

II. Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi:

 1. Hộ gia đình bà Lương Thị Xuân - Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

 2. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lan - Xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;.

 3. Hộ gia đình ông Tống Văn Huệ - Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 4. Hộ gia đình ông Hà Văn Dũng - Xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Châu - Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

 6. Hộ gia đình ông Lê Tiến Dũng, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

 7. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toản , Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

 8. Hộ gia đình ông Nguyễn Hải Sơn , Xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

 9. Hộ gia đình ông Lê Văn Sự , Xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

 10. Hộ gia đình ông Hoàng Trọng Ngọc, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 11. Hộ gia đình ông Hoàng Ngọc Năm, Xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 12. Hộ gia đình ông Lê Văn Biểu, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

 13. Hộ gia đình ông Nguyễn Lương Lâm, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

 14. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung, Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

 15. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Chùm, Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 16. Hộ gia đình ông Lê Văn Hợp, Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 17. Hộ gia đình ông Trịnh Hữu Hồng , Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

 18. Hộ gia đình ông Trịnh Xuân Tứ, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

 19. Hộ gia đình ông Lê Trọng Giang, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

 20. Hộ gia đình ông Lê Văn Tỉnh, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 21. Hộ gia đình ông Lê Văn Thẩn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 22. Hộ gia đình bà Đàm Thị Xinh, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 23. Hộ gia đình ông Trương Sỹ Chế, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn , tỉnh Thanh Hóa;

 24. Hộ gia đình ông Đào Công Dũng , xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 25. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 26. Hộ gia đình ông Đỗ Xuân Sơn, xã Mai Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 27. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Chung, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 28. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tư , xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 29. Hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 30. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phường, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 31. Hộ gia đình bà Đậu Thị Xuân, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

 32. Hộ gia đình ông Lê Đình Kháng, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

 33. Hộ gia đình ông Đỗ Trung Thành, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

 34. Hộ gia đình ông Hoàng Đình Oai, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

 35. Hộ gia đình ông Luyện Hữu Phương, xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 36. Hộ gia đình ông Bùi Văn Thực, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

 37. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tú, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc , tỉnh Thanh Hóa;

 38. Hộ gia đình ông Mai Văn Chuyên, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 39. Hộ gia đình ông Ngô Văn Nho, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 40. Hộ gia đình ông Mai Huy Toản, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 41. Hộ gia đình bà Phạm Thị Vinh, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 42. Hộ gia đình ông Hoàng Thăng Vích, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 43. Hộ gia đình ông Vũ Đình Sơn, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 44. Hộ gia đình ông Lê Văn Đồng, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

 45. Hộ gia đình bà Trương Thị Nhã, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 46. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Biên, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

 47. Hộ gia đình ông Trần Văn Nuôi , xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

 48. Hộ gia đình ông Nguyễn Hải Quan,xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

 49. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhị, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

 50. Hộ gia đình bà Đào Thị Lân, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 51. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 52. Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Chính, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

 53. Hộ gia đình ông Lê Hồng Hường, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 54. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

 55. Hộ gia đình ông Trương Tiến Hải, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]