(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Đây là khâu đột phá thứ nhất trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX lựa chọn.

Tập trung cao nhất cho khâu đột phá quan trọng

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Đây là khâu đột phá thứ nhất trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX lựa chọn.

Tập trung cao nhất cho khâu đột phá quan trọng

Thị trấn Bút Sơn. Ảnh: Phạm Nam

Theo đó, sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là các dự án hạ tầng trọng điểm, lan tỏa, nhất là các hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị, để khắc phục những “điểm nghẽn”, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Nhiệm vụ phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng đã được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tuy nhiên dự án hoàn thành tạo động lực tăng trưởng và đột phá nhiên, việc thực hiện khâu đột phá này vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như nguồn vốn đầu tư công dành cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn; huy động vốn từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực miền núi. Chất lượng của một số quy hoạch còn thấp, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư còn nhiều vướng mắc...

Kết cấu hạ tầng được xác định là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng với phương châm đi trước một bước là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vừa tạo điều kiện để kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. Khâu đột phá này cũng có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa không chỉ trong 5 năm tới mà còn có tầm nhìn xa hơn, nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ “Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng, là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò là một cực tăng trưởng mới” theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 sẽ sớm được ban hành thực hiện trên cơ sở kế thừa kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tiếp thu có chọn lọc những nội dung cơ bản của đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng như trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vấn đề đặt ra, đòi hỏi mỗi cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh cần xác định rõ tầm quan trọng của khâu đột phá này đối với sự phát triển của tỉnh để có sự quan tâm đúng mức để thực hiện hiệu quả, tránh được những hạn chế của giai đoạn 2016-2020, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tuệ Minh


Tuệ Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]